Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion koeviikkojärjestelyt

  Lukion koeviikon voi toteuttaa kahdella tavalla: tehdään työjärjestykseen erilliset jaksot koeviikkoja varten tai tehdään koeviikot kokonaan omaan työjärjestykseensä eli erilliseksi Kurre-tiedostoksi.


  Esimerkkitapauksessa lukion jaksot kestävät 6 viikkoa, joista viimeinen viikko on koeviikko. Koetilaisuuksia on 2 per päivä, klo 8-11 ja klo 12-15. Saman palkin kokeet ovat aina yhtäaikaa: maanantai-aamupäivässä on 1. palkin kokeet, maanantai-iltapäivässä 2. palkin kokeet.

  A) Koeviikon teko erillisten koejaksojen avulla

  1) Lyhennä 1. jaksoa lopusta päin viikolla: klikkaa kalenterista viimeisen viikon siniset päivät valkoisiksi, ja merkkaa Päättyy-kenttään päättymispäivä viikkoa aiemmaksi. Säilytä jakson kesto viikkoina alkuperäisenä, ts. älä pienennä sitä viikolla.

  2) Tee uusi jakso, joka ajoittuu 1. jakson ja 2. jakson väliselle viikolle. Anna uuden jakson nimeksi esim. "1. jakson koeviikko". Anna jakson pituudeksi 0 viikkoa - näin voit jaksottaa sille haluamasi tuntimäärän, eikä jaksottamaton tuntimäärä mene miinukselle. Rasti kohta Koeviikko.


  3) Jaksota jokaista palkkia koeviikkojaksolle riittävä tuntimäärä, esim. 3. Koska jakson pituus on 0 viikkoa, tämä tuntimäärä ei syö muiden jaksojen tuntimäärää. Jos koeviikkojaksoille ei ole tehty tarjottimia, antaa Kurre varoituksen, mutta sen voi ohittaa. Tarjottimet tarvitaan vain, jos kokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta.


  4) Tee tarvittavat muutokset koeviikolle jaksotettuihin palkkeihin: poista palkeista ne ryhmät, joilla ei ole koetta; vaihda luokkatila jos tarpeen. Kahdessa alimmassa esimerkkikuvissa palkeista on poistettu kuvataiteen ja musiikin kurssit.

  Pienten ryhmien kokeet voi yhdistää samaan opetustilaan vaihtamalla näille kaikille saman opetustilan. Kuvassa ET-, UO- ja S2-koe on yhdistetty pidettäväksi samassa opetustilassa. Merkkaa ryhmille myös sama valvova opettaja. Opetustilat ja opettajat voi vaihtaa myös sijoittelun puolella.


  5) Siirry sijoitteluun ja 1. jakson koeviikolle. Valitse 1. palkki ja sijoita sitä maanantai-aamuun 3 tunnin yhtämittainen sijoitus. Tämä on 1. palkkien ryhmien kokeiden ajankohta. Jos tuntimäärä ei riittänyt, jaksota koeviikolle lisää tunteja.

  6) Tarkista, että myös koeviikon työjärjestys näkyy Wilmassa opettajilla ja opiskelijoilla.

  7) Tulosta tarvittaessa seinätaulu, josta näkyy, kuka opettaja valvoo mitäkin koetta ja missä luokassa. Sopiva tulostustapa löytyy testaamalla tulostusruudun Lisäasetukset-välilehden vaihtoehtoja. Kuvassa asetuksina on käytetty Älä tulosta luokittaisia sarakkeita ja ensisijaisena tulostustapana Ryhmien tiedot riveittäin. Päiviä vierekkäin = 5 ja Päiviä allekkain =1.

  B) Koeviikon teko työjärjestys kopioimalla

  Toinen tapa tehdä koeviikko on ottaa varmuuskopio käytössä olevasta Kurre-työjärjestyksestä ja tehdä koeviikon vaatimat muutokset kopioon.

  1) Poista kopiosta ensin kaikki 1. jakson sijoitukset.

  2) Poista sitten kopion tarjotinpalkeista ne ryhmät, joista ei järjestetä koetta. Yhdistä pienet ryhmät samaan opetustilaan ja tee muut tarvittavat muutokset.

  3) Sijoita sitten palkit työjärjestykseen, esim. 1. palkin koe maanantai-aamuun.

  4) Jos haluat, että opiskelijoilla ja opettajilla näkyy koeviikon ajan Wilmassa koeviikon työjärjestys, laita tämä kopio-työjärjestys julkiseksi Wilmassa. Työjärjestyksessä näkyy koeviikon ajan sekä 1. jakson normaali opetus että 1. jakson kokeet rinnakkain.

  5) Jos haluat, että koeviikon ajan Wilmassa näkyy pelkkä koeviikon työjärjestys, avaa alkuperäinen työjärjestys. Merkitse Yleiset asetukset -kohdassa piilottamispäivämääräksi se päivä, jolloin 1. jaksolla annetaan viimeisen kerran normaaliopetusta.

  Näin Wilmassa näkyy 1. jakson ajan normaali 1. jakson työjärjestys, ja koeviikon ajan näytetään kopiosta tulevaa koejakson työjärjestystä. Jos kopiosta poistettiin vain 1. jakson sijoitukset, pääsevät opiskelijat ja opettajat tarkastelemaan koeviikon aikana 2. jakson aikataulujaan.

  Kun koeviikko on ohi, muista ottaa kopio-työjärjestys pois Wilmasta ja tyhjää alkuperäisestä piilotuspäivämäärä.

  Kun koeviikko kestää yli viikon

  Jos koeviikko kestää esim. torstaista torstaihin, tarvitaan ensimmäiselle ja toiselle torstaille erilaiset työjärjestykset. Tällaisissa tapauksissa tehdään koeviikkojakin kaksi, torstaista perjantaihin ja maanantaista torstaihin.

  Koeviikkojen piilotus

  Koeviikot voi piilottaa ryhmittely- ja sijoitteluikkunasta sekä tulosteista. Koeviikoksi tulkitaan kaikki ne jaksot, joiden kesto viikkoina on 0. Klikkaa valinta-, ryhmittely- tai sijoitteluikkunassa oikean ylänurkan jaksopainiketta. Koeviikot piilotetaan poistamalla Näytä koeviikot -rasti ruudun alareunassa. Koeviikot voi piilottaa myös klikkaamalla jaksopainiketta hiiren 2. painikkeella ja ottamalla valinnan pois kohdasta Näytä koeviikot. Jos koeviikot piilotetaan, ne katoavat näkyvistä myös sijoitteluikkunan kalenterinäkymästä.

  Koeviikko jaksotustulosteissa

  Jaksotustulosteissa tulostetaan koeviikon sarakkeen kestot harmaalla tekstillä, mutta näitä kestoja ei lasketa mukaan yhteissummiin. Jaksotustuloste löytyy Ryhmittely / Tulosteet->Jaksotus ja Perustiedot / Ryhmät / Tulosteet-> Ryhmien jaksotus.