Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kuvan lähetys tukipalveluun

  Tukipalvelun on usein helpompi auttaa erilaisten kysymysten kanssa, jos tilanteesta on otettu kuva. Mikäli sähköpostiviestin mukana halutaan lähettää kuva, on hyvä noudattaa seuraavia ohjenuoria:

  • Laita kuvatiedosto sähköpostin liitetiedostoksi, älä tekstin sekaan suoraan kuvana.
  • Laita kuvatiedosto liitteeksi nimenomaan kuvatiedostona (esim. jpg- ja png-tiedostot). Älä laita kuvaa esim. dokumenttiin ja lähetä kuvan sisältävää dokumenttia liitetiedostona.
  • Ota kuva tilanteesta kuvankaappauksella (ks. ohjeet alla). Älä ota kuvaa kameralla, sillä tietokoneruudusta otettu kuva on helposti epäselviä, jolloin tukipalvelun on hankala tutkia sitä.

  Kuvan ottaminen

  Kuvan voi ottaa esimerkiksi print screen -toiminnolla:

  • Avaa ensin näkyviin Primuksessa, Kurressa tai Wilmassa tilanne, jota asiasi koskee ja josta haluat kuvan ottaa.
  • Ota kuva painamalla PrtScn-näppäintä, joka on näppäimistön yläosassa. Näppäimen teksti voi erilaisissa näppäimistöissä olla jokin muukin, esim. PrtSc tai PrintScreen.
  • Avaa jokin kuvankäsittelyohjelma (esim. Paint), liitä kuva siihen esim. Ctrl + v -näppäinyhdistelmällä ja tallenna kuva jpg- tai png-tiedostona. Ennen tallennusta olisi hyvä rajata kuvasta ylimääräiset asiat pois ja vaikkapa merkitä nuolella tai alleviivauksella keskeinen asia (jos kuvassa on hyvin paljon sisältöä).

  Toinen kätevä tapa ottaa kuva tilanteesta on käyttää Leikkaustyökalua, jos sellainen tietokoneeltasi löytyy. Kyseisellä ohjelmalla voi esimerkiksi rajata kuva-alueen jo kuvaa ottaessa, ja samalla ohjelmalla onnistuu myös mm. merkintöjen tekeminen kuvaan ja kuvan tallentaminen. Ks. lisätietoa ohjelmasta Microsoftin sivuilta.

  Esimerkki hyvästä kuvasta

  Viereisessä kuvassa on esimerkki hyvin otetusta kuvankaappauksesta. Sähköpostissaan opettaja tiedustelee, miksi hänellä on varausten lista tyhjänä työjärjestyksen muokkaussivulla, ja sähköpostin liitteeksi hän on laittanut kuvan tilanteesta. Kuva on hyvin rajattu ja opettaja on varmuuden vuoksi merkinnyt nuolella tiedustelemansa asian. Näin tukipalvelu näkee nopeasti, mistä asiassa on kyse, ja osaa kertoa oikeat ratkaisut kysymykseen.