Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä, saman perustutkinnon toinen osaamisala

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tämä todistus annetaan yhdessä "Todistus suoritetuista tutkinnon osista, toinen osaamisala" -tulosteen kanssa, kun opiskelija on jo aiemmin suorittanut koko tutkinnon ja suorittaa myöhemmin saman tutkinnon toisen osaamisalan.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunniste

  • Koulun tiedoista tulostetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimet.
  • Tietosolu Tutkinto->Tutkinto+", 180 osp" tulostaa tutkinnon nimen sekä laajuuden. Mikäli tutkintonimike kattaa asetuksen mukaisesti koko tutkinnon, täytyy kyseiselle tutkinnolle täydentää Tutkinnot-rekisteriin Yhteinen tutkintonimike -kenttä. Esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolle kyseiseen kenttään valitaan "lähihoitaja". Näin saadaan todistukseen tulostumaan tutkintonimike suoraan tutkinnon nimen perään.
  • Mikäli tutkintonimike kattaa vain osaamisalan, jätetään Tutkinnot-rekisterin Yhteinen tutkintonimike- kenttä tyhjäksi.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus.
  • Opiskelijan nimen alapuolelle on kirjattu teksti "on suorittanut...". Tähän tulostetaan tutkinnon nimen taivutettu muoto Tutkinnot-rekisterin kentästä Todistusnimi suomeksi 2, johon nimi kirjataan muodossa "sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon". Osaamisalan nimi tulostetaan muodossa "vanhustyön osaamisalan". Tämä tieto kirjataan Osaamisalat-rekisterin kenttään Todistusnimi 1.
  • Osaamisalan tiedot tulostetaan tietosolulla Osaamisala->Osaamisala.
  • Sarakeotsikot on kirjoitettu ylätunnisteeseen tekstinä.

  Suoritustaulukko

  • Näytöt kannattaa koota ops-puussa oman otsikon alle, joka on saman niminen kuin tutkinnon osilla eli Ammatilliset tutkinnon osat. Kurssityypiksi tälle valitaan 1 otsikko näytöt.
  • Suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan näyttöjen otsikko ja toiselle ammattiosaamisen näyttö. Kolmannelle riville tulostetaan näytön kuvaus ja suorituspaikka.
  • Näyttöjen otsikko tulostuu silloin, kun Laajuus.Laajuustyyppi(Osaamispisteet)>0. Opiskelijalla on tällöin otsikon alapuolella olevissa kursseissa suorituksia.

  Ammattiosaamisen näyttö:

  Ammattiosaamisen näyttö tulostuu suoritustaulukon toiselle riville. Tiedot tulostuvat silloin, kun ammattiosaamisen näyttöön on annettu arvosana. Nimi voi tulla suoraan Kurssit-rekisterin Nimi-kentästä tai kurssisuorituksen Kurssin nimi -kentästä. Niinikään osaamispisteet ja arvosana tulostetaan, kun ammattiosaamisen näyttö on arvioitu.

  Näytön kuvaus:

  Näytön kuvaus ja suorituspaikka tulostuvat kolmannelle riville ja ne on kirjattu Näytöt-rekisteriin. Näytön kuvaus tulostetaan Näytöt-rekisterin kentästä Lyhyt kuvaus näytöstä ja suorituspaikka joko kentästä Suorituspaikka (oppilaitos) tai Suorituspaikka (työpaikka).

  Alatunniste

  • Alatunniste on lähes samanlainen kuin "Todistus suoritetuista tutkinnon osista, toinen osaamisala" -tulosteessa.
  • Alatunnisteeseen tulostetaan maininta opiskelijan aiemmin suorittamasta tutkinnosta ja toisesta koulutusohjelmasta. Alatunnisteen ensimmäinen punainen solu sisältää sekä tekstiä että tietoa.
  • Näiden tietojen alapuolelle tulostetaan mahdolliset viitteiden selitykset, todistuksen päiväys sekä allekirjoitukset.
  • Todistuksen päivämäärä tulostuu monirivisen Todistuksen päiväykset-kentän viimeiseltä täytetyltä riviltä.
  • Toimielimen puheenjohtajan nimenselvennys, titteli ja toimielimen asettaja eli koulutuksen järjestäjän nimi tulostetaan todistuksen loppuun.

  Artikkeli on päivitetty 29.09.2015