Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sopimus työssäoppimisesta, opiskelijan ja työpaikan välinen

  Tämä on ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisen sopimus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tässä ohjeessa käydään läpi sopimukseen tulostettavat tiedot.

  Yläotsikko
  Yläotsikkoon tulostuu tekstinä tulosteen otsikko ja sen selvitys.

  Opiskelija
  Lomakkeen yläosa on varattu opiskelijan henkilötiedoille. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Opiskelijarekisterin kentistä.

  Oppilaitos
  Oppilaitoksen nimi tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä. Ohjaavan opettajan tiedot tulostetaan Opettajarekisteristä. Opettajan tietoja varten Opiskelijarekisterin kenttä Työssäoppimisen vastuuopettaja tulee olla täydennetty.

  Työnantaja
  Tähän kohtaan lomaketta kerätään työnantajan tiedot, jotka haetaan Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteristä. Tietoja varten tulee opiskelijan kortille määritellä Työssäoppimispaikka- ja Työpaikkaohjaaja- kenttiin tiedot. Tietona tulostetaan edellä mainittujen kenttien viimeisten rivien eli tuoreimman työssäoppimispaikan ja työpaikkaohjaajan tiedot.

  Työssäoppiminen
  Työssäoppimisen aika- ja Päivittäinen työaika -tiedot tulostetaan opiskelijalle määritellyn viimeisen työssäoppimispaikan tiedoista Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat rekisteristä. Muut tiedot tulostetaan Opiskelijarekisteristä.

  Työssäoppimisen ehdot -kohdassa tutkitaan Opiskelijarekisterin kentän Työsuhde viimeistä riviä. Rastikenttiin tulostuu rasti sen mukaan, kumpi tieto kenttään on valittu: Työsuhteessa vai ilman työsuhdetta.

  Työjärjestelyt ja työturvallisuus
  Työjärjestelyiden tiedot tulostetaan Opiskelijarekisteristä. Vakuutukset -kohdassa tutkitaan Opiskelijarekisterin kenttiä Yritys ottaa vastuuvakuutuksen ja Oppilaitos ottaa vastuuvakuutuksen. Rastikenttiin tulostuu rasti sen mukaan, kumpaan kenttään on opiskelijalle määritelty rasti.

  Työturvallisuus-kohtaan voidaan käsin kirjoittaa tarvittavat tiedot.

  Allekirjoitukset
  Tulosteen alaosaan on tekstinä kirjoitettu sopimukseen liittyviä tietoja. Tässä osassa on myös tila opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan allekirjoituksille.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011