Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurssitarjotinvalintojen muokkaaminen, opiskelija

  Opiskelija voi muokata valintojaan kahden eri toiminnon kautta: Valinnat-toiminnossa näkyy koko opetussuunnitelma, ja opiskelija voi valita rajoituksetta mitä kursseja haluaa. Kurssitarjotin-toiminnossa hallinto laatii kurssitarjonnasta erilaisia kokonaisuuksia ja voi rajoittaa, mitä kursseja kukin opiskelija voi valita ja kuinka monta valintaa opiskelija voi tehdä. Toimintoja voi käyttää rinnakkain.

  Kurssitarjotin-toiminto

  Kurssitarjottimella kerätään opiskelijoiden varsinaiset, jaksokohtaiset valinnat. Kurssitarjottimen kautta tehty valinta kohdistuu aina tiettyyn opetusryhmään, esim. MAA1-kurssin 2. ryhmään.

  Opiskelija näkee Wilman etusivulla luettelon niistä kurssitarjottimista, joista hän voi valita jotain tällä hetkellä.

  • Esillä ovat ne oman koulun tarjottimet, joiden ilmoittautumisaika on meneillään ja jotka näkyvät opiskelijan luokalle.
  • Opiskelijan ei tarvitse olla mukana Kurre-kannassa nähdäkseen sen tarjottimet. Jos esim. luokalle tulee uusi opiskelija, riittää, että hänet kirjataan Primukseen ja tehdään hänelle Wilma-tunnus. Opiskelija näkee oman koulunsa tarjottimet Wilmassa, ja kun hän valitsee jotain tarjottimesta, lisätään hänet automaattisesti Kurreen.
  • Tarjottimet, joiden valinta-aika on umpeutunut, näkyvät Kurssitarjotin-sivulla, mutta opiskelija ei voi enää muuttaa tai poistaa valintojaan.

  Näkymä Wilmassa

  Wilman kurssitarjotinnäkymässä näkyy ylimpänä työjärjestyksen nimi (Kurren krd-tiedosto) ja sen alla kaikki valitun jakson kurssitarjottimet. Tarjotin aukeaa sen nimeä klikkaamalla ja suljetaan oikean ylänurkan rastista. Esillä voi olla useita tarjottimia kerralla. Tarjottimet aukeavat ruudulle allekkain.

  Tarjottimien ja työjärjestysten nimet näkyvät Wilmassa sellaisena kuin ne on Kurreen kirjattu, joten ne kannattaa nimetä ajatuksella. Työjärjestyksen nimen voi vaihtaa Kurren päävalikon Asetukset-kohdassa. Tarjottimen nimen voi vaihtaa Kurressa tarjottimen ominaisuuksissa.

  • Jokainen opetusryhmä näkyy tarjottimessa omana laatikkonaan. Samassa palkissa olevat laatikot opetetaan yhtä aikaa.
  • Laatikon väri kertoo sen kurssityypin. Oppilaitos voi valita värit itse, esim. sininen pakollisille, punainen syventäville ja vihreä soveltaville.
  • Kun hiiren vie ryhmän laatikon päälle, näytetään kurssin nimi. Myös ryhmän opettajatieto ja ilmoittautujamäärä näytetään, jos Kurressa tarjottimen Ominaisuudet-ruudussa on rastittu Näytä ryhmän opettaja Wilmassa ja Näytä ryhmän opiskelijamäärä Wilmassa.
  • Tarkemmat kurssitiedot avautuvat klikkaamalla ryhmää hiiren 2. painikkeella.
  • Suoritetut kurssit esitetään harmaana, mutta suoritetun kurssin voi silti valita uudelleen.
  • Primus-tarjottimissa harmaana esitetään myös sellaiset kurssityypit, joita koulu ei salli valittavan Wilman kautta. Sallitut kurssityypit valitaan Primuksen Kurssityypit-rekisterissä. Kurre-tarjottimista opiskelija voi valita kaikkia kurssityyppejä, joten vie tarjottimeen vain sellaisia ryhmiä, joita opiskelijat todella saavat valita.
  • Tummemmalla taustavärillä, mustalla kehystettynä esitetään ne ryhmät, jotka opiskelija on valinnut. Opiskelija näkee Wilmassa vain ryhmävalinnat (Kurren tummansiniset valinnat), ei esivalintoja (Kurren vaaleansiniset valinnat).

  Valintojen tekeminen ja tallentuminen

  Kun opiskelija valitsee Wilman kautta tarjottimesta jonkin kurssin, näkyy valinta saman tien Kurressa, ilman tallennusta.

  • Kurssitarjottimesta valitut kurssit näkyvät Kurressa tummansinisinä ryhmävalintoina.
  • Kun opiskelija klikkaa tarjotinryhmää, välkkyy ryhmän solu hetken aikaa. Kun valintatieto on siirtynyt Kurren palvelimelle, välkkyminen lakkaa ja valinta näkyy sekä opiskelijan Wilmassa että Kurren kurssitarjottimessa.
  • Jos Käytä pikavalintaa -asetuksen ottaa pois päältä, ryhmää klikkaamalla näytetään kurssi-info, josta voi tehdä kurssivalinnan.
  • Jos arviointikirjat on jo tehty, ilmestyy opiskelijan nimi opettajan arviointikirjaan Primuksessa ja Wilmassa. Jos arviointikirjoja ei ole tehty, tallentuu valinta vain Kurreen. Kun arviointikirjat myöhemmin tehdään, on niissä mukana ne opiskelijat, jotka valitsivat ryhmän Wilmassa.
  • Reaaliaikaiset valintamäärät selviävät mm. Kurren valinta- ja kurssitarjotinikkunoista.
  • Opiskelijakohtaiset valinnat näkyvät Valinnat-ikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä.

  Sitä mukaa kun opiskelija merkitsee valintojaan, päivittyy sivun vasemmassa alanurkassa oleva työjärjestys. Aktiivinen palkki esitetään keltapohjaisena sekä Wilman tarjottimessa että työjärjestyksessä. Työjärjestyksen näkyminen vaatii, että tarjotinpalkit on sijoitettu työjärjestykseen Kurressa.

  Valinnan teko ryhmään, jonka arviointikirja on toimeenpantu

  Kun opiskelija tekee valinnan kurssitarjottimen kautta, hän siirtyy Kurressa valitsemaansa ryhmään. Opiskelija siirtyy samalla Primukseen ryhmän arviointikirjaan, jos sitä ei ole toimeenpantu. Joskus kuitenkin halutaan opiskelijan siirtyvän valintaa tehdessä ryhmän arviointikirjaan, vaikka se on jo toimeenpantu. Esimerkiksi ympäri vuoden valittavissa olevien verkkokurssien arviointikirjoja toimeenpannaan pitkin lukuvuotta, ja samaan aikaan ne ovat auki uusille valinnoille.

  Jotta opiskelija siirtyisi tällaisessa tilanteessa ryhmän arviointikirjaan, merkitään Kurressa kurssitarjottimen ominaisuuksissa Ilmoittautuminen päättyy -kenttään tulevaisuudessa oleva päivämäärä. Mikäli tuota kenttää ei ole täytetty, opiskelija ei siirry valintaa tehdessä ryhmän arviointikirjaan, jos se on jo toimeenpantu.

  Muiden koulujen kurssitarjottimet

  Oman koulun tarjottimien lisäksi opiskelija voi nähdä Wilmassa muiden koulujen tarjottimia, esim. ammattiopiston, aikuislukion tai musiikkiopiston. Ks. tarkemmin seudullisesta tarjottimesta

  Muiden koulujen tarjottimet näkyvät samalla sivulla oman koulun tarjottimien kanssa ja niille ilmoittaudutaan samalla tavalla. Kun opiskelija valitsee jotain esim. musiikkiopiston tarjottimesta, lisätään opiskelija automaattisesti musiikkiopiston Kurre-tiedostoon. Opiskelija tulee mukaan musiikkiopiston arviointikirjoihin, jos musiikkiopisto on samassa MultiPrimuksessa opiskelijan oman oppilaitoksen kanssa. Tällöin myös hänen musiikkiopistossa saamansa arvosanat tallentuvat oman koulun rekisterikortille, opetussuunnitelmassa alimmaiseksi.

  Kun kurssi on täynnä

  Jos ryhmälle määritelty maksimikoko on saavutettu, Wilma ilmoittaa opiskelijalle, että ryhmä on täynnä. Wilma ilmoittaa myös päällekkäisyydestä, jos opiskelija yrittää valita samasta palkista useamman ryhmän. Päällekkäisyydet voidaan kuitenkin sallia tarjotinkohtaisesti.

  Kurssin opinto-opastiedot

  Klikkaamalla kurssitarjottimessa olevaa kurssia hiiren 2. painikkeella pääsee näkemään Kurssit-rekisteriin merkittyjä tietoja kurssista (laajuus, kuvaus, sisältö jne.) samalla tavalla kuin opinto-oppaasta.

  Päällekkäisyydet

  Jos opiskelija valitsee samasta palkista kaksi ryhmää, syntyy päällekkäisyys, ts. opiskelijalla on kaksi kurssia yhtä aikaa. Wilma ilmoittaa päällekkäisyydestä eikä tallenna jälkimmäistä valintaa.

  • Oletuksena päällekkäisyydet on estetty, mutta ne voi sallia Kurressa, tarjottimen ominaisuuksista. Tällöinkin Wilma huomauttaa päällekkäisyydestä, mutta ei estä sitä.
  • Päällekkäisyys syntyy myös silloin, jos opiskelijan kaksi valintaa eivät ole samassa palkissa, mutta ne on sijoitettu työjärjestykseen samaan ajankohtaan. Usein mm. hajautettuja kursseja sijoitetaan samaan ajankohtaan jonkin "tavallisen" palkin kanssa. Tällaisia päällekkäisyyksiä ei estetä, mutta Wilma huomauttaa niistä opiskelijalle.
  • Jos opiskelijalla on päällekkäinen valinta jonkin toisen koulun tarjottimesta, Wilma ei huomauta asiasta, mutta näyttää toisen koulun tunnin ajankohdan alanurkan työjärjestyksessä.