Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Markering av val då läsåret byts

  Då du har gjort ett nytt studerandekort och lagt in grunduppgifter om studeranden kan du välja läroplan i Läroplansfältet. Då ser du i prestationstabellen alla ämnen och kurser i läroplanen och kan markera valen.

  När läsåret byts markerar du de val som de blivande förstaklassisterna i lågstadiet och de som börjar sjuan i högstadiet ska ha. I högstadiet ska du dessutom markera de valbara ämnena för åk 8 och 9. Om övriga elever som fortsätter i grundskolan av någon orsak bara har nuvarande läsårs val markerade, ska du också göra de kommande valen åt dem. Vi rekommenderar att ni markerar lågstadiets alla obligatoriska val åt eleverna redan då de börjar i första klass, och de obligatoriska valen för hela högstadiet för de som börjar i åk 7. I gymnasiet markeras valen vid behov för första årets studerande såvida de inte gör valen själv i Wilma. Mer om att markera val finns i den här instruktionen.

  Inmatning av nuvarande val

  Valen kan matas in på två olika sätt:
  1) Hämta fram de studerande i Studeranderegistret som ska ha samma val. Du kan hämta t.ex. alla elever i en viss årskurs eller eleverna i en viss grupp. Måla de personer som du vill ge samma val.

  Klicka med vänster musknapp på de kurser som ska väljas för året och spara ändringarna. Bottenfärgen för valda kurser ändras och kurskoden står med fet stil. Nu har hela gruppen det önskade valet.


  2) Det andra sättet är att välja moderkursen Primus med höger musknapp. I hjälpmenyn som kommer upp (se bild) väljer du alternativet Standardval. Funktionen innebär att varje obligatorisk kurs blir vald. Observera, Primus gör ett val i sådana kurstyper som i Kurstyper-registret har ett kryss i fältet Obligatorisk.

  Valen kan även matas in ämnesvis. Det sker nästan på samma sätt som inmatning av standardval. Högerklicka på ämnesnivån och i hjälpmenyn Välj alla underkurser. Primus gör då val i alla kurser under ämnet.


  Inmatning av kommande val
  I Primus kan du ange valen också för nästa läsår. Genom att klicka två gånger med vänster musknapp får du fram siffran 1 i cellens högra kant, vilket betyder att kursen avläggs nästa läsår. Vid tredje klicket kommer siffran 2 fram i cellens högra kant, vilket betyder att studeranden avlägger kursen först det tredje läsåret. Det finns fem graderingar och efter de klicken återgår statusen till normalläge, utan val.

  Samma funktion är möjlig även med höger musknapp. Välj kurs och högerklicka, välj alternativet Valets läsår, och ange det önskade läsåret för valet.

  I grundskolorna kan du förenkla inmatningen av val i studeranderegistret. Istället för de olika läsårsvalen (1-2-3) går det att använda sig av funktionen "val / inte val", vilket gör det lättare att korrigera valen, eftersom du bara behöver klicka en gång. För att börja använda denna funktion, kryssa i fältet Inmatning av val utan uppgift om läsår som finns i registret Information om skolan. Funktionen är till stor hjälp för de läroanstalter där läsårsuppgiften inte behövs.