Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tietojen syöttäminen Primukseen

  Ammatilliseen koulutukseen suosittelemme MultiPrimusta. MultiPrimus on Primuksen monioppilaitosversio, jossa jokaiselle koulumuodolle voidaan rakentaa omat, selkeät näkymät eri rekistereihin. Erilliset näkymät tehdään yleensä ainakin nuorten koulutukselle ja aikuiskoulutukselle; tutkintotavoitteiselle koulutukselle ja lyhytkursseille. Samaan multiPrimukseen voi liittää myös oppisopimustoimiston omana yksikkönään.

  Ohjelman rakenne käyttäjänäkökulmasta

  Primus rakentuu rekistereistä (opiskelijarekisteri, opettajarekisteri, kurssirekisteri jne.) sekä kentistä, joihin kirjataan yhtä opiskelijaa, opettajaa, kurssia jne. koskevat tiedot. Olemme luoneet rekisterit ja niiden kentät valmiiksi. Oppilaitoksen tehtäväksi jää tietojen täyttäminen.

  Oppilaitos päättää itse, mitä kenttiä se täyttää ja missä kohdassa mikäkin kenttä sijaitsee. Kentät kannattaa asetella asiakokonaisuuden mukaan ja siten, että eniten käytetyt kentät ovat hyvin esillä. Tarpeettomat kentät oppilaitos voi ottaa pois näkyvistä.

  Kullekin käyttäjäryhmälle voi asettaa omanlaisensa näkymät, jolloin käyttäjät pääsevät näkemään ja/tai muuttamaan vain niitä kenttiä, joita he työssään tarvitsevat.

  Tietojen täyttäminen ohjelmaan

  Tietojen syöttämisessä kannattaa edetä seuraavan järjestyksen mukaan. Silloin esim. kohdassa 2 luodut opettajatiedot ovat käytettävissä, kun kohdassa 12 syötään ryhmien tiedot ja niille ryhmänohjaajat.

  1. Koulun tiedot: yhteystiedot, aikataulut, laskutus
  2. Opettajarekisteri: yhteystiedot, työmäärät
  3. Henkilökuntarekisteri: yhteystiedot
  4. Yksiköt: nimet, yhteystiedot
  5. Opintoalat, tutkinnot, tutkintonimikkeet, koulutusohjelmat/osaamisalat
  6. Käyttäjäryhmät
  7. Käyttäjätunnukset
  8. Luokat (= ryhmät, toteutukset): nimi, aikataulut, ryhmänohjaaja
  9. Opiskelijarekisteri: yhteystiedot, opinnot (siirrettynä aiemmasta hallinto-ohjelmasta)
  10. Arvosana-asteikot: nimet
  11. Arvosanamääritykset: arvosanat ja niiden asteikot
  12. Kurssit (= opetustarjonta ym.): nimet, sisältö, tavoitteet, arviointi ym.
  13. Opetussuunnitelmat: opsin rakenne, kootaan kursseista ja otsikoista
  14. Arviointirekisteri (= ryhmien arviointi): ryhmän nimi, kurssi, ajankohta, opettaja ym.
  15. Harjoittelu-ja työssäoppimispaikat: yhteystiedot, annettava opetus
  16. Työpaikkaohjaajat: yhteystiedot, osaaminen
  17. Lisätietoja arviointiin: todistusten lakiviitteet
  18. Tutkintotoimikunnat: yhteystiedot, opintoalat, tutkinnot

  Osaamisalojen, tutkintojen ym. nimet tulostuvat todistuksiin siinä muodossa, jossa ne on kirjattu rekisteriin. Täytä nimet siis aina virallisessa muodossaan. Tutkintojen osalta täytetään diaarinumero ja päiväys kenttiin OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Nämä tiedot tulostuvat tutkintotodistuksen takasivulle.

  Lisäksi on paljon apurekistereitä, joita voi täyttää tarvittaessa. Puuttuvia rekisteritietoja täydennetään sitä mukaa, kun niitä käytännön työssä kohdataan. Se, mitä tietoja tulee ehdottomasti täyttää ja mitkä tiedot ovat valinnaisia, vaihtelee koulutustyypin ja tiedonkeruutarpeiden mukaan.