Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta, TELMA

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi ensimmäinen tiedosto. Tee samoin toiselle tiedostolle. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Alkutoimenpiteet

  Todistusta ja opintojen etenemisen seurantaa varten luodaan Primuksessa näille opiskelijoille oma opetussuunnitelma ja omat opinnot ja otsikot.

  • Opetustarjonta-rekisterissä luodaan Opetushallituksen ohjeiden mukaiset koulutuksen osat ja otsikot.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterissä tehdään opetussuunnitelma esim. nimellä "Telma", johon lisätään koulutukseen kuuluvat opinnot. Opinnot lisätään opetussuunnitelmaan siinä järjestyksessä, jossa niiden tulee tulostua todistukseen.

  • Opiskelijarekisterissä otetaan esiin kentät, joihin kirjataan koulutuksiin tutustumiset ja työhön/työssäoppimiseen valmentautumiset. Kentät löytyvät Tutustumisen taulukosta ja Valmentautumisen taulukosta. Nämä tulostuvat todistuksen alaosaan "Koulutukseen sisältyy" -kohtaan.
  • Valma ja Telma -koulutukset kirjataan Valmentavat koulutukset -rekisteriin. Opiskelijarekisterissä on sinne viittaava linkkikenttä: Valmentava koulutus, johon valitaan koulutus opiskelijalle.

  Arviointi

  • Arviointi tapahtuu pääosin sanallisesti, jolloin kuvataan samalla opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.
  • Myös osaamispisteet määritellään opiskelijakohtaisesti.
  • Arviointivaiheessa täydennetään tarvittaessa lisätietoihin lisätietoviite, joka tulostuu todistukseen.
  • Valinnaisten opintojen alle kuuluvat koulutuksen osat lisätään suoraan opetussuunnitelmaan tai ne voidaan valita toisten opetussuunnitelmien tarjonnasta (Lisää muu suoritus tai Valitse opsin ulkopuolinen kurssi).

  Tuloste

  Ylätunniste

  • Todistuksen ylätunnisteeseen oppilaitoksen tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä Ylläpitäjän nimi- ja Koulun nimi -kentistä.
  • Koulutuksen nimi tulostetaan todistukseen Valmentava koulutus-kentästä, laajuus tulostuu opiskelijarekisterin Opintojen laajuus -kentästä.
  • Opiskelijan nimi ja henkilötunnus tulostuvat Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä.
  • Muut ylätunnisteen tekstit on kirjoitettu suoraan pohjaan.

  Suoritustaulukko

  • Suoritustaulukossa on kolme riviä: ensimmäinen tulostaa otsikot, kurssityyppi 1 otsikko.
  • Toinen ja kolmas rivi tulostaa arvioidut koulutuksen osat, laajuudet ja arvionnit. Mikäli koulutuksen osalle on määritelty viitetieto (Lisätietoja -kenttä on täydennetty), tulostuu kurssin nimen perään viitenumero.
  • Toinen rivi tulostaa koulutuksen tiedot, jos sen arviointi on ollut sanallista. Arviointi tulostuu tässä tapauksessa kurssisuorituksen Sanallinen arviointi -kentästä.
  • Kolmas rivi tulostaa koulutuksen tiedot, jos arviointina on arvosana tai "hyväksytty", esim. jos koulutuksen osa on tunnustettu.
  • Laajuus tulostuu opiskelijakohtaisesti sen mukaan, miten sitä on arvioitu opiskelijalle.

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijan kaikkien suoritusten laajuus osaamispisteinä.
  • "Koulutukseen sisältyy" -kohtaan tulostuvat tutustumiset ja valmentautumiset on kirjattu opiskelijarekisterissä Tutustumisen taulukkoon ja Valmentautumisen taulukkoon.
  • "Lisätietoja"-kohtaan tulostetaan mahdolliset mukautus- ja muut viitetiedot sekä Lisätietoja todistukseen -kenttään kirjattu tieto.

  Alatunnisteen loppuun tulostetaan päivämäärä sekä rehtorin ja ryhmänohjaajan nimenselvennykset. Nimenselvennyksien alapuolella on paikka oppilaitoksen leimalle.

  Tulosteen takasivu

  • Takasivu on erillinen tuloste, johon tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot sekä Koulutuksen järjestämislupa.
  • Ensimmäisen punaisen solun sisältöön tulee vaihtaa koulutuksen järjestäjän nimi tekstinä (X koulutuksen järjestäjään), koska se on taivutetussa muodossa.
  • Myös lauseeseen "Koulutuksessa on noudatettu..." tulee vaihtaa oikea tutkinto sekä pvm ja diaarinumero "X-alan perustutkinnon perusteista (pvm, dnro)" tilalle.
  • Muut tiedot on tekstinä pohjassa.

  Tulosteen kokoaminen

  Etu- ja takasivu kannattaa koota yhteen, jolloin molemmat tulostuvat kerralla samalle opiskelijalle. Tee tulostuseditorissa uusi tyhjä tuloste, ja valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Lisää "Koottavat tulosteet" kohtaan sekä etu- että takasivu. Anna kootun tulosteen nimeksi esim. "Telma, koottu". Lisätietoja Aiheeseen liittyen -kohdan ohjeessa.


  Artikkeli on päivitetty 29.09.2015

  Aiheeseen liittyen: