Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen osa- ja koko suoritus

  Työssäoppimiset voi nyt kirjata joko osa- tai koko suorituksina tutkinnon osaan (tai pienempään osa-alueeseen). Tämä toimii hieman vastaavalla tavalla kuin osanäyttö/kokonäyttö. Kun työssäoppiminen kirjataan ops-puun kautta Primuksessa tai Wilmassa, voidaan valita, kattaako työssäoppiminen koko tutkinnon osan vai onko se osa suoritusta.

  Ennen

  Aiemmin kirjattiin esim. 10 ov:n laajuiseen tutkinnon osaan hyväksytty työssäoppiminen, joka oli laajuudeltaan vaikkapa 7 ov. Tutkinnon osassa näkyi ratas-ikoni merkkinä siihen sisältyvästä työssäoppimisesta. Loppu 3 ov:a piti suorittaa muulla tavoin ja sen jälkeen arvioida koko tutkinnon osa. Tai vaikka työssäoppiminen kattaisi koko tutkinnon osan laajuuden (10 ov), tutkinnon osa on pitänyt kuitenkin arvioida vielä erikseen ops-puuhun.

  Nyt

  Primuksen versiosta W 4.49 lähtien on mahdollista, että yhden tutkinnon osan (tai pienemmän osa-alueen) suoritus voidaan kuitata kokonaan työssäoppimisella ja työssäoppimisen arviointi siirtyy ops-puuhun suoritukseksi. Tutkinnon osan arviointi voi myös koostua esimerkiksi yhdistelmästä työssäoppiminen + osaamisen tunnustaminen + lähiopetus. Kokoava lopullinen arviointi tehdään edelleen "käsin", jos suoritus koostuu noista eri tavoista. Työssäoppimiselle tai osaamisen tunnustamiselle voi siis valita, onko se osa- vai kokosuoritus. Jos laajuus on koko suoritus, se siirtyy samantien suoritukseksi tutkinnon osaan/osa-alueeseen.

  Ota esille ja asemoi Työssäoppiminen-rekisterin moniriviseen Kurssi-taulukkoon vierekkäin kentät:

  • Laajuus osaamispisteinä
  • Suoritettava laajuus
  • Arvosana
  • ja tarvittaessa Kurssin nimi. Kurssin nimeä tarvitaan, jos kyseessä on muu suoritus, jonka nimeä pitää muuttaa kuvaavammaksi.

  Ota esille lisäksi

  • Kurssityyppi
  • Kurssityyppi vaihdetaan siinä tapauksessa, että on kyseessä esimerkiksi mukautus, joka pitää tulla koko suorituksen kurssityypiksi.
  • Kurssityypin vaihtamisen kanssa kannattaa olla tarkka, että valitaan samantasoinen tyyppi, kuin mikä alkuperäisellä kurssilla on: esim. 1 pakollinen -> 1 mukautettu. Voit käyttää apuna Kurssityypit-rekisterissä olevaa Kurssityypin taso-kenttää, jossa jokaiselle kurssityypille määritetään, onko se tutkinnon osa/jakso/osajakso.
  • Osaamisen tunnustamisen kurssityyppiä ei tule käyttää työssäoppimisille, koska se menee tilastoon silloin väärin. (Työssäoppimiset ja osaamisen tunnustamiset kerätään erikseen tilastoon.)

  Työssäoppiminen päivittyy suoritukseen seuraavasti:

  • Suoritettava laajuus = "Koko suoritus" ja Arvosana-kentässä on arvosana, joka lasketaan suoritukseksi -> Työssäoppiminen päivitetään opiskelijan suoritukseksi. Silloin työssäoppiminen kattaa koko tutkinnon osan. Myös kirjatut osaamispisteet siirtyvät suoritukseen.
  • Vastuuopettaja, Kurssityyppi, Työssäoppiminen päättyy -kenttien tiedot siirtyvät myös suoritukseen sekä kurssitaulukkoon täytettyjen muiden kenttien tiedot (Laajuus osaamispisteinä, Kurssin nimi).
  • Suoritettava laajuus = "Osasuoritus" -> ei päivitetä suoritukseen, vaan työssäoppimisesta tulee merkiksi vain ratas-ikoni tutkinnon osan kurssipalkkiin.
  • Työssäoppimisen arviointi = "Hyväksytty" tai monirivisen taulukon Arvosana-kentässä on suoritukseksi laskettava arvosana -> työssäoppimisen laajuus lasketaan tilastoon ja se näkyy Primuksessa infoalueella opsin vieressä ja Wilmassa yhteenvedossa eHOPS- ja Suoritukset-sivulla. Osaamispisteet ei kuitenkaan päivity suoritukseen, eikä siihen luonnollisesti tule arviointia, jos Arvosana-kenttä on tyhjä.
  • Suosittelemme siis käyttämään Suoritettavan laajuuden kanssa myös Arvosana-kenttää, jolloin muutkin tiedot siirtyvät suoritukseen, jos laajuus on "koko suoritus".
  • Jos kenttää Suoritettava laajuus ei oteta esille ollenkaan Primuksessa, toiminnallisuus vastaa entistä käytäntöä.

  Jos samassa työssäoppimisessa hankitaan osaamista useampaan tutkinnon osaan liittyen, arvioinnit ja laajuudet kirjataan ja huomioidaan monirivisessä taulukossa rivikohtaisesti, kukin kurssi omalta riviltä. Huomioi, että kurssityyppi, vastuuopettaja, työssäoppimisen päättymispäivä ym. ovat yhteisiä tietoja ja siirtyvät kaikkiin taulukossa oleviin kursseihin, jos ne merkitään koko suoritukseksi arvosanalla arvioituna.

  Wilmassa

  Ota uudet kentät esille myös työssäoppimisen lomakkeille, jotta niitä voidaan käyttää Wilman kautta kirjattaessa työssäoppimisia.