Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Plan för inlärning i arbete

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriften är tvåsidig. Varje sida måste hämtas från internetsidan samt tas in i Primus skilt för sig.

  Utskriftens uppgifter


  I dessa anvisningar går vi igenom de uppgifter som skrivs ut i utskriften.

  Överrubrik

  Studerande
  Utskriftens övre del är reserverad för studerandens personuppgifter. Uppgifterna skrivs ut från fält i Primus.

  Arbetsgivare
  I utskriften finns också uppgifter om arbetsgivaren. Uppgifterna skrivs ut från Inlärning i arbete -register.

  Inlärning i arbete sker
  Uppgiften tas från fält i studeranderegister. Utskriftsvillkoret kontrollerar om villkoret uppfylls och skriver ut kryss enligt den uppgiften.

  Arbetsarrangemang
  Arbetsarrangemangets uppgifter skrivs ut från fält i Inlärning i arbete -register.

  Arbetssäkerhet
  På raderna skrivs uppgifterna om arbetssäkerheten för hand.


  Studiehelheter
  Till data-cellen hämtas uppgiften från studeranderegister. Punkt fem ifylls av studeranden och punkterna 6-8 ifylls av läroanstalten.

  Underskrifter
  Data-cellen skriver ut det nuvarande datumet. Dessutom finns utrymme för underskrifter.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013