Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Luettelo poissaolo- ja kurinpitomerkinnöistä sekä huomautuksista

  Katso kuva

  Tuloste on luettelo yhden tai useamman oppilaan Wilman merkinnöistä: myöhästymisistä, tekemättömistä läksyistä, poissaoloista ym. Tuloste luetaan Primuksen opiskelijarekisteriin. Tuloste vaatii Primuksesta version 4.40.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöösi Primus W4 -ohjelmassa Opiskelijarekisterissä valitsemalla Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori / Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tulosteen sisältö

  Tulosteen yläosaan tulee koulun ja oppilaan nimet, luokanvalvojan yhteystiedot sekä aikaväli, jolta poissaolot haetaan. Oletuksena on kuluva lukuvuosi.

  Varsinaiseen taulukko-osuuteen tulostuu Wilman kautta kirjattujen, oppituntikohtaisten merkintöjen päivämäärä, kellonaika, kurssi, merkinnän tehnyt opettaja sekä mahdolliset huomautukset ja kurinpitomerkinnät. Opettajien huomautuksista tulostuvat vain ne, joille opettaja on Wilmassa rastinut kentän Huomautus näkyy huoltajalle.

  Tulosteen alatunnisteeseen tulee summia koulun valitsemista luokituksista, esim. myöhästymisiä yhteensä.

  Merkintöjen aikarajaus


  Tulosteeseen haetaan vain kuluvan lukuvuoden merkinnät. Jokaiseen soluun on lisätty tulostusehto, että merkinnän päivämäärän tulee olla suurempi kuin lukuvuoden alkamispäivä.

  • Jos haluat tulostaa oppilaan kaikki merkinnät koko kouluhistorian ajalta, ota tulostusehto kokonaan pois.
  • Jos haluat tulostaa esim. viimeisen kalenterivuoden merkinnät, vaihda lukuvuoden alkamispäivän tilalle esim. 01.01.2010.
  • Ehto tulee muokata rivin kaikkiin punaisiin soluihin, ei vain esim. päivämäärän kohdalle.

  Kriittiset merkinnät lihavoidulla

  Esimerkkikoulussa halutaan seurata erityisesti luvattomia poissaoloja. Luokituksen nimen tulostavassa solussa on kaksi vaihtoehtoista tulostustapaa: luvattomat tulostetaan lihavoituna ja luvalliset normaalifontilla. Luvattomaksi lasketaan ne luokitukset, joille ei ole Poissaolo- ja läsnäololuokitukset -rekisterissä rastittu kenttää Hyväksyttävä/luvallinen. Ehtoa muokkaamalla voit vaikuttaa siihen, mitkä luokitukset omassa koulussasi lihavoidaan. Pyydä tarvittaessa muokkausapua StarSoftin asiakastuesta.


  Tulosteen alalaidassa on summat poissaolojen määristä sekä erittely tiettyjen luokitusten määristä. Summat ovat oppilaan koko kouluajalta, ei pelkästään kuluvalta lukuvuodelta. Jos haluat summat lukuvuodelta, vaihda summasoluihin Wilman merkintöjä.Luokitus -vaihtoehdon tilalle Wilman merkintöjä.Luokitus.Aikaväli, ja anna aikaväliksi lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivät.

  Mallipohjassa erittelyt on haluttu myöhästymisistä ja selvittämättömistä poissaoloista. Vaihda tulostusehtoon oman koulusi käyttämät luokitukset.

  Tulosteen voi laittaa esille Wilmaan, jolloin huoltaja tai luokanvalvoja saa helposti tulostettua yhteenvedon oppilaan poissaoloista ja muista merkinnöistä.


  Artikkeli on päivitetty 22.10.2013