Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijoitusten siirto toiselle jaksolle tai toiseen jaksojärjestelmään

  Työjärjestykseen sijoitetut oppitunnit ja varaukset voi siirtää eteenpäin, jos ne eivät toteutuneetkaan kuluvalla jaksolla/viikolla. Sijoitukset voi myös siirtää kokonaan toiseen järjestelmään: 1. jakson sijoitukset voi siirtää viikkojen 35, 36, 37 ja 38 omiin työjärjestyksiin.

  Siirto toiseen jaksoon

  Valitse työjärjestyksestä yksi tai useampi oppitunti/varaus. Klikkaa valittua sijoitusta hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Siirrä toiseen jaksoon. Valitse sitten, mihin jaksoon tunti siirretään. Jakson rivillä lukee, sopiiko siirrettävä tunti tällä jaksolla samaan ajankohtaan, vai aiheuttaako siirto päällekkäisyyksiä. Jos päällekkäisyyksiä on, ilmoittaa Kurre niistä vielä tarkemmin "Ok"-kuittauksen jälkeen. Samalla voit valita, sijoitetaanko tunti samaan kohtaan päällekkäisyyksistä huolimatta, vai siirretäänkö tunti ko. jaksolle, mutta ei työjärjestykseen asti vaan sijoittamaan opetukseen. Kurre ilmoittaa myös puuttuvasta viikonpäivästä, jos toiselta jaksolta ei löydy viikonpäivää, johon siirrettävä tunti on sijoitettu.


  Toimintoa käytetään esim. silloin, kun työjärjestykseen on tehty palaverivaraus, joka joudutaankin siirtämään seuraavalle viikolle.

  Siirto on hyvä vaihtoehto, jos varaukseen on rastittu mukaan tietyt opettajat, opiskelijat tai luokat ja syötetty tarkentavia lisätietoja. Siirron avulla nämä pysyvät varauksessa mukana, kun taas varauksen poistaminen ja tekeminen uudestaan vaatii myös resurssien ja lisätietojen merkkaamisen uudestaan.

  Siirto seuraavalle jaksolle

  Sijoituksen voi siirtää myös suoraan seuraavalle jaksolle/viikolle, Siirrä seuraavalle jaksolle -toiminnolla, joka löytyy samasta valikosta. Normaalilta jaksolta ei siirretä esim. koeviikolle tai viikkojärjestelmään tällä toiminnolla. Koeviikolta siirretään vain seuraavalle koeviikolle. Mikäli seuraavaa jaksoa ei löydy, toiminto on disabloituna.

  Jos seuraavalta jaksolta ei löydy samaa viikonpäivää, Kurre kysyy, siirretäänkö palkki uudelle jaksolle sijoittamattomiin. Samoin, jos päällekkäisyyksiä ilmenee seuraavalla jaksolla/viikolla, niistäkin kysytään erikseen. Toimii myös tilanteissa, joissa on jaksotettu 4-jaksojärjestelmään, mutta sijoitettu viikoille. Toiminto huomioi myös opiskelijoille suunnitellut läsnäolot tunneilla eli ne siirtyvät sijoituksen mukana seuraavalle jaksolle. Tarjottimissa olevia opintoja ei voi siirtää seuraavaan jaksoon.

  Siirto toiseen jaksojärjestelmään

  Jaksojärjestelmään siirto on kätevä silloin, kun käytetään rinnakkain esim. 5-jaksojärjestelmää ja viikoittaista järjestelmää ja halutaan tehdä yhtä viikkoa koskeva poikkeus opetukseen.

  Toiminnolla voidaan purkaa jaksoittaiset sijoitukset viikoittaisiksi: 5-jaksojärjestelmään tehty sijoitus siirtyy viikoittaiseen, jolloin Kurre tekee saman sijoitukset kaikille ko. aikavälille osuville viikoille. Poikkeukset on nyt helppo merkitä tietyn viikon työjärjestykseen.

  Valitse työjärjestyksestä ne oppitunnit, jotka haluat siirtää viikkojärjestelmään. Voit valita useita tunteja kerralla Ctrl-näppäin pohjassa. Klikkaa sitten jotain valittua tuntia hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Siirrä toiseen jaksojärjestelmään.

  Jotta siirron voi tehdä, tulee vastaanottavasta jaksojärjestelmästä löytyä kaikki ne päivämäärät, joita sijoitus koskee. Kurre antaa virhelistan niistä päivämääristä, jotka puuttuvat vastaanottavasta jaksojärjestelmästä.

  Siirto jaksojärjestelmästä viikkojärjestelmään

  Kun tunteja siirretään jaksojärjestelmästä viikkojärjestelmään, tulee toisinaan tilanteita, joissa viikkojärjestelmään saadaan siirrettyä enemmän tai vähemmn tunteja kuin mitä jaksojärjestelmälle oli merkitty. Jos 1. jakson pituudeksi on Jaksojärjestelmät-välilehdellä merkitty 10 viikkoa, ja opettajalla on perjantaisin yksi tunti ruotsia, kertyy hänelle siitä 10 h opetustyötä. Kun ruotsin tunnit siirretään viikkojärjestelmään, huomataan, että yksi perjantain tunti jää pitämättä pääsiäisen takia. Tällaisissa tilanteissa Kurre varmistaa, mitä tälle sijoittamatta jäävälle tuntimäärälle tehdään.

  • Tunnit voidaan joko jättää ko. jakson sijoittamattomiin tunteihin, jolloin käyttäjä voi sijoittaa ne saman viikon muille päiville, tai
  • ne voidaan siirtää jaksottamattomiin, jolloin käyttäjä voi sijoittaa ne kokonaan toiselle viikolle.
  • Jos viikkojärjestelmässä onkin 12 perjantaita, menee ruotsin tuntimäärä miinukselle. Tällöin viikkojärjestelmästä poistetaan kahden perjantain ruotsin tunnit. Käyttäjä valitsee itse, minkä viikkojen tunnit jätetään pitämättä ja poistaa joko sijoitukset tai jaksotetut tunnit ko. viikoilta.

  Tuntimäärien käsittelystä kysytään vain, jos Yleiset asetukset -ruudussa on valittu opettajien työmäärälaskennan perusteeksi "Sijoitetun tuntimäärän mukaan". Jos tunnit lasketaan "Jakson viikkomäärän mukaan", näkyy opettajien työsuunnitelmassa kurssien tuntimäärän jakson viikkomäärän mukaan - jäi osa tunneista pitämättä tai ei.

  Toisen jaksojärjestelmän tuntien muokkaus

  Kun tunnit on siirretty toiseen järjestelmään, näkyy sijoituksen ylänurkassa vihreä nuoli, kun tuntia tarkastellaan "väärän" järjestelmän kautta. Tunnin resursseja, lisätietoa ym. voi kuitenkin muokata myös toisen järjestelmän kautta. Ominaisuudet-ruudun alalaidassa näkyy omalla välilehdellään kaikki tämän tunnin sijoitukset, ja näistä voidaan valita muokattavaksi kaikki tai osa.

  Esimerkki: Tunti on siirretty 5-jaksojärjestelmästä viikkojärjestelmään. Viikkojärjestelmässä tunti osuu viikoille 36 - 41. Ominaisuudet-ruudussa voidaan valita muokattavaksi näistä esim. viikot 36, 38 ja 40, ja vaihtaa niille eri opetustila.