Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opetussuunnitelman luominen

  Ryhmän opetussuunnitelma tehdään Primuksessa samalla periaatteella sekä nuorille että aikuisille. "Tutkinnon osa" on opetussuunnitelmassa laajin taso, 1. taso, johon osaamista arvioidaan. Sen alle voidaan sijoittaa 2. ja /tai 3. tasoja jakamaan tutkinnon osa pienempiin osiin. Osiin jakaminen helpottaa myös työjärjestysten tekemistä.

  Tutkinnon osat ovat kuitenkin suuria kokonaisuuksia. Suosittelemme, että opetustarjonta jaetaan pienemmiksi osiksi: 2. tasoksi, tarvittaessa myös 3. tasolle. Jako kannattaa tehdä sen mukaan, millaisissa osissa opetusta aiotaan toteuttaa. Pienempiä osia on helpompi käsitellä Kurre 7 -työjärjestysohjelmassa, arvioinnissa, osaamisen tunnistamisessa jne.

  Ammatillisessa peruskoulutuksessa päättötodistukseen tulostettavien otsikoiden nimet muuttuvat myös hieman. Tee otsikot uusien määräysten mukaisiksi: Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp, Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp, ja Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp. Nämä ovat 1 tason otsikoita. Lisäksi voi tehdä 2 tason otsikoita jaottelemaan opetustarjontaa, esim. Kaikille pakolliset tutkinnon osat, Kaikille valinnaiset tutkinnon osat jne. Nämä ovat väliotsikoita. Ammattiosaamisen näyttöjä varten kannattaa tehdä oma otsikko, joka on samanniminen kuin ammatillisten tutkinnon osien otsikko, mutta kurssityypiltään näyttöjen oma otsikko. Näytöt kootaan sitten tämän otsikon alle, että saadaan näyttötodistus tulostettua aikanaan kätevästi omine viitetietoineen.

  Opsin tekeminen

  1. Avaa Opetussuunnitelmat-rekisteri
  2. Valitse Toiminnot / Uusi rekisterikortti
  3. Anna opetussuunnitelman nimeksi esim. vuosiluku ja ryhmän nimi (13 Rakennusalan perustutkinto)
  4. Valitse kenttään Muiden emokurssi "Primus" tai otsikko "Muut opinnot" tai "Vapaasti valittavat tutkinnon osat" tms.
  5. Hae keskimmäiseen ruutuun tietyt kurssit (esim. Ra13* ja Hae-painike), kaikki kurssit tai jokin aiemmin luotu opsi.

  Otsikoiden vieminen opsiin

  6. Etsi keskimmäisen ruudun kurssilistasta tai opsista isot otsikot.
  7. Klikkaa "Ammatilliset tutkinnon osat" -otsikkoa. Pidä hiiren painike pohjassa ja vedä tämä otsikko keskimmäisestä ruudusta vasemmanpuoliseen ruutuun.
  8. Vapauta hiiren painike, kun kursorin nuolenkärki on Primus-kurssin rivillä, sen nimen perässä. Otsikko siirtyy Primus-kurssin alapuolelle.
  9. Vedä samalla tavalla muut isot otsikot opsiin. Otsikkojen tulisi olla allekkain, hieman sisennettynä Primus-kurssin alla. Tallenna. (Jos käytät väliotsikoita, vedä ne isojen otsikoiden perään.)

  Tutkinnon osien vieminen opsiin

  10. Vedä seuraavaksi tutkinnon osat opsiin. Tartu taas hiirellä tutkinnon osan nimeen ja vedä se esimerkiksi "Ammatilliset tutkinnon osat" -otsikon alle (tai väliotsikon alle). Vapauta hiiren painike, kun kursorin nuolenkärki on otsikon nimen perässä. Tutkinnon osa siirtyy ison otsikon (tai väliotsikon) alapuolelle hieman sisennettynä. Otsikon eteen ilmestyy pieni neliö, jonka sisällä on miinusmerkki. Vie ammattiosaamisen näytöt näyttöjen otsikon alle.

  Opetussuunnitelman tulostaminen

  Opetussuunnitelmat-rekisterissä Toiminnot / Tulostus / Tulosta opetussuunnitelma saa opsista Primuksen valmiin tulosteen. Tämä tulostaa vain opsin rakenteen joko Kurssit-rekisterin oletusluettelojärjestyksen tai käyttäjän itse määrittelemän näkymän mukaan.

  Opetussuunnitelmat-rekisterissä voi myös tulostuseditorilla tehdä tulosteen, johon saa lisättyä Kurssit-rekisteriin kirjattuja tietoja. Tulostuseditorissa taulukoksi valitaan keltapohjainen "Kurssit"-tyyppinen taulukko. Primus käy läpi opsin rakenteen ja tulostaa ensisijaisesti Kurssit-rekisteriin tehdyt opsi-kohtaiset muutokset ja sen jälkeen Kurssit-rekisterin tietoja, jos opsikohtaisia muutoksia ei löydy.

  Funktiolla Kurssin tiedot->Tavoitteet tai Kurssin tiedot->Kuvaus jne. saa opsissa olevista kursseista tarkempaa tietoa tulosteeseen.

  Henkilökohtainen opetussuunnitelma

  Yksinkertaisimmillaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tehdään opiskelijalle merkitsemällä jokaiselle yksilölliset valinnat hänen ops-puuhunsa Opiskelijarekisterissä. Myös osaamisen tunnustamiset merkitään ops-puuhun heti, kun ne ovat tiedossa. Opetussuunnitelmakohtaisesti tehdyt kurssin tietojen muutokset kyllä päivittyvät, vaikka Opsin rakennetta muutettu-rasti on päällä. Muutokset voidaan tehdä myös Wilmassa Opetussuunnitelman kurssitiedot -lomakkeella.

  Tarkennettuja yksilöllisiä tietoja (tavoitteet, suoritustavat, arviointi jne.) kirjataan seuraavasti:
  Muuta kurssitietoja klikkaamalla muokattavaa kurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muuta opiskelijan kurssitietoja. Avautuu Kurssit-rekisterin kaltainen näkymä, mutta kaikki muutokset tallentuvat vain tämän opiskelijan kohdalle. Muokkaa kurssin tavoitteita, sisältöjä, menetelmiä, tyyppiä, arviointia yms. hopsin mukaisiksi. Kun muutokset on tallennettu, on opiskelijalla henkilökohtainen opetussuunnitelma. Kurssit, joihin on tehty muutoksia, erottaa kurssin nimen vieressä näkyvästä kynän kuvasta.

  Jos myös opetussuunnitelman rakenne on yleisestä opsista poikkeava (lisättävä/poistettava kursseja tms.), tehdään muokkaukset Opiskelijarekisterissä Opsin rakenne -välilehdellä. Tällä välilehdellä voi opiskelijan opsia muokata samalla tavalla kuin Opetussuunnitelmat-rekisterissä muokataan yleistä opsia. Muokkaamista varten tulee rastikentän Opsin rakennetta muutettu olla esillä. Kenttään tulee automaattisesti rasti, jos opsin rakennetta on muokattu opiskelijarekisterissä.

  Jos opiskelijalle lisätään sellainen opinto (tutkinnon osa tai osa-alue), joka sisältää opsikohtaisia muutoksia, nämä muutokset voi halutessaan tuoda mukaan opiskelijalle. Jos opinto sisältää muutoksia, Primus avaa siirtovaiheessa uuden ikkunan, jossa kysytään haluatko tuoda opinnon opsikohtaisilla tiedoilla. Jos et halua sisällyttää muutoksia, opiskelijalle siirtyy Kurssit-rekisterin tiedot ko. opinnosta kuten ennenkin.

  Huom! Jos opiskelijan opsin rakennetta on muutettu, ei opiskelija noudata enää ryhmän opsia. Ryhmän opsiin myöhemmin tehtävät muutokset eivät siirry tälle opiskelijalle, joten muutokset on tehtävä erikseen hänen henkilökohtaiseen opsiinsa.

  Henkilökohtaisen opsin rakenteeseen tehdyistä muutoksista voi tulostaa listan. Listasta käy ilmi opsiin lisätyt ja opsista poistetut kurssit. Listan saa Lisätoiminnot-valikosta, Näytä opsin rakennemuutokset.

  Aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma

  Aikuiskoulutuksessa opetussuunnitelma rakennetaan samalla periaatteella. Otsikot ja tutkinnon osat jaotellaan opsiin sen mukaan, millaisia tulosteita ja todistuksia pitää saada. Valmistava koulutus laitetaan oman otsikon alle ja tutkintosuorituksille tehdään omat kurssit ja kurssityypit, jotta niihin voidaan kirjata tarkemmat tiedot tutkintosuorituksista, näyttösuunnitelmat jne.

  Kurssien arviointiasteikkoa voi vaihtaa opsikohtaisesti, jos nuoriso- ja aikuispuolella on käytössä samat kurssit ja opetussuunnitelmat, mutta eri arviointiasteikot.

  Avainsanat: opetussuunnitelma, henkilökohtainen opetussuunnitelma, opetussuunnitelman tulostaminen, aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma

  Päivitetty 8.6.2015