Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilastietojen päivitys väestötietojärjestelmästä (VRK-connector)

  Opettajat ja henkilökunta voivat päivittää Wilmassa väestötietojärjestelmästä opiskelijan tiedot (yksi kerrallaan, ei massana). Päivittämiseen käytetään VRK-connectoria, joka on maksullinen lisäpalvelu. Mitään VTJ-rajapinnasta haettuja henkilötietoja ei voi muokata Wilmassa eikä Primuksessa.

  Toiminnon käyttö edellyttää lisäksi Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoa, ks. lisätietoa. Käyttäjä ei voi päivittää opiskelijatietoja, ellei ole ensin tunnistautunut.

  VRK-connectorista yleisesti

  VRK-connectorin avulla voidaan päivittää henkilötietoja VRK:n palvelusta tai kunnallisesta tietovarannosta.

  VRK-connectorin käyttö vaatii sopivan tuotepaketin tilaamista VRK:lta, eli palvelun käyttöön haluava organisaatio joutuu tekemään sopimuksen VTJ-rajapinnan käytöstä VRK:n kanssa. Lisäksi VRK-connectorin liikenne kulkee palveluväylän kautta, joten organisaatiolla pitää olla palveluväylän liityntäpalvelin itsellään, ja myös palveluväylästä täytyy tehdä sopimus VRK:n kanssa.

  Käyttöönotto

  Ota esille seuraavat kentät:

  Primuksen kenttäRekisteri
   
  VRK-connector käytössäKoulun tiedot
  VRK-connector testitilassaKoulun tiedot
  VRK-connector API URLKoulun tiedot
  VRK-connector testitilan API URLKoulun tiedot
  VRK-connector sertifikaatin polkuKoulun tiedot
  VRK-connector yksityisen avaimen polkuKoulun tiedot
  VTJ-tiedot haettuOpiskelijat
  Huoltajan VTJ-tiedot haettuOpiskelijat
  Huoltajan kuolinpäiväOpiskelijat
  Huoltajan turvakiellon alkamispäiväOpiskelijat
  Huoltajan turvakiellon päättymispäiväOpiskelijat

  Kun palvelu otetaan käyttöön, rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä VRK-connector käytössä sekä täytä tiedot kenttiin VRK-connector API URL, VRK-connector sertifikaatin polku ja VRK-connector yksityisen avaimen polku. Opiskelijat-rekisterin kenttiin ei tarvitse itse täyttää mitään, ne täydentyvät automaattisesti opiskelijan tietoja päivitettäessä Wilmassa.

  VRK-connectorin vaatiman sertifikaatin voi lukea myös Wilman kauta, ks. ohje Lisenssien ja sertifikaattien tallennus.

  Käyttöoikeudet

  VRK-connectorin käyttö on sallittu opettajille ja henkilökunnalle, joiden käyttäjäryhmällä on Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastittuna Opiskelijat-rekisterin oikeus Tietojen päivittäminen väestötietojärjestelmästä.

  Lisäksi käyttäjän on oltava vahvasti tunnistautunut uudentyyppisen käyttäjätunnuksen avulla. Jos käyttäjällä on vielä vanhanmallinen Wilma-tunnus, tietoja ei pysty päivittämään. Käyttäjän täytyy tällöin ensin muuttaa tunnus uudentyyppiseksi ja tunnistauduttava vahvasti, jottaa tietojen päivitys onnistuisi.

  Yllä mainittujen vaatimusten lisäksi

  • toiminnon käyttäjällä täytyy olla oikeus muuttaa opiskelijan tietoja Wilmassa
  • opiskelijan kortilla on oltava oikea henkilötunnus (ei XXXX tai 001Ä)
  • multiPrimuksessa opiskelijan Koulu-kentässä ensimmäisellä rivillä olevalla koululla on oltava VRK-connector käytössä. Yksittäislisenssillä Koulu-kentän sisällöllä ei ole merkitystä.

  Henkilötietojen päivitys

  Kun oikeudet ja asetukset ovat kunnossa, käyttäjä voi päivittää Wilmassa opiskelijan profiilisivulla Toiminnot-valikon alla olevan painikkeen kautta tiedot. Käyttäjä saa itse vahvistaa muutokset.

  Päivitys korvaa opiskelijan vanhat tiedot uusilla, väestötietojärjestelmästä tulleilla tiedoilla. Tiedot tallentuvat Primuksen opiskelijarekisteriin.

  Opiskelijan tiedoista päivitetään:

  • etunimet, kutsumanimi ja sukunimi
  • lähiosoite ja postiosoite
  • opiskelijan turvakielto
  • opiskelijan kuolinpäivä
  • opiskelijan sukupuoli ja äidinkieli (äidinkieltä ei vielä tällä hetkellä)

  Huoltajan tiedoista päivitetään:

  • etunimet, kutsumanimi ja sukunimi
  • lähiosoite ja postiosoite
  • henkilötunnus ja huoltajan tyyppi (äiti/isä)
  • huoltajan turvakielto

  Huoltajataulukon tiedot päivitetään seuraavasti:

  • Henkilötunnusta käytetään huoltajien tunnistamisessa Primuksen ja VRK:n välillä.
  • Jos Primuksen huoltajataulukon riviltä löytyy täsmäävä henkilötunnus rajapinnan henkilötunnusten kanssa, päivitetään riville uudet tiedot.
  • Jos rivin tiedot on aiemmin haettu VTJ:stä, mutta henkilötunnus ei täsmää rajapinnan henkilötunnuksen kanssa, rivi poistetaan.
  • Jos rajapinnan henkilötunnusta ei löydy mistään vanhasta huoltajarivistä, lisätään uusi rivi.
  • Primus siirtää tietojen haun yhteydessä huoltajataulukossa olleet tunnistamattomat huoltajat lähiomaistaulukkoon. Tähän taulukkoon suositellaan muutenkin kirjaamaan muut kuin viralliset huoltajat (esim. viranomaiset).

  Tallennuksen yhteydessä kirjoitetaan tietojen hakupäivä kenttään VTJ-tiedot haettu ja lisäksi jokaiselle VTJ-huoltajariville kenttään Huoltajan VTJ-tiedot haettu.

  Lokitiedot

  Tietojen kyselyistä/päivityksestä jää tieto, kuka tietoja on hakenut. Tiedot menevät lokitiedostoihin omalla tapahtumatunnisteella. Tiedoissa on mukana:

  • tapahtuman ajankohta
  • kyselyn tekijän vahvistettu hetu
  • kyselyn tekijän nimi
  • kyselyn tekijän IP
  • kyselyn kohteena ollut hetu
  • asiointivaltuuksien käyttäjätunnus
  • kyselyn tyyppi (=asiointivaltuuskysely)