Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus suoritetuista tutkinnon osista

  Katso kuva

  Todistus suoritetuista tutkinnon osista

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä annetaan, jos opiskelija eroaa oppilaitoksesta tai myös opiskelijan pyynnöstä kesken opintojen.

  Tulostepohja Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primuksen opiskelijarekisterin tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste: tutkinnon tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tutkinnon tiedot Opiskelijarekisterin kentistä. Jos tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike kirjataan Primuksessa Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään, jolloin tulostuspohja huomioi tämän: esim. Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi.

  Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos tulostuvat Koulun tiedoista. Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan todistuspohjaan.

  Teksti "...on suorittanut" -kohdassa tutkinnon nimi haetaan Tutkinnot-rekisterin kentästä Todistusnimi suomeksi 3. Todistusnimi suomeksi -kenttiä on useampia, koska tutkinnon nimen taivutus vaihtelee todistustyypin mukaan. Tässä todistuksessa on käytössä kenttä Todistusnimi suomeksi 3, johon nimi kirjataan elatiivissa eli muodossa "autoalan perustutkinnosta". Kenttiä Todistusnimi suomeksi 1 ja Todistusnimi suomeksi 2 käytetään muissa todistuksissa.

  Suoritustaulukko

  Keltaisen suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan isot otsikot ja toiselle tutkinnon osat.

  • Ensimmäinen rivi: Isot otsikot tulostuvat, jos opiskelija on suorittanut niihin kuuluvia tutkinnon osia.
  • Toinen rivi: Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana. Tutkinnon osista tulostetaan niiden nimi, laajuus ja arvosana. Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin Nimi-kentän mukaisena tai kurssisuorituksen Kurssin nimi -kentän mukaisena, jos nimeä on muutettu.
  • Viitteet: Viitenumerot tulostetaan, jos suoritukseen on kirjattu Lisätietoja eli jos suoritus on esim. tunnustettu jostain toisesta tutkinnosta. Viitenumeron selite näkyy todistuksen alalaidassa.

  Mukautusviitteet

  Ota Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittavalle kurssityypille. Arvosanaviite-kentässä saa olla M) kuten aiemminkin. Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos suorituksen Lisätietoja-kentässä on viitetieto ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M). Numeroimaton M)-viite tulee, jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, mutta kurssityypillä on Arvosanaviite-kentässä M).

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen tulostetaan suoritettujen opintojen laajuus, lisätiedot ja viitteiden selitykset, todistuksen päiväys sekä allekirjoitukset.

  • Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä tulostetaan funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus, Osaamispisteet) - Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 näyttö). Vähennä myös muut näyttöä tarkoittavat kurssityypit, jos oppilaitoksessanne on niitä käytössä. Muuten osaamispisteitä tulee liikaa näyttöjen osaamispisteiden verran. Tämän voi tehdä myös summaamalla ne kurssityypit, joista suoritukset halutaan laskea. Tällöin funktio menisi esim. näin: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 valinnainen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 os.tunnustaminen).
  • Alatunnisteen teksti "Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen tutkinnon perusteiden mukaiset..." on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Todistuksen päivämäärä haetaan opiskelijarekisterin Todistuksen päiväykset -kentästä. Samalla rivillä tulee olla Todistuslajit-kentässä vaihtoehto 6 Todistus suoritetuista opinnoista. Jos sitä ei ole täytetty, tulostetaan päiväykseksi joko eropäivä tai nykyinen päivämäärä.
  • Rehtorin nimenselvennys tulostetaan Koulun tiedot -rekisterin kentästä Rehtori/Koulun johtaja.
  • Luokanvalvojan nimenselvennys tulostetaan Opiskelijarekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kentästä.

  Artikkeli on päivitetty 22.02.2016