Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurre 7 työskentelyjärjestys, ammatilliset oppilaitokset

  Päivitetty 25.2.2019

  Ammatillisessa koulutuksessa opetusjärjestelyt vaihtelevat paljon oppilaitoksen mukaan. Ohjeessa on kerrottu pääperiaatteet, joita voi soveltaa omaan oppilaitokseen sopiviksi.

  Valmistelut Primuksessa: Suosittelemme, että Primuksen toteutussuunnitelmissa tutkinnon osat jaetaan pienemmiksi, opetuksen käytännön järjestelyitä vastaaviksi pienemmiksi osiksi (osa-alueiksi/moduuleiksi/teemoiksi). Esim. 20 osp:n laajuisen tutkinnon osan voi jakaa vaikkapa neljään 5 osp:n osioon, ja nimetä ne kuvaavammin ja jakaa eri opettajille. Osa-alueet eivät näy tutkintotodistuksissa ym. virallisissa dokumenteissa, ne ovat vain oppilaitoksen oma, sisäinen apu järjestelyjen suunnittelussa.

  Jos tutkinnon osat siirretään sellaisenaan Kurreen (eli ei jaeta pienempiin osiin), voi Kurressa kyllä kirjata tunnin tunnukseen tarkennuksen aina kyseisen sijoituksen kohdalle, mitä sillä "tunnilla" on opiskeltu.

  Työskentelyjärjestys ammatillisissa oppilaitoksissa

  Aluksi luodaan uusi kurretiedosto. Kirjaudu Kurreen ja valitse Uusi Kurre-tiedosto. Kurre kysyy, mille koululle tiedosto tehdään. Valitse oikea koulu tai yksikkö ja paina OK. Anna tiedostolle nimi. Voit kopioida asettelut, asetukset ja tuntipohjan jostain aiemmasta tiedostosta samalla. Uutta tiedostoa luodessa piilotetaan oletuksena Projektit- ja Työaikalajit-välilehdet. Ne saa esille Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet-valikosta ottamalla esille yhdenkin sarakkeen kyseiselle välilehdelle. Uuden tiedoston Yleiset asetukset / Lisätietoja -välilehdelle tallentuu tiedoston tekijä, kellonaika ja pvm.

  1) Jaksojen luominen perustietoikkunan Jaksojärjestelmät-välilehdellä. Kannattaa tehdä kaksi järjestelmää: viikottainen ja jaksottainen. Jaksojen päivämäärät voidaan hakea suoraan Primuksesta, viikkojärjestelmän taas Kurre muodostaa itse annettujen alkamis- ja päättymispäivien välille.

  2) Oppituntien määrä ja pituudet määritetään perustietoikkunan Tuntien tiedot -välilehdellä. Tuntien alkamis- ja päättymisajat on syytä määritellä oikein, jotta Kurre osaa tarkistaa päällekkäisyydet myös yksikköjen välillä. Tuntipohjia voi luoda useampia erilaisia.

  3) Tiedonsiirto Primuksesta/Kurresta tai tietojen syöttö käsin (perustietoikkuna). Tiedot voi tuoda myös CSV-muodossa, kysy tiedostokuvausta asiakastuesta.

  • Jos haluat suunnitella ilman opiskelijatietoja, tarvitset Kurreen joka tapauksessa luokkatiedot. Jos luokkia on vähän, voit syöttää ne käsin perustietoikkunan Luokat-välilehdelle. Jos luokkia on paljon, kannattaa tiedonsiirrossa ottaa mukaan myös opiskelijat, ja poistaa ne tiedonsiirron jälkeen. Luokkien nimet siirtyvät Kurreen opiskelijatietojen mukana. Toinen vaihtoehto on tehdä joka luokalle yksi testiopiskelija, ja siirtää nämä Kurreen.

  4) Valintojen tarkistus: perustietoikkunan Opiskelijat-välilehden Kurssivalinnat-sarake. Valintoja-sarakkeessa näkyy aluksi 0. Työjärjestyksen voi tehdä myös ilman opiskelijoita ja valintoja.

  5) Lähiopetustunnit Kurressa voi käyttää vuosiviikkotunteja (2h/vko) tai lähiopetustunteja (60 tuntia). Jos työskentelet lähiopetustunteina, merkitse perustietoikkunan Kurssityypit-välilehdellä, kuinka monta opetustuntia per osaamispiste kustakin tyypistä järjestetään. Voit tehdä ylimääräisiä kurssityyppejä tarpeen mukaan. Voit myös poistaa Primuksesta tulleet kurssityypit kokonaan Kurren puolella ja luoda vain sellaiset, joista on hyötyä esim. opettajan työmäärälaskennassa.

  6) Yhteisten/pakollisten opintojen ryhmät perustietoikkunan Opetustarjonta-välilehdellä.

  • Jos opiskelijat ovat mukana Kurressa: Maalaa kaikki yhteiset/pakolliset opinnot ja valitse hiiren 2. painikkeen alta Opeta luokittain.
  • Jos opiskelijoita ei ole tuotu Kurreen, perusta joka tutkinnon osaan/osa-alueeseen yksi tyhjä ryhmä. Siirry sitten Opetusryhmät-välilehdelle, maalaa kaikki samalle luokalle kuuluvat ryhmät ja klikkaa jotain niistä hiiren 2. painikkeella. Ponnahdusvalikosta valitaan Ryhmän luokat. Rasti se luokka, jolle opinnot kuuluvat. Jos samaan ryhmään tulee kahden eri luokan opiskelijoita, rasti molemmat luokat.

  7) Valinnaisten ryhmät. Järjestä tiedot Valinneita-sarakkeen mukaan. Maalaa kaikki opinnot, joista tulee 1 opetusryhmä ja syötä Ryhmiä-sarakkeeseen "1". Klikkaa jotain maalattua riviä hiiren 2. painikkeella ja valitse Siirrä valinnat ryhmään. Syötä sitten ryhmämäärä lopuille opintojaksoille.

  8) Opettajien ja opetustilojen merkitseminen perustietoikkunan Opetusryhmät-välilehdellä. Klikkaa ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ryhmän resurssit. Voit myös syöttää opettajan lyhenteen suoraan Opettaja-sarakkeeseen.

  9) Ryhmien jakaminen: Jos opinnon tuntimäärä jaetaan siten, että osa opetetaan yhtäaikaaa ryhmän X kanssa ja osa ryhmän Y kanssa, käytetään Irrota tunteja -toimintoa. Klikkaa jaettavaa opintoa ja valitse hiiren 2. painikkeen alta Irrota tunteja. Syötä ruutuun irrotettava tuntimäärä. Ruudulla näkyy nyt 2 erillistä riviä tästä opinnosta. Puoliskat voi nyt yhdistää eri ryhmien kanssa.

  10) Ryhmien yhdistäminen ryhmittelyikkunassa. Hae esiin ne luokat, joita yhdistäminen koskee, esim. kaikki tietyn alan luokat. Hae esiin opinnot, joita haluat yhdistää suuremmiksi palkeiksi. Yhdistä ryhmät toisiinsa vetämällä jompikumpi hiirellä toisen päälle. Voit yhdistää ryhmät myös tekemällä kurssitarjottimen.

  11) Jaksotus: Valitse Näytä / Jaksotus. Ota esiin varsinainen jaksojärjestelmä (ei viikkojärjestelmää) ja syötä opintojen viikkotuntimäärät jaksojen sarakkeisiin. Jaksotuksen voi tehdä vuosiviikkotunteina (2 viikkotuntia, 12 viikon ajan) tai lähiopetustunteina (24 tuntia).

  12) Sijoittelu: Aloita sijoittamalla sellaisten opettajien tunnit, joilla on opetusta monessa yksikössä/oppilaitoksessa. Sijoita sitten ryhmät/palkit, joissa on usean eri luokan opiskelijoita. Luokittaisista opinnoista sijoitetaan ensin ne, joissa on monta peräkkäistä oppituntia, esim. 6h putkeen. Viimeiseksi jätetetään yhden, kahden tunnin opinnot.

  13) Ruokailuvuorojen merkintä sijoitteluikkunassa. Klikkaa maanantain ensimmäisen ruokailuvuoron jälkeistä oppituntia hiiren 2. painikkeella ja valitse Vaihtoehtoiset alkamisajat. Maalaa kakkosvuoroon menevät ryhmät ja siirrä ne >> -painikkeella oikeanpuoliseen ruutuun. Merkkaa samalla tavalla muiden päivien vuorot.

  14) Kokousten, suunnittelun ym. lisääminen työjärjestyksiin sijoitteluikkunan Varaukset-välilehden kautta. Tee varaustyypit perustietoikkunan Sijoitustyypit-välilehdellä.

  15) Arviointikirjat muodostetaan perustietoikkunan Opetusryhmät-välilehdellä. Valitse ryhmät, joille arviointikirjat tehdään ja klikkaa jotain niistä hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muodosta arviointikirjat. Toinen vaihtoehto on valita yläpalkista Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen / Arviointikirjat. Ryhmät opiskelijalistoineen siirtyvät Primukseen, ja opettajat näkevät ryhmänsä Wilmassa.