Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Suomi.fi-identifikation

  Suomi.fi-identifikationen ersätter Vetuma i Wilma. I och med Suomi.fi-identifikationen kan en användare genomföra stark autentisering i Wilma. Det här är möjligt för alla användartyper i Wilma (vårdnadshavarna, lärarna, studerandena, osv.). Men Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inte denna tjänst för alla våra kunder, eftersom den inte är avsedd för kommersiell verksamhet.

  För att man ska kunna börja använda tjänsten ska man skicka en metadatafil till Befolkningsregistercentralen. Vi erbjuder en färdig metadatafil som beställningsjobb. Denna tjänst kan beställas via vår utbildningskalender.

  Att börja använda tjänsten

  Ta fram följande fält:

  Fält i PrimusRegister
   
  Suomi.fi-identifikation genomförd, klockslagWilmas användarnamn
  Suomi.fi-identifikation genomförd, datumWilmas användarnamn
  Suomi.fi-identifikationens sessions-IDWilmas användarnamn
  Suomi.fi-identifikation i användningInformation om skolan
  Suomi.fi-identifikation i testlägeInformation om skolan
  Suomi.fi portalens IDInformation om skolan
  Spärra alla funktioner när stark autentisering saknasInformation om skolan

  För att ta ibruk tjänsten ska du i Information om skolan kryssa i Suomi.fi-identifikation i användning och i Suomi.fi portalens ID skriva in det EntityID som finns i den metadata som skickas till Befolkningsregistercentralen.

  I registret Wilmas användarnamn förs automatiskt vid autentiseringen in information om tidpunkten samt det specifika ID:t för sessionen.

  Autentiseringen

  Man kan inte manuellt i Primus ange att Suomi.fi-identifikationen skulle vara genomförd, utan autentiseringen måste ske i Wilma.

  Autentiseringsprocessen genomförs när man skapar ett konto eller lägger till en roll på connect-sidan. Man kan också starta processen via Kontoinställningar i Wilma. Om man som användare har ett Wilma-användarnamn av gammal typ, dvs. ett gemensamt användarnamn, och åtkomsten till Wilma är förhindrad p.g.a. att man inte identifierat sig, ska man efter Wilma-adressen skriva in /connect. På sidan som man då landar på kan man ändra Wilma-användarnamnet till ett personligt användarnamn, varefter man kan genomföra autentiseringen.

  När en användare har genomfört den starka autentiseringen, sparas all relaterad information från Befolkningsregistercentralen automatiskt på användarens kort i Wilmas användarnamn-registret. Närmare bestämt i fälten Förnamn, Efternamn och Tilltalsnamn. Det går inte att ändra de här uppgifterna för hand efteråt (inte heller när autentiseringen gjorts i testläge).

  Färdig funktion för att visa autentiseringsstatusen

  I Wilmas användarnamn-registret finns funktionerna Suomi.fi identifikation och Suomi.fi testidentifikation, som visar information om autentiseringens status. Man kan lägga till funktionen i t.ex. ett infofält och på så sätt ha framme uppgiften om autentiseringen på en persons registerkort. Eller så kan man inkludera funktionen i en listutskrift, och får då fram en förteckning över de användarkonton som har genomfört autentiseringen.

  Åtkomst till Wilma nekad om man inte identifierat sig

  Skolan kan göra en inställning så att åtkomsten till Wilma nekas då användaren inte har genomfört den starka autentiseringen. Denna inställning görs per användartyp och på följande sätt:

  • I fältet Spärra alla funktioner när stark autentisering saknas i Information om skolan, kryssa i de användartyper som Wilma-spärren ska gälla.

  Att ta bort autentiseringsmarkeringen från en användares Wilma-konto

  I Wilmas användarnamn-registret kan man ta bort den Suomi.fi-identifikation som en användare har gjort. Men inte heller efter det är det möjligt att göra ändringar i fälten Förnamn, Efternamn eller Tilltalsnamn, vilka fylldes i automatiskt i Wilmas användarnamn-registret när användaren autentiserade sig. När man tar bort markeringen om identifikation går det inte att återställa den via Ändringar i registret.

  Annat att observera

  • Det kommer alltid en markering i loggen när en användare autentiserar sig (person, tidpunkt och ett ID).
  • När en person genomfört den starka autentiseringen går det inte att göra ändringar i personens användarnamn genom dataöverföringar.
  • När användaren loggar ut ur Wilma under en pågående Suomi.fi-session, loggas personen också ut från alla andra tjänster där en Suomi.fi-session gäller.

  Uppdaterad: 10.1.2018