Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Maahanmuuttajien koulunkäyntitiedot

  Maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaisista oppilaista kirjataan Primukseen mm. valmistavaan opetukseen, oman äidinkielenopetukseen ja S2-opetukseen liittyviä tietoja.

  Oma äidinkieli ja suomi toisena kielenä

  Maahanmuuttaja osallistuu joko "suomi/ruotsi äidinkielenä" -opetukseen tai "suomi/ruotsi toisena kielenä" -opetukseen. Näiden lisäksi maahanmuuttaja voi osallistua oman äidinkielensä opetukseen.

  • Oman äidinkielen opetusta varten tehdään Kurssit-rekisteriin tarvittavat aineet ja kurssit ja viedään ne opetussuunnitelmaan. Aineen kurssityypiksi merkitään joko "valinnainen aine" tai sitä varten tehdään oma kurssityyppinsä, jolloin äidinkieliaineiden poiminta erilliseen todistusliitteeseen käy helposti. Tulostepankissa on valmis malli oman äidinkielen liitettä varten.

  • Ne kielet, joiden opetusta oppilas saa koulussa, merkitään valinnoilla Opiskelijarekisterin opsinäkymään ja arvioidaan kuten muutkin aineet. Kuvassa oppilas opiskelee "suomi toisena kielenä" -oppimäärää sekä thain kieltä. Omat äidinkielet voi koota erillisen väliotsikon alle tai ne voi sijoittaa opsissa valinnaisaineiden kohtaan.
  • Oppilaan muut kielet lisätietoineen voidaan kirjata Opiskelijarekisterin kenttiin. Kenttien vaihtoehdot tulevat Kielet- ja Opettajat-rekistereistä.

  Suomi toisena kielenä (S2) yhteishaussa ja yo-kirjoituksissa

  Aineen nimi opsissaYo-kirj. oppiaineYo-tutk. aineSarake YTL:n lomakkeessaKirjain YTL:n lomakkeessaYhteishaun aineYhteishaun koodi
  Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenäÄidinkieli (suomi)Suomi toisena kielenääidinkieliA5ÄidinkieliAI

  Vakaumus ja uskonnon opetus

  • Uskontokuntalaji-kentän vaihtoehdot ovat Tilastokeskuksen luokituksen mukaisia. Suurten uskontokuntien laji on yleensä "Rek. usk. yhdyskunta".
  • Uskontokoodi-kentän vaihtoehdot ovat koulun muokattavissa ja tästä kentästä löytyy yleensä useampia vaihtoehtoja, kuten juutalainen tai islamilainen. Vaihtoehtoja voi luoda lisää tarpeen mukaan.
  • Katsomusaine-kentän vaihtoehdot ovat myös koulun muokattavissa. Listasta voi poistaa ne katsomusaineet, joita koulussa ei opeteta lainkaan ja lisätä uusia aineita. Listassa voivat olla mukana myös ne aineet, joiden opetusta annetaan koulun ulkopuolella, esim. uskonnollisen yhteisön toimesta.
  • Ulkopuolinen uskonnon opetus rastitaan, jos uskonnon opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan koulu/kunta.
  • Lisätietoja uskonnon opetuksesta -kenttään voi kirjata tietoja ulkopuolisen uskonnonopetuksen järjestelyistä.

  Valmistava opetus

  • Koulutaustan selvittämisen yhteydessä oppilaalle voi rastia Siirto yleisopetukseen tai Siirto valmistavaan opetukseen oppilaan valmiuksien mukaan.
  • Jos maahanmuuttaja osallistuu tai on osallistunut valmistavaan opetukseen, täytetään Valmistavan opetuksen opiskelija, Valmistavan opetuksen aloituspäivä ja -päättymispäivä sekä tarvittaessa Valmistavan opetuksen lisätietoja.

  Esiopetus- ja kouluhistoria

  Esiopetustiedot koskevat kaikkia oppilaita, joten nämä kentät voi ottaa esiin esim. Koulunkäynti-välilehdelle.

  • Esiopetukseen osallistuneille täytetään Esiopetukseen osallistuminen ja Esiopetuspaikka.
  • Erityisiä oppilaan oppimiseen liittyviä asioita voi kirjata esim. kenttään Oppimishistoria, Taustaa ja nykytilanne tai Lisätietoja saapuva/lähtevä opiskelija.
  • Koulunkäyntitaulukkoon taas kirjataan ne koulut, joissa oppilas on aiemmin opiskellut.

  Yleinen koulumenestys ja tavoitteet eri oppiaineissa

  • Kurssit-rekisterin memokenttiin voi kirjata oppiaineiden yleiset tavoitteet, kuvaukset ym. kullekin vuosiluokalle tai lukukaudelle. Yleisiä tietoja voi muokata oppilaskohtaisiksi Opiskelijarekisterissä, Muuta opiskelijan kurssitietoja-toiminnolla. Katso tämän ohjeen alta linkki "Henkilökohtainen opetussuunnitelma".
  • Oppiaineille voi kirjata mm. seuraavat tiedot: Opetusjärjestelyt, Opetusmenetelmät, Toteutus, Tavoitteet, Tavoitteiden arviointi, Arvioinnin perusteet, Arviointimenetelmät, HOJKS-seuranta ja Huomautus.
  • Yleisemmällä tasolla tietoja voi tallentaa Primuksen Opiskelijarekisterin kenttiin Matemaattiset tiedot, Sosiaaliset taidot, Kommunikointitaidot, Kognitiivinen kielitaito, Kognitiiviset taidot, Henkilökohtainen suunnitelma, Muut henkilökohtaiset tukitoimet sekä Tukitoimet ja menetelmät (HOPPI).

  Koulutausta kotimaassa

  • Opiskelijan kotimaassaan opiskelemat aineet, opiskeluvuodet ja taitotaso merkitään Opiskelijarekisterin memokenttään Koulutausta kotimaassa. Tarkempi erittely eri oppiaineiden hallinnalle voidaan merkitä ko. oppiaineen kohdalle esim. kenttiin Lähtötaso tai Pohjatiedot.

  Oppilaan toimintatapojen arviointi

  • Opettaja voi arvioida oppilaan osaamista mm. seuraaviin kenttiin: Henkilökohtaiset vahvuudet ja osaaminen, Opiskelijan vahvuudet, Opiskelijan vahvuuksien seuranta, Elämänhallinnan taidot, Työskentelytietojen seuranta, Opiskelijan vahvuudet (HOPPI) sekä Opiskelijan vahvuuksien seuranta (HOPPI).

  Opetusjärjestelyissä huomioitavaa

  • Muita huomioitavia asioita voi kirjata kenttiin Henkilökohtainen suunnitelma, Erityiset opetuspalvelut ja -järjestelyt, HOJKS suoritustapa/toimenpiteet, Hlökohtainen oppimissuunnitelma, lisätietoja sekä Erityisopetuksen lisätietoja.
  • Jos sopivaa kenttää ei löydy, käytä apuna Huom-kenttiä. Näihin voit kirjata tarvitsemasi tiedon. Käyttäjien avuksi voit tehdä "muistilapun" eli ohjekentän, jossa kerrot, mitä huom-kenttiin on tarkoitus kirjata.

  Opetusta koskevat tavoitteet ja toiveet

  • Oppilaan ja huoltajan toiveet opetuksen ja edistymisen suhteen voi kirjata kenttiin Henkilökohtaiset opetustoiveet, Henkilökohtaiset tavoitteet, Huoltajan kanssa sovitut asiat, Arviointi erityisopetuksen toteutumisesta, Arviointi opetus- ja tukipalvelujen vaikutuksesta, Oppimisen erityistarpeiden seuranta, HOJKS tavoitteet, HOJKS arviointi ja Seuranta.