Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yo-arvosanat ja puoltoäänet, yhteenveto

  Katso kuva

  Tulosteella saa luettelon yo-kirjoitusten arvosanoista sekä puoltoäänistä opiskelijoittain. Tulosteen lopussa on yhteenveto arvosanojen lukumääristä, puoltoäänistä sekä kirjoittajien ja kokeiden lukumääristä.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tulosteessa on esihaku, joka hakee kaikki käsillä olevan kirjoituskerran kokelaat. Kokelaiden yo-taulukon Suoritusaika-tietoa verrataan Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentän tietoon.

  Opiskelijakohtaiset arvosanat

  Luetteloon tulostuu opiskelijan suku- ja etunimet, aineen lyhenne, arvosana ja puoltoäänet. Tulostusehtona on Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika, eli tiedot tulostetaan vain, jos aineen suoritusaika vastaa Koulun tiedot -rekisteriin merkittyä nykyistä suorituskertaa, esim. K2013.

  Alatunniste

  Yhteenvetotiedot on määritelty tulostepohjan viimeisen sivun alatunnisteeseen.

  Primus käy läpi kokelaiden yo-taulukot ja poimii yhteenvetoon ne rivit, jotka koskevan nykyistä kirjoituskertaa. Jokaiselle riville haetaan ko. arvosanojen määrä.

  Lkm-otsikon alle on määritelty summaehdot jokaiselle arvosanalle. Soluun on määritelty Summa-välilehden kautta tulostumaan tieto Arvosana[Rivilukumäärä]. Solun tulostusehtona on Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika JA Arvosana-> Arvosana="L".

  Huomaa: I-arvosanan kohtaan lasketaan kaikki arvosanan eri variaatiot. (I, I+, I++ jne...)

  Arvosanojen alle tulostuu puoltoäänten summa. Tulostusehtona on jälleen Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika.

  Arvosanojen vieressä on vielä muita yhteenvetotietoja.

  • Kirjoitusajankohta: Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika.
  • Kirjoittajia: Lkm-välilehden kautta on määritelty tulostumaan kaikkien tämän kirjoituskerran kokelaiden yhteismäärä.
  • Kirjoitettuja aineita: Summa-välilehden kautta määritelty tulostumaan tieto Suoritusaika[Rivilukumäärä], tulostusehtona jälleen nykyisen kerran rivit.

  Artikkeli on päivitetty 06.05.2013