Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukuvuositodistus, toiminta-alueopetus

  Tämä lukuvuositodistus on tarkoitettu toiminta-alueopetussuunnitelman mukaisesti opiskeleville oppilaille.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohjan saat käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Lukuvuositodistus, toiminta-alueopetus -tuloste on tarkoitettu toiminta-alueopetussuunnitelmaa noudattaville oppilaille.

  Ylätunniste

  Koulun nimi ja asiakirjan nimi tulostuvat tekstinä ylätunnisteeseen. Tekstiä voit muokata aktivoimalla solun ja muuttamalla tekstiä tulostuseditorin Teksti-välilehdellä.

  Ylätunnisteen muut tiedot kuten lukuvuosi, päivämäää, oppilaan nimi, luokka-aste sekä henkilötunnus tulostuvat Primuksen rekistereistä.

  Suoritustaulukko

  Toiminta-alueopsin aineet ja arvioidut kurssit tulostetaan suoritustaulukkoon. Arviointi merkitään kursseihin Sanallinen arviointi- kenttään mistä se tulostuu lukuvuositodistukseen.

  Ensimmäinen rivi

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu, Kurssin tiedot->Nimi, tulostaa aineen nimen. Solulle on määritelty lisäehto, jolloin aineen nimi tulostuu ainoastaan, jos joku sen lapsikursseista tulostuu.

  Toinen rivi

  Seuraavan rivin Kurssit tiedot->Nimi tulostaa toiminta-alueopsin arvioidut kurssit ja arvioinnin, joka tulostuu Sanallinen lause -kentästä. Arvioinnin voi tehdä joko Arviointi-rekisterissä tai opiskelijarekisterin kautta suoraan oppilaan rekisterikortille.

  Alatunniste

  Luokaltasiirto, oppilaan nimi ja henkilötunnus, lisätietoja todistukseen, seuraavan lukuvuoden alkamispäivä ja kellonaika sekä luokanvalvojan ja huoltajan nimenselvennykset tulostuvat tietoina alatunnisteeseen.

  Kodin ajatukset arvioinnista ja koulunkäynnistä -teksti sekä ohjeteksti on kirjoitettu tekstinä tulostuspohjaan.


  Artikkeli on päivitetty 28.03.2011