Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilasmäärä per vammaisuusaste, erityinen tuki, pid. oppivelvollisuus, painotettu opetus (pk)

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa Primuksessa Opiskelijat-rekisteri ja tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedostot. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle hakemisto, johon tulostetiedostot on ladattu, ja vetää tiedostojen kuvakkeet hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen käyttö vaatii Primuksen version 4.47 tai uudemman tulosteessa käytettävän Opiskelijalajit-rekisterin Lasketaan tilastoon -kentän vuoksi.

  Tulosteiden käyttö

  Tulosteisiin tulostuu esimerkiksi talousarviosuunnitteluun ja -seurantaan vaikuttavia peruskoulujen oppilasmääriä. Oppilasmäärät on eritelty eri koulunkäynnin tukeen liittyviin kategorioihin sekä eri opetusmuotoihin. Ennen käyttöönottoa kunta tai koulu muokkaa tulosteet vastaamaan omia tarpeitaan. Tulostepohjat saattavat esimerkiksi sisältää sellaisia tietoja, joita kunta ei tarvitse, tai pohjiin täytyy mahdollisesti lisätä kunnan järjestämiä opetusmuotoja. Tulostepohjissa käytetyt kentät voivat myös poiketa niistä, joita oman kunnan Primuksessa käytetään samaan tarkoitukseen.

  Tuloste "Peruskoulut yhteensä" on yksisivuinen yhteenveto kaikkien peruskoulujen kyseisistä oppilasmääristä. Tulosteeseen "Koulukohtaisesti" on lisätty esihaku, jonka vuoksi samat tiedot tulostuvat koulukohtaisesti, jokainen koulu omalle sivulleen. Tulosteet ovat muilta osin identtiset.

  Tulosteasetuksiin on lisätty viereisessä kuvassa näkyvä Koulu->Oppilaitostyyppi...-esihaku, jonka perusteella tulosteet ottavat huomioon vain peruskoulut (alakoulut, yläkoulut, erityiskoulut ja harjoittelukoulut). Kouluilla on oltava täytettynä Koulun tiedot -rekisterissä Oppilaitostyyppi-kenttä, jotta ne tulevat esihaun perusteella mukaan tulosteeseen.

  Tulosteiden lukumääräsoluissa on sama Opiskelijalaji->Lasketaan tilastoon=Kyllä -määritys kuin "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilaston tulosteissa. Määrityksen avulla voidaan rajoittaa raporttiin kuulumattomat opiskelijalajit (esimerkiksi suunnitteluoppilaat) pois. Mikäli kenttä Lasketaan tilastoon ei ole esillä Opiskelijalajit-rekisterissä, ota se esille kenttäeditorissa ja rasti se niiden opiskelijalajien kohdalla, jotka kuuluvat tilaston ja raportin oppilasmääriin (esimerkiksi Peruskoulun oppilas).

  Tulostuvat tiedot

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu tulosteen nimi sekä koulukohtaiseen versioon jokaiselle sivulle koulun nimi. Lisäksi tulostuu tulostuspäivämäärä ja -kellonaika.

  Oppilasmäärät

  Oppilasmäärät tulostuvat kouluastekohtaisesti ja eriteltynä eri kategorioihin:

  • erityinen tuki
  • pidennetty oppivelvollisuus
  • vammaisuus
  • kielikylpyluokka
  • musiikkiluokka
  • valmistava opetus
  • JOPO-luokka

  Artikkeli on päivitetty 03.08.2015