Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Etenemisesteet lukion kursseissa

  Kurssit-rekisterissä määritellään, kuinka paljon hylättyjä arvosanoja opiskelija voi yhdestä oppiaineesta saada. Kun hylättyjä on esim. kahdessa kurssissa tai 34 %:ssa kursseista, muodostuu oppiaineeseen etenemiseste. Opiskelijan on korotettava hylätyt kurssit hyväksytyiksi, ennen kuin hän saa jatkaa oppiaineen opiskelua.

  Esteiden syntyminen voidaan määritellä eri tavalla eri oppiaineille. Niin kauan kuin opiskelijalla on aineessa etenemiseste, ei siihen muodostu loppuarvosanaa vaan näytetään jokin hylättyä arvosanaa tarkoittava merkintä, esim. H tai E.

  Ohjeen lopussa on linkki "Etenemisesteet"-tulosteeseen, jolla saadaan lista niistä opiskelijoista, joilla etenemisesteitä on. Listasta näkyy myös, minkä kurssien hylätyt arvosanat aiheuttavat etenemisesteet.

  Valmistelut

  1) Avaa Arvosanamääritykset-rekisteri.
  2) Valitse hylättyä tarkoittavat arvosanat, esim. "4" ja "H".
  3) Rasti näille kenttä Hylätty.
  4) Valitse se arvosana, jota haluat käyttää etenemisesteen merkkinä. Voit tehdä esim. erillisen E-arvosanan.
  5) Rasti tälle arvosanalle kenttä Etenemiseste.

  Etenemisesteen muodostaminen

  1) Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse jokin oppiaine, esim. laaja matematiikka. Valitse nimenomaan aine, ei mitään yksittäistä laajan matematiikan kurssia.
  2) Etenemiseste muodostetaan ikkunan alalaidassa, Etenemiseste kun -välilehdellä. Klikkaa Lisää-painiketta.
  3) Valitse Peruste-kohtaan, milloin etenemiseste syntyy, esim. "n kpl hylättyjä".
  4) Merkitse Kpl-kenttään, paljonko hylättyjä saa tässä oppiaineessa olla, esim. "3".
  5) Valitse Kurssityypit-kohdasta, etsitäänkö hylättyjä kaikista kurssityypeistä vai esim. vain pakollisista kursseista. Huomiotavat-kohdan avulla voit valita useampia tyyppejä, esim. pakolliset ja syventävät. Kenttä viittaa Kurssityypit-rekisteriin, ja siellä niihin tyyppeihin, joille on rastittu Huomioi etenemisesteissä.

  Kun etenemisehto toteutuu, vaihtuu opiskelijan oppiaineen arvosana etenemisesteeksi, esim. E-arvosanaksi. Kun etenemiseste on syntynyt, ilmestyy ko. oppiaineen nimi Opiskelijarekisterin moniriviseen Etenemisesteet-kenttään.

  Kun etenemisesteet on tehty, päivitetään opetussuunnitelma. Päivityksessä Primus tarkistaa hylättyjen arvosanojen määrät ja vaihtaa oppiaineiden arvosanat tarvittaessa etenemiseste-merkinnäksi. Opsin päivitys tehdään Opetussuunnitelmat-rekisterissä: Lisätoiminnot / Päivitä opetussuunnitelma.

  Etenemisesteet-välilehden toiminnot

  • Lisää-painikkeella luodaan uusi este.
  • Peruste-valikosta valitaan, milloin este syntyy.
  • Poista-painike poistaa valitun perusteen.
  • Kpl-kenttään merkitään "n kpl" -perusteiden kappalemäärät.
  • Kurssityypit, Kaikki Huomioi kaikki aineeseen kuuluvat kurssit, etsii siis hylättyjä myös soveltavista ja muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista.
  • Kurssityypit, Huomioitavat Huomioi monia kurssityyppejä. Huomioitavat valitaan Kurssityypit-rekisterissä.
  • Kurssityypit, Valittu tyyppi Huomioi vain yhden, Valitse tyyppi -kohdassa valitun kurssityypin.

  Perusteiden selitykset

  • n kpl peräkkäisiä hylättyjä tarkoittaa opsissa peräkkäin olevia kursseja. Lukioissa kurssit ovat yleensä numerojärjestyksessä, jolloin kurssien MAA1 ja MAA2 neloset ovat peräkkäisissä kursseissa.
  • n kpl ajallisesti peräkkäisiä hylättyjä tarkoittaa arvostelupäivämäärien mukaista peräkkyyttä. Jos opiskelija on suorittanut kurssit järjestyksessä MAA7, MAA10, MAA8, ovat MAA7:n ja MAA10:n neloset peräkkäisiä.
  • Viimeinen arvosteltu kurssi hylätty tarkoittaa opsissa viimeisenä olevaa tämän oppiaineen kurssia.
  • Ajallisesti viimeinen arvosteltu kurssi hylätty tarkoittaa oppiaineen sitä kurssia, jonka suorituspäivämäärä on tuorein.
  • Viimeinen kurssi hylätty tarkoittaa tämän oppiaineen viimeistä kurssia.
  • Hylättyjä enemmän kuin hyväksyttyjä tarkoittaa, että oppiaineessa on hylättyjä kursseja lukumäärällisesti enemmän. Tasatilanteessa ei tule etenemisestettä.