Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Päättötodistus

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on kansanopistojen päättötodistusmalli.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Ota tulostepohja käyttöön Primus W4 -ohjelmassa opiskelijarekisterin tulostuseditorissa Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ylä- ja alatunniste

  Päättötodistuksen ylä- ja alatunnisteesta tulostuu kaikille opiskelijoille yhteisiä tietoja.

  Tarvittaessa löydätte apua tieto- tai tekstisolujen määrittelyihin Aiheeseen liittyen -kohdan Teksti, Tieto, Lkm ja Summa -välilehdet -linkistä.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu tekstinä mm. oppilaitoksen nimi ja suoritustaulukkoon liittyvät otsikkotiedot ECTS-opintopisteet ja Arvosana. Tekstinä tulostuu myös teksti Opinnot ovat kestäneet XX viikkoa ja opiskelija on suorittanut hyväksytysti seuraavat valitsemansa kurssit: . XX-merkinnän tilalle tulee vaihtaa oikea viikkomäärä.

  Edellä mainittujen tietojen lisäksi ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan tietoja opiskelijarekisterin kentistä. Tietoina tulostuu opiskelijan nimi, henkilötunnus, aloitus- ja valmistumispäivä sekä yksikkö.

  Alatunniste

  Viimeisen sivun alatunnisteeseen tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Koulun nimi sekä Rehtori/Koulun johtaja. Opiskelijarekisteristä tulostuu Valmistumispäivä sekä ryhmänohjaajan nimenselvennys Luokat-rekisterin kentästä Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja. Alatunnisteessa on tila myös allekirjoituksille sekä koulun leimalle.

  Alatunnisteeseen tulostuu myös Viitteiden selitykset, jos opiskelijalla on suorituksia muissa oppilaitoksissa.

  HUOM! Alatunnisteeseen tulostuu tekstisolusta teksti Linjan oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään XX opintopisteen laajuisia opintoja. Yksi opintopiste vastaa noin 27 oppituntia. Tähän tekstiin tulee XX-merkinnän tilalle vaihtaa omalla opistollanne vaadittava opintopisteiden määrä. Ohjeita tekstisolun tekstin muutamiselle löydätte Aiheeseen liittyen -kohdasta. Muutettuanne tiedon muistakaa tallentaa tuloste tulostuseditorin Toiminnot-valikon Tallenna-toiminnolla.

  Suoritustaulukko


  Suoritustaulukosta tulostuvat opiskelijan suorittamien kurssien nimet, laajuudet ja arvosanat.

  Tarvittaessa löydätte apua tieto- tai tekstisolujen määrittelyihin Aiheeseen liittyen -kohdan Teksti, Tieto, Lkm ja Summa -välilehdet -linkistä.

  Iso otsikko

  Suoritustaulukon ensimmäiseen Kurssin tiedot()-> Nimi -soluun on merkitty tulostuvaksi kurssityypiksi iso otsikko. Nimet tulostuvat tältä tasolta, jos tulostusehto ECTS opintopisteitä() >0 toteutuu. Kun ison otsikon jollain lapsikurssilla on opintopisteitä, tulostuu iso otsikko todistukseen.

  Kokonaisuudet

  Toiseen Kurssin tiedot()-> Nimi -soluun on merkitty tulostuviksi kurssityypeiksi kaikki kokonaisuudet (esim. Linjan kokonaisuus, Kielten kokonaisuus tai Valmennuksen kokonaisuus).

  Solun ensimmäinen sisältö

  Todistukseen tulostuu kokonaisuuden nimi jos tulostusehto Arvosana() -> Arvosana<>"" JA Muun suorituksen nimi()="" toteutuu.

  Solun toinen sisältö

  Kun solun ensimmäinen ehto ei toteudu, siirrytään solun toiseen sisältöön, jossa tulostusehdoksi on määritelty Arvosana()-> Arvosana"" JA Muun suorituksen nimi()<>"". Mikäli kurssisuorituksen Kurssin nimi -kenttään on täydennetty nimi, tulostuu tieto tästä kentästä. Tulostuvaksi tiedoksi on toisin sanoen määritelty Muun suorituksen nimi().

  Oheisessa kuvassa edellä mainittuja ehtoja on havainnollistettu kuvien avulla.

  Opintojen laajuudet, arvosanat ja viitteet

  Suoritustaulukosta tulostuu opintojen laajuus eli ECTS opintopisteet, jos tulostusehto Arvosana() -> Arvosana<>"" JA ECTS opintopisteitä>"0" toteutuu. Tulostuvat kurssityypit -kohtaan on määritelty rasti Sama kuin ed. solu -kenttään, joten kurssityypit, joista opintopisteet tulostuvat, ovat edellisen solun mukaisesti kokonaisuuksia.

  Arvosana kirjaimin tulostuu tulostusehdolla Arvosana() -> Arvosana<>"". Myös tälle arvosana-solulle on määritelty rasti kenttään Sama kuin ed. solu, joten jos tulostusehto toteutuu, tulostuvat arvosanat kokonaisuuksista.

  Viimeiseksi tiedoksi suoritustaulukkoon tulostuvat arvosanojen viitteet. Todistukseen tulostuu Primuksen vakioista Lisätietoviite(), kun kurssisuoritukseen on täydennetty lisätietoja. Oppilaitosviite() tulostuu, kun kurssisuoritukseen on valittu oppilaitos. Viitteiden selitykset tulostuvat viimeisen sivun alatunnisteeseen.


  Artikkeli on päivitetty 12.04.2010