Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Utskrift för utbildningsavtal

  Se bild

  Med utskrifterna i den här anvisningen kan du printa det utbildningsavtal som ingås mellan en yrkesläroanstalt och utbildningsavtalsarbetsplatsen. Utskriften är uppgjord i enlighet med kraven i reformen.

  Spara utskriftsfilerna på din dator. Mallen är tvåsidig, så ladda först ner bägge sidorna och läs sedan in dem i Primus.

  Gå till Utbildning som ordnas på arbetsplatser-registret, välj Utskriftseditorn och sedan Funktioner / Kopiera från fil.

  Sammansatta utskrifter

  När du har bearbetat utskrifterna var för sig, så att de passar era behov, kan du göra en sammansatt utskrift så att du kan printa hela avtalet på en gång.

  • I utskriftseditorn väljer du först Funktioner / Ny.
  • Spara och namnge utskriften, t.ex. "Utbildningsavtal_sammansatt".
  • Här behöver du inte göra annat än lägga till de två separata utskriftsmallarna:
  • Klicka på Utskriftens egenskaper och i hjälprutan på Lägg till-knappen så kan du välja utskrifterna en och en under Sammansatta utskrifter.
  • Klicka på OK.
  • Om du behöver ändra på något, ska du öppna den enskilda sidan i utskriftseditorn och göra ändringarna där och spara. Ändringarna uppdateras till den sammansatta utskriften.

  Ställ in utskriften så att den syns för den användargrupp som skriver ut avtal i Wilma. Välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Kryssa i Ses endast av användargruppen och ange den rätta användargruppen. Kryssa också i Ses av alla skolor.

  Utskriften i Wilma

  • När ett utbildningsavtal har gjorts för en studerande på blankett i Wilma kan du skriva ut avtalet i Wilma med den här utskriften.
  • Välj registret Utbildning som ordnas på arbetsplatser i Wilma.
  • Välj den utbildning som du vill skriva ut.
  • Uppe till höger på profilsidan finns Utskrifter.
  • Välj där "Utbildningsavtal_sammansatt" (eller det namn du gav den sammansatta utskriften) och skriv ut avtalet.

  Artikeln har updaterats 22.04.2018