Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Fältändringar enligt version

  På den här sidan samlar vi nya fält och fältändringar i Primus enligt version, börjandes med version 4.53.5. I listan finns bara sådana fält och fältändringar som kommit som önskemål från våra kunder. Nya fält och fältändringar som gäller programfunktionerna finns i anvisningarna om respektive funktion.

  Primus 4.60.12

  Publiceras: 17.10.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeAdobeKryss
  LärareAdobeKryss
  PersonalAdobeKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserUtbildningsanordnarens ansvarsområdenMultiText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i startskedet (utb.anordnarens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i mellanskedet (utb.anordnarens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i slutskedet (utb.anordnarens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om utbildningsanordnarens ansvarMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderandens ansvarsområdenMultiText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i startskedet (studerandens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i mellanskedet (studerandens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i slutskedet (studerandens ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om studerandens ansvarMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFöretagets ansvarsområdenMultiText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i startskedet (företagets ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i mellanskedet (företagets ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i slutskedet (företagets ansvar)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om företagets ansvarMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderandens specialansvarsområden 1MultiText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i startskedet (stud. specialansvar 1)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i mellanskedet (stud. specialansvar 1)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i slutskedet (stud. specialansvar 1)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om studerandens specialansvar 1MultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderandens specialansvarsområden 2MultiText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i startskedet (stud. specialansvar 2)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i mellanskedet (stud. specialansvar 2)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStatus i slutskedet (stud. specialansvar 2)MultiLink
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om studerandens specialansvar 2MultiMemo

  Primus 4.60.11

  Publiceras: 3.10.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  ExaminaFaktura ID:nMultiLink
  StuderandeTilläggsuppgifter om specialarrangemangenMultimemo

  Primus 4.60.10

  Publiceras: 19.9.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeYH-examenMultiLink
  StuderandeUbutklText
  StuderandeUBUT-examens datumDatum
  StuderandeEOP börjarDatum
  StuderandeEOP slutarDatum
  StuderandeEOPclText
  StuderandeEOP-studierDatum
  StuderandeUtvecklingsarbete UBUTMultiText
  StuderandeUtvecklingsarbete EOPMultiText
  StuderandeTilläggsuppgifter UBUTMemo
  StuderandeTilläggsuppgifter EOPMemo
  StuderandeUbutklText
  StuderandeTilläggsuppgifter EOPMemo
  StuderandeGrutklText
  StuderandeGRUT-examen datumDatum
  StuderandePUBUT A-del: Utvecklingsuppgiftens namnText
  StuderandePUBUT A-delelns examensdatumDatum
  StuderandePUBUT-kursText
  StuderandePUBUT-avhandlingens namnText
  StuderandePUBUT-examenDatum
  StuderandePB-EF examenDatum
  StuderandeP-kodText

  Primus 4.60.8

  Publiceras: 22.8.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserAvtalsundertecknareText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserKod 21-25Text
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFaktureringLink
  FaktureringInlärning i arbeteLink
  Lärarnas arbetsmängdNummer 1-10Nummer
  LärareExamenMultiLink
  PersonalExamenMultiLink
  StuderandeFaktura ID 3MultiLink

  Primus 4.60.6

  Publiceras: 26.6.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserAntal kontakttillfällenText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserKontaktformerText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTotalt understöd, euroKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserResemeddelande lästKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserResemeddelande gjordKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserResehandlingarna i skickKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderanden förbinder sig att be om utvärdering och underskrifterKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserResenärsförsäkring i skickKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserResegodsförsäkring i skickKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserEuropeiska sjukvårdskortetKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderanden förbinder sig att avlägga OLS-språkprovetKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserHygienpass krävsKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserArbetssäkerhetskortKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserKort för heta arbeten krävsKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFörsta hjälpen I krävsKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserBrottsregisterutdrag ska uppvisasKryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserSamarbetsföretagLink
  LärareSamarbetsföretagMultiLink
  SmåbarnspedagogikavtalReservvårdplatsMemo
  SmåbarnspedagogikavtalReservsökandeMemo
  SmåbarnspedagogikavtalBarnets samarbetsorganMemo
  Ansökningar och beslutBarnets tidigare småbarnspedagogikenhetMemo
  Ansökningar och beslutTillstånd att kontakta tidigare enhetKryss

  Primus 4.60.3

  Publiceras: 16.5.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Klassificering av lektionsanteckningarKlassificering i analytikenVal
  Lärarens övriga anteckningarKlassificering i analytikenVal
  LäroplanerLärostadie i analytikenVal
  StuderandeKalkyd id 3Link

  Primus 4.60.2

  Publiceras: 2.5.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  ServiceprodukterHögsta avgift, beloppNummer
  Suomi.fi-meddelandenUtväxlingens IDText
  Suomi.fi-meddelandenAvsändarens Wilma-användarnamnLink
  FamiljåldersordningMultiNummer
  Platser för praktik och inlärning i arbeteKontaktdatum 2MultiDatum
  Information om skolanInkomstgräns 1Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 2Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 3Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 4Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 5Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 6Nummer
  Information om skolanInkomstgräns 7Nummer
  Ansökningar och beslutAvgift för småbarnspedagogikNummer
  Ansökningar och beslutOrsak till åtgärdenLink
  Ansökningar och beslutBarn (studerande)MultiText
  Ansökningar och beslutåldersordningMultiNummer
  Ansökningar och beslutSmåbarnspedagogikavgiftMultiNummer
  SökandeSpärrmarkeringKryss
  StuderandeAnsökningsobjektMultiText
  StuderandeEleven behöver mottagare hemmaKryss
  StuderandeIndividuell transportKryss
  StuderandeTransport från två adresserKryss
  StuderandeMorgonverksamhetsplatsen annulleradKryss
  StuderandeKan föras hem tidigastNummer
  StuderandeMorgonverksamhetsplatsen annullerad avText
  StuderandeMorgonverksamhetsplatsen annullerad, datumDatum

  Primus 4.59.4

  Publiceras: 7.3.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeAbistatusen uppfyllsKryss
  StuderandeIdrottsakademi, ansökningsdatumDatum
  StuderandeBetalningsvillkoren har godkäntsKryss
  StuderandeDeltaganderätten refuserad, datumDatum
  StuderandeTillgodoräknande, tilläggsinfoMemo
  StuderandeMultiprofessionellt samarbete, tilläggsinfoMemo
  StuderandeGrundläggande utbildningens utskrivningsdatumDatum
  AnskaffningsavtalKontaktpersonens rollMultiText

  Primus 4.59.3

  Publicerats: 21.2.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Information om skolanRektor/Skolans föreståndare (Personal)Link -> Personal
  Information om skolanRektor/Skolans föreståndare (Lärare)Link -> Lärare
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserÄndringsdatumMultidatum
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserÄndringens registreringsdatumMultidatum
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserÄndringMultilink -> Svarsalternativ
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserTilläggsinfo om ändringenMultimemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserLärare ansvarig för ändringenMultilink -> Lärare
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserArbetsplatshandledare ansvarig för ändringenMultilink -> Arbetsplatshandledare och -bedömare
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserPersonal ansvarig för ändringenMultilink -> Personal
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserUtbildningsinspektör ansvarig för ändringenMultilink -> Utbildningsinspektörer
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFöretagets IBAN-kontonummerText
  StuderandeKontakt: slutdatumMultidatum
  StuderandeKontakt: ansvarspersonMultitext
  StuderandeKontakt: ansvarspersonens titelMultitext
  StuderandeMålsatt examenMultilink -> Examina
  StuderandeArbetsplats med lönesubventionMultikryss
  StuderandeSektorMultival
  StuderandeDeltidsinformationMultival
  StuderandeAnställningens varaktighetMultival
  StuderandeLandMultilink -> Länder och stater
  StuderandeYrkesområde (tidigare utbildningar)Multilink -> Yrkesområde
  StuderandeExamensnivåMultilink -> Grundutbildning
  StuderandeLäroanstalt (tidigare utbildningar)Multilink -> Läroanstalter
  StuderandeAvlagd nivåMultilink -> Studiers prestationsnivåer
  StuderandeUtbildningslandMultilink -> Länder och stater
  StuderandeBeslut om jämställandeMultikryss
  StuderandeDatum för beslut om jämställandeMultidatum
  SökandeKontakt: slutdatumMultidatum
  SökandeKontakt: ansvarspersonMultitext
  SökandeKontakt: ansvarspersonens titelMultitext
  SökandeMålsatt examenMultilink -> Examina
  SökandeArbetsplats med lönesubventionMultikryss
  SökandeSektorMultival
  SökandeDeltidsinformationMultival
  SökandeAnställningens varaktighetMultival
  SökandeLandMultilink -> Länder och stater
  SökandeYrkesområde (tidigare utbildningar)Multilink -> Yrkesområde
  SökandeExamensnivåMultilink -> Grundutbildning
  SökandeLäroanstalt (tidigare utbildningar)Multilink -> Läroanstalter
  SökandeAvlagd nivåMultilink -> Studiers prestationsnivåer
  SökandeUtbildningslandMultilink -> Länder och stater
  SökandeBeslut om jämställandeMultikryss
  SökandeDatum för beslut om jämställandeMultidatum

  Primus 4.59

  Publicerade: 7.2.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Länder och staterNummer 1-5Nummer
  Länder och staterKod 1-5Text
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserUtvidgad läroavtalsutbildningRasti
  FaktureringBetalarens referensText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserNummer 1-20Nummer
  Information om skolanASM location idText
  KurserASM course idText
  BedömningASM class idText
  BedömningASM roster idText
  LärareASM instructor idText
  StuderandeASM student idText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserArbetssituation före läroavtaletVal

  Primus 4.58.7

  Publicerade: 10.1.2019

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Ansökningar och beslutStudierna har framskridit planenligtVal
  Ansökningar och beslutArbetstid per veckaKryss
  Ansökningar och beslutStuderanden förbinder sig till det avtalade studieprogrammetKryss
  Ansökningar och beslutVid avbrott återkrävs beviljade bidrag och kostnaderKryss
  Ansökningar och beslutStuderanden ansvarar för försäkringar och vaccinationerKryss
  Ansökningar och beslutStuderanden ansvarar för eventuellt visum och kostnadernaKryss
  SökandeSysselsättningVal
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserLönegrunderText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserLönegrunder, tilläggsinfoMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFörsäkringsbolagText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFörsäkringsbolagets kontaktpersonText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFörsäkringsbolagets telefonnummerText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserFörsäkringsbolagets epostadressText
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserPersonlig tillämpning, ansvarspersonLink -> Samarbetspartners
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserExamensansvarigLink -> Samarbetspartners
  SökandeLön vid ingången av läroavtaletText
  StuderandeLön vid ingången av läroavtaletText
  SökandeArbetstid per veckaNummer
  StuderandeArbetstid per veckaNummer
  SökandeArbetsgivarens FO-nummerText
  StuderandeArbetsgivarens FO-nummerText
  Platser för praktik och inlärning i arbeteHuvudorganisationLink -> Platser för praktik och inlärning i arbete
  Platser för praktik och inlärning i arbetePerson som hanterat kontaktenMultiLink -> Personal
  Platser för praktik och inlärning i arbeteDen långa utbildning som kontakten gälldeMultiLink -> Klasser
  Platser för praktik och inlärning i arbeteDen korta utbildning som kontakten gälldeMultiLink -> Bedömning
  UtbildningsinspektörerKod 1-5Text
  Kostnadsställe-områdenKod 2-5Text
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserBetalningsschema för utbildningsersättningarVal
  LärareBudgetspecifikationMultiLink -> Budgetspecifikationer
  LärareBudget, startdatumMultiDatum
  LärareBudget, slutdatumMultiDatum
  LärareTillägg baserat på prestationsbedömningNummer
  LärareGodkänns för överföringKryss

  Primus 4.58.6

  Publicerade: 13.12.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  AnskaffningsavtalSkattefritt prisMultiNummer
  Anskaffningsavtalst.MultiNummer
  AnskaffningsavtalSökhjälp 1-10Kryss
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserBetalning av utbildningsersättningarVal
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserOrsaker till att avtalet inte implementeradesMemo

  Primus 4.58.5

  Publicerade: 29.11.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  PrimusQuery-överföringarTilläggsuppgifterMemo
  Ansökningar och beslutExamenLink -> Examina
  StuderandeRätten till stöd för skolresor upphörDatum
  Information om skolanProduktnamn för annulleringsavgiftLink -> Produktnamn

  Primus 4.58.4

  Publiceringsdatum: 15.11.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  EnheterKostnadsställeMultiLink -> Kostnadsställe-områden
  StuderandeSkickat till digitalarkivetMultiDatum
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenFörvärvandet av kunnande i utbildningsanordnarens lärmiljöer orsakar inkomstbortfallVal
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenKontaktperson för avtaletLink -> Samarbetspartners
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenKontaktperson hos yrkesprovsanordnarenLink -> Samarbetspartners
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenKontaktperson för anordnare av examensutbildningLink -> Samarbetspartners
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenHandledande företagLink -> Platser för praktik och inlärning i arbete
  Utbildning som ordnas på arbetsplatsenHandledande mentorLink -> Arbetsplatshandledare och -bedömare

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  StuderandeStuderandeår: examenstypMultiNummerFältet var överflödigt och har tagits bort

  Primus 4.58.2

  Publiceringsdatum: 18.10.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeSpeciallärarbesök, förklaring 2MultiMemo

  Primus 4.58

  Publiceringsdatum: 4.10.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeKompetensområde 3Link -> Kompetensområden
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserOrsak till avbrutna studierMultiLink -> Avbrutna studier
  StuderandeMåndagKryss
  StuderandeTisdagKryss
  StuderandeOnsdagKryss
  StuderandeTorsdagKryss
  StuderandeFredagKryss
  Pedagogiska dokumentTE-byråns kundVal
  Pedagogiska dokumentFörbud att överlåta uppgifter vid övergång till annan läroanstaltKryss
  Pedagogiska dokumentTidigare annan utbildningMultiText
  Pedagogiska dokumentTidigare annan utbildning, läroanstaltMultiText
  Pedagogiska dokumentTidigare annan utbildning, omfattningMultiText
  Pedagogiska dokumentAnnan tidigare utbildning, läroämnenMultiText
  Pedagogiska dokumentAnnan tidigare utbildning, betyg uppvisatMultiKryss
  Pedagogiska dokumentTillgodoräknade kurser/lärokurserMemo
  Pedagogiska dokumentArbetshistoriaMemo
  Pedagogiska dokumentIntegrationsplanMemo
  Pedagogiska dokumentStudiearrangemangMemo
  Pedagogiska dokumentStudieframgång i grundskolanMemo
  Pedagogiska dokumentKunnande som förvärvats på annat håll under studiernaMemo
  Pedagogiska dokumentPlan för fortsatta studier och karriärMemo
  Pedagogiska dokumentBedömning av studerandens studieframgång och förutsättningar att fortsätta studeraMemo
  BedömningGoogle ClassroomKryss
  BedömningMicrosoft TeamsKryss

  Primus 4.57.5

  Publiceringsdatum: 20.9.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserPrövotidens längdNummer
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserIngen prövotidKryss
  Pedagogiska dokumentPersonlig assistentText

  Primus 4.57.4

  Publiceringsdatum: 6.9.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Ansökningar och beslutBetalas inteMultiKryss
  Ansökningar och beslutLäroavtal som ansökan gällerLink -> Utbildning som ordnas på arbetsplatser
  Ansökningar och beslutDestinationsländerMultiLink -> Länder och stater
  GrundutbildningNummer 1Nummer
  GrundutbildningNummer 2Nummer

  Primus 4.57.2

  Publiceringsdatum: 8.8.2018
  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeAssistentserviceVal
  Studerandespecifika memonUppföljningsdatumMemo
  Studerandespecifika memonExpertgruppens möte, datumMemo
  Studerandespecifika memonMötesärendeMemo
  Studerandespecifika memonÖverenskomna åtgärder i ärendetMemo
  Information om skolanVår åvt (projekt)MultiNummer
  Information om skolanHöst åvt (projekt)MultiNummer
  Erkännande av kunnandeBedömare 2Link -> Lärare
  KurserKontaktperson för anordnare av examensutbildningLink -> Samarbetspartners
  YrkesprovKontaktperson för anordnare av yrkesprovLink -> Samarbetspartners
  KurserAnordnare av examensutbildningenLink -> Läroanstalter
  SökandeJag godkänner hanteringen av mina personuppgifter på det sätt som organisationen beskriverKryss
  SökandeJag godkänner att marknadsföringsmaterial skickas till migKryss
  KlasserUtbildningsområde inom marknadsföringMultiLink -> Svarsalternativ
  KurserUtbildningsområde inom marknadsföringMultiLink -> Svarsalternativ
  KurserKontaktperson på webbplatsenMultiLink -> Personal
  Ansökningar och beslutLämplighet för studerandeutbyteMemo
  Ansökningar och beslutSpråkkunskapMemo
  Ansökningar och beslutAnsvarig lärareLink -> Lärare
  Ansökningar och beslutInternationella utbytets varaktighetNummer
  Ansökningar och beslutUtbyte till landMultiLink -> Länder och stater
  Ansökningar och beslutUtlåtande över studerandens utbyteslämplighetMultiLink -> Svarsalternativ
  Ansökningar och beslutGrupphandledarens kommentarerMemo
  Ansökningar och beslutAnsvariga lärarens kommentarerMemo
  Ansökningar och beslutInga hälsorelaterade hinder för studerandens utbyteKryss
  Ansökningar och beslutLäkarutlåtande behövsKryss
  KlasserUtbildning i gemensamma ansökanKryss
  KlasserUtbildning i kontinuerlig ansökanKryss
  KlasserDemovideons URLMultiText
  KlasserDemovideons rubrikMultiText
  KlasserStuderandeberättelsens URLMultiText
  KlasserStuderandeberättelsens rubrikMultiText
  KlasserFortsatta studierMemo
  KlasserKrav på hälsotillståndMemo
  KurserGäller kursernaMultiLink -> Kurser
  KompetensområdenBeskrivningMemo
  ExamensbenämningarBeskrivningMemo
  Utbildningar som ordnas på arbetsplatsenStuderandens studier framskrider planenligt och arbetstiden uppfyllsMultiKryss
  Utbildningar som ordnas på arbetsplatsenKontaktbegäranMultiKryss
  StuderandeVitsordsskalan ändradKryss
  Ansökningar och beslutAntal dagar/kilometrar (studerande)MultiNummer

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  YrkesprovExamensdelens vitsord bestämdes avValNya alternativ i vallistan
  YrkesprovBedömningssamtalets deltagareValNya alternativ i vallistan
  StuderandePUK anteckning, förklaringMemoFälttypen har ändrats från Text till Memo
  StuderandePUK anteckningstypValNya alternativ i vallistan

  Primus 4.57

  Publiceringsdatum: inte ännu publicerade

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  SökandeYngsta barnets födelsedatumDatum
  StuderandeYngsta barnets födelsedatumDatum
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserBetalasMultiVal
  SamarbetspartnersKlassificeringarMultiLink -> Samarbetspartners
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserAnordnarna av yrkesprovMultiLink -> Läroanstalter
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserAnordnarna av examensutbildningMultiLink -> Läroanstalter

  Primus 4.56.7

  Publiceringsdatum: 13.6.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  ArbetsplatskoderNummer 1-5Nummer
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserAnsvarsperson (personal)MultiLink -> Personal
  Pedagogiska dokumentUnderklassificering av krävande särskilt stödVal

  Primus 4.56.6

  Publiceringsdatum: 30.5.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserHandledande företag (register)Link -> Platser för praktik och inlärning i arbete
  SalarPrisNummer
  SalarKampusText
  EnheterKampusText
  LärareUtrustningLink -> Inventarier

  Primus 4.56.5

  Publiceringsdatum: 23.5.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  KlasserUppskattat startdatumMultiDatum
  KlasserUppskattat studerandeantalMultiNummer
  KlasserUppskattad studerandedagsomfattningMultiNummer
  KlasserUppskattad deltidsprocentMultiNummer
  SökandeFO-nummerMultiText
  SökandeEnhetens namnMultiText

  Primus 4.56.4

  Publiceringsdatum: 30.4

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeSaknar yrkesexamen efter grundstadietVal
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserArbetsplatsens responsMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderandens responsMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserLärarens responsMultiMemo
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserArbetsplatsens svarMultiLink -> Svarsalternativ
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserStuderandens svarMultiLink -> Svarsalternativ
  Utbildning som ordnas på arbetsplatserLärarens svarMultiLink -> Svarsalternativ

  Primus 4.56.2

  Publicerade: 5.4.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  SökandeBoende, startdatumMultiDatum
  SökandeBoende, internatMultiLink -> Byggnader
  SökandeBoende, rumMultiLink -> Bostadsrum
  SökandeBoende, lägenheterMultiLink -> Lägenheter
  SökandeBoende, tilläggsuppgifterMultiMemo
  SökandeBoende, slutdatumMultiDatum
  SökandeTyp av boendeMultiVal
  StuderandeTerminMultiLink -> Svarsalternativ
  StuderandeStudieavgiftsskyldigMultiVal
  StuderandeBetaladMultiVal
  StuderandeBetalt beloppMultiNummer
  StuderandeBelopp som återbetalats till studerandenMultiNummer
  StuderandeHandläggningsdatumMultiDatum
  StuderandeStudieavgift, tilläggsinfoMultiMemo
  StuderandeStuderandedagar: annat boendeMultiNummer
  StuderandeStuderandedagar: internatboendeMultiNummer
  StuderandeStuderandedagar: boende för krävande särskilt stödMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: boende för krävande särskilt stödMultiNummer

  Primus 4.56

  Publiceringsdatum: 28.3.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Ansökningar och beslutStudiesociala förmåner, startdatumMultiDatum
  Ansökningar och beslutStudiesociala förmåner, slutdatumMultiDatum
  Ansökningar och beslutStuderandens anteckningarMultiMemo
  Ansökningar och beslutLäroanstaltens anteckningarMultiMemo
  SökandeTidsbunden anställningKryss
  StuderandeTidsbunden anställningKryss
  SökandeTillsvidareanställningKryss
  StuderandeTillsvidareanställningKryss
  SökandeTidsbundna anställningen upphörDatum
  StuderandeTidsbundna anställningen upphörDatum
  Utbildning som sker på arbetsplatserTidsbundna anställningen upphörDatum
  StuderandeOrsak till avgångenMultiLink ->Avgångens orsaker
  StuderandeOrsak till avbrutna studierMultiLink -> Avbrutna studier
  ExaminaGiltighetstiden slutarDatum
  StuderandeUppskattat examensdatum, inledningsskedetDatum
  StuderandeUppskattat examensdatum, slutskedetDatum
  Utbildning som sker på arbetsplatserLäroavtalets hävningsdatumDatum
  Utbildning som sker på arbetsplatserLäroavtalets hävning, registreringsdatumDatum
  Utbildning som sker på arbetsplatserLäroavtalets hävningVal
  Utbildning som sker på arbetsplatserLäroavtalets hävning, orsakLink -> Grunder för hävning av läroavtal
  Utbildning som sker på arbetsplatserAvbrott i läroavtalet, startdatumMultiDatum
  Utbildning som sker på arbetsplatserAvbrott i läroavtalet, slutdatumMultiDatum
  KurserAlternativt prisNummer

  Primus 4.55.10

  Publiceringsdatum: inte utgivna ännu

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeStuderandedagar: närvaroMultiNummer
  StuderandeStuderandedagar: ledighetMultiNummer
  StuderandeStuderandedagar: avbrottMultiNummer
  StuderandeStuderandedagar: utexamineringMultiNummer
  StuderandeStuderandeårskalkyl: startdatumMultiDatum
  StuderandeStuderandeårskalkyl: slutdatumMultiDatum
  StuderandeOviktade studerandeårMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: kostnadsgruppMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: examenstypMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: studier som stöder studiefärdigheternaMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: särskilt stödMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: boendeMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: personalutbildningMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: arbetskraftsutbildningMultiNummer
  StuderandeStuderandeår: fängelseundervisningMultiNummer
  StuderandeStuderandeår totaltMultiNummer
  LärareLärarblanketten gäller frånDatum
  LärareLärarblanketten gäller tillDatum
  StuderandeÖnskad upphämtningstid, morgonKlockslag
  StuderandeÖnskad upphämtningstid, eftermiddagKlockslag
  StuderandeAnnat som gäller transportenMemo
  Ansökningar och beslutVeckoantalNummer
  Ansökningar och beslutUndervisningstimmarNummer
  Ansökningar och beslutPris per timmeNummer
  Ansökningar och beslutMåndagKryss
  Ansökningar och beslutTisdagKryss
  Ansökningar och beslutOnsdagKryss
  Ansökningar och beslutTorsdagKryss
  Ansökningar och beslutFredagKryss
  Ansökningar och beslutLördagKryss
  Ansökningar och beslutSöndagKryss
  Meningsbankens kategorierFörbjudet att ändraKryss
  Ansökningar och beslutUtbildningsanordnaren hördKryss
  Ansökningar och beslutElevvårdsansvarig hördKryss
  Ansökningar och beslutBeslutet har skrivits utKryss
  Ansökningar och beslutSpecialklassbeslut: ansöktsKryss
  Ansökningar och beslutSpecialklassbeslut: beviljatKryss
  Ansökningar och beslutIntegrationsbeslut: ansöktsKryss
  Ansökningar och beslutIntegrationsbeslut: beviljatKryss
  Ansökningar och beslutVårdnadshavarens ansökanKryss
  Ansökningar och beslutLärarens redogörelseKryss
  Ansökningar och beslutRektorns redogörelseMemo
  StuderandeTidigarelagt språkLink -> Språk
  StuderandeInklusiv förberedande undervisningKryss
  StuderandeGrupp för förberedande undervisningKryss
  Ansökningar och beslutTelefonnummerText
  Ansökningar och beslutAssistentens timantal: undervisningNummer
  Ansökningar och beslutAssistentens timantal: eftermiddagsverksamhetNummer
  Ansökningar och beslutBeviljat timantal: undervisningNummer
  Ansökningar och beslutBeviljat timantal: eftermiddagsverksamhetNummer
  Ansökningar och beslutBeviljat behovsprövat timantal totaltNummer
  Ansökningar och beslutBehovsprövad justeringsmån: undervisningNummer
  Ansökningar och beslutBehovsprövad justeringsmån: eftermiddagsverksamhetNummer
  Ansökningar och beslutKommentarer till beviljarenMemo
  Ansökningar och beslutBeslutets beredningsdatumDatum
  Ansökningar och beslutSpecialklassbeslutText
  Ansökningar och beslutIntegrationsbeslutText

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  StuderandeAnkomstdatum till skolanDatumDet fanns tidigare två fält med namnet Ankomstdatum i Studeranderegistret. För tydlighets skull har nu det enradiga datumfältet ändrats: Ankomstdatum -> Ankomstdatum till skolan. Det andra fältet med namnet Ankomstdatum (flerradigt datumfält) förblir oförändrat.

  Primus 4.55.8

  Publiceringsdatum: 15.2.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  SökandePassnummerText
  StuderandePassnummerText

  Primus 4.55.7

  Publiceringsdatum: 5.2

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Ansökningar och beslutInternatLink -> Byggnader
  Ansökningar och beslutLägenhetLink -> Lägenheter
  Ansökningar och beslutRumLink -> Bostadsrum
  StuderandeSmeknamnText

  Ändrade fält

  RegisterKenttäFälttypÄndring
  LärareAnställningsförhållandets kodValNytt alternativ i listan: N
  KurserSlutsats om avläggandet av examensdelValNya alternativ i listan: Hänvisas direkt till yrkesprovet, Inkluderas i studerandens examen på basis av erkännande av kunnande, Skickas till bedömarna för erkännande av kunnande

  Primus 4.55.6

  Publiceringsdatum: 25.1.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeVårdnadshavardatan hämtadDatum
  StuderandeVårdnadshavardatan hämtad frånText
  StuderandePUK anteckning, övriga deltagareMultiText
  YrkesprovAnordnare av yrkesprov (om annan än utbildningsanordnaren)Link -> Läroanstalter
  Pedagogiska dokumentStuderandens målMultiLink -> Svarsalternativ
  Pedagogiska dokumentPlan för övergång till fortsatta studierMemo
  Pedagogiska dokumentPlan för övergång till arbetslivetMemo
  Pedagogiska dokumentPlan för karriärutvecklingMemo
  Pedagogiska dokumentPlan för vidare studierMemo
  Situation efter avgångenSkolaLink
  Situation efter avgångenKodText
  Situation efter avgångenFörkortning på engelskaText
  Situation efter avgångenFörkortning på svenskaText
  Situation efter avgångenFörkortning på finskaText
  Situation efter avgångenFörkortningText
  Situation efter avgångenFörklaring på engelskaText
  Situation efter avgångenFörklaring på svenskaText
  Situation efter avgångenFörklaring på finskaText
  Situation efter avgångenFörklaringText
  Ansökningar och beslutSituation efter avgången (register)Link -> Situation efter avgången
  OpiskelijatSituation efter avgången (register)Link -> Situation efter avgången
  Pedagogiska dokumentExamensdelarMultiLink -> Kurser
  KurserBedömningskriterier 1MultiText
  KurserBedömningskriterier 2MultiText
  KurserBedömningskriterier 3MultiText
  KurserBedömningskriterier 4MultiText
  KurserBedömningskriterier 5MultiText
  KurserAnpassning/AvvikelseMultiVal

  Primus 4.55.5

  Publiceringsdatum: 10.1.2018

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeFödelselandLink -> Länder och stater
  SökandeFödelselandLink -> Länder och stater
  StuderandeFråga 1-5Link -> Svarsalternativ
  Inlärning i arbeteMeddelande till betalningsmottagarenMemo
  Inlärning i arbeteAnställd på läroavtalKryss
  Inlärning i arbeteTillsvidareanställningKryss
  Inlärning i arbeteTidsbegränsad anställningKryss
  Inlärning i arbeteLön när läroavtalet ingås, euroNummer
  Inlärning i arbeteLön i utbildningsanordnarens läromiljöerVal
  Inlärning i arbeteKontaktperson på arbetsplatsen, telefonnummerText
  Inlärning i arbeteKontaktperson på arbetsplatsen, e-postText
  Inlärning i arbeteKommunikation mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatsenMemo
  Inlärning i arbeteSäkerställande av arbetsplatshandledarens handledningskompetensMemo
  Inlärning i arbeteAnsvariga arbetsplatshandledarens uppgifterMemo
  Inlärning i arbeteStuderandens uppgifterMemo
  StuderandeTestresultat i finskaText
  SökandeTestresultat i finskaText
  Inlärning i arbeteArbetsuppgifterMultiMemo
  Ansökningar och beslutTyp av boendeVal
  Ansökningar och beslutBoendet inledsDatum
  Ansökningar och beslutBoendet avslutasDatum
  StuderandeTyp av boendeMultiVal
  ExaminaKostnadsställe-områdenMultiLink -> Kostnadsställe-områden
  KompetensområdenKostnadsställe-områdenMultiLink -> Kostnadsställe-områden
  Avgångens orsakerStudierättens status (KOSKI)Val
  Erkännande av kunnandeKompetensområdeLink -> Kompetensområden
  Information om skolanÅr i målsättningenMultiNummer
  Information om skolanAntalet målsatta studerandeårMultiNummer
  YrkesprovDelområden i gemensamma examensdelarMultiLink -> Kurser
  StuderandePUK anteckningsdatumMultiDatum
  StuderandePUK anteckningstypMultiVal
  StuderandePUK anteckning, lärareMultiLink -> Lärare
  StuderandePUK anteckning, personalMultiLink -> Personal
  StuderandePUK anteckning, arbetsplatshandledareMultiLink -> Arbetsplatshandledare och -bedömare
  StuderandePUK anteckning, utbildningsinspektörMultiLink -> Utbildningsinspektörer
  StuderandePUK anteckning, förklaringMultiText
  Erkännande av kunnandeSkickat för bedömning, datumDatum
  StuderandeBehov av examensutbildning och annat behövligt kunnandeKryss
  StuderandeStudier som stöder studiefärdigheterna, namnMultiText
  StuderandeStudier som stöder studiefärdigheterna, omfattning i dagarMultiNummer
  StuderandeBetalningsdag för stipendiumMultiDatum
  Ansökningar och beslutElevantagningVal
  Ansökningar och beslutGrund för elevantagningLink -> Elevantagningsgrunder

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  Studerande, SökandeUppehållstillståndValNytt alternativ i listan: Behandlas

  Primus 4.55.4

  Publiceringsdatum: 13.12.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Erkännande av kunnandeBedömare från arbetslivssektornMultiLink -> Arbetsplatshandledare och -bedömare
  Inlärning i arbeteLönesubventionVal
  StuderandeAnsökan inkommitDatum
  StuderandeAnsökan ifylld avText
  Studerandespecifika memonOraken till memotLink -> Svarsalternativ
  Studerandespecifika memonInitiativtagareLink -> Svarsalternativ
  UtvärderingssamtalDatum 1-5Datum
  StuderandeUppgifterna hämtade från pappersformulärKryss
  StuderandeLågstadieanmälningsuppgifterna bekräftadeKryss
  StuderandeElevplatslottning utfördKryss
  StuderandeVillkorligt beslutKryss
  StuderandeÖnskemålet om närskola biföllsKryss
  StuderandePreferens högstadium 3, intensifierad undervisningLink -> Skolans intensifierade undervisning
  StuderandePreferens högstadium 4, intensifierad undervisningLink -> Skolans intensifierade undervisning
  StuderandePreferens högstadium 3, antagningsbeslutVal
  StuderandePreferens högstadium 4, antagningsbeslutVal
  StuderandePreferens högstadium 3, reservplatsNummer
  StuderandePreferens högstadium 4, reservplatsNummer
  StuderandeHögstadiets specialiseringar, poängantal 3Nummer
  StuderandeHögstadiets specialiseringar, poängantal 4Nummer
  StuderandeHögstadium intensifierad undervisning 1, tilläggsinfoMemo
  StuderandeHögstadium intensifierad undervisning 2, tilläggsinfoMemo
  StuderandeHögstadium intensifierad undervisning 3, tilläggsinfoMemo
  StuderandeHögstadium intensifierad undervisning 4, tilläggsinfoMemo

  Primus 4.55.3

  Publicerade: 5.12.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  FlyttningsstatuskoderKod på finskaText
  FlyttningsstatuskoderKod på svenskaText
  FlyttningsstatuskoderKod på engelskaText
  IdentifierareKodText
  IdentifierareFörklaringText
  StuderandeNFC-identifierareMultiLink -> Identifierare
  StuderandeNFC-identifierare, leveransdatumMultiDatum
  StuderandeNFC-identifierare, returdatumMultiDatum
  StuderandeNFC-identifierare, enhetMultiLink -> Information om skolan
  StuderandeStudierättens statusarMultiVal
  StuderandeDeltidsprocentMultiNummer

  Primus 4.55

  Publicerade 24.11.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  LärareHälsovårdarintyg uppvisatKryss
  LärareHälsovårdarintygets dateringDatum
  LärareAnställningsundersökning gjordKryss
  LärareAnställningsundersökning utförd, datumDatum
  Ansökningar och beslutDeltar i undervisningen av eget modersmålKryss
  StödåtgärderInledningsdatumDatum
  StödåtgärderStuderanden återgår till sin klassDatum
  StödåtgärderHandledningsplan överenskommen med studerandenDatum
  StödåtgärderOrsaker till handledningsplanenMemo
  UtvärderingssamtalSökhjälp 21-80Kryss
  Ansökningar och beslutSkola som transportansökan gällerLink -> Information om skolan
  Wilmas användarnamnInlärarens nummerText
  Wilmas användarnamnStuderandenummerText
  Inlärning i arbeteLäroavtalets nummerText
  Inlärning i arbetePrövotiden börjarDatum
  Inlärning i arbetePrövotiden slutarDatum
  Inlärning i arbeteLönegrunder (register)Link -> Lönegrunder
  Inlärning i arbeteArbetsgivaren betalar lön under de teoretiska studiernaVal
  Inlärning i arbeteArbetsgivaren betalar reseersättning under de teoretiska studiernaVal
  Inlärning i arbeteArbetsgivaren betalar ersättning för inkvartering under de teoretiska studiernaVal
  Inlärning i arbeteUtbildningsersättning börjarMultiDatum
  Inlärning i arbeteUtbildningsersättning slutarMultiDatum
   
  Inlärning i arbeteUtbildningsersättning i euroMultiNummer
  Inlärning i arbeteUtbildningsersättning, antal månaderMultiNummer
  Inlärning i arbeteUtbildningsersättning, tilläggsinfoMultiMemo
  Inlärning i arbeteAndra överenskommelserMemo
  Inlärning i arbeteDatum då läroavtalet ingåttsDatum
  Inlärning i arbeteTjänstemannaläroavtalKryss
  Inlärning i arbeteLäroavtalsutbildning för företagareKryss
  Inlärning i arbeteUtbildningsanordnarens uppgifterMemo
  Inlärning i arbeteArbetsgivarens uppgifterMemo
  Inlärning i arbeteAnordnare av den teoretiska utbildningenLink -> Läroanstalter
  Inlärning i arbeteExamensanordnareLink -> Läroanstalter
  Inlärning i arbeteProduktnamnMultiLink -> Produktnamn
  Inlärning i arbeteYksikköhintaMultiNummer
  Inlärning i arbetekplMultiNummer
  Inlärning i arbeteSummaMultiNummer
  Inlärning i arbeteFörbrukatMultiNummer
  Inlärning i arbeteÅterståendeMultiNummer
  Inlärning i arbeteLäroavtalets tilläggsuppgifterMultiNummer
  StuderandeB. läroavtal/utbildningsavtalMultiLink -> Inlärning i arbete
  Ansökningar och beslutSista närvarodatumDatum
  Ansökningar och beslutBetygsbegäran har inlämnatsDatum
  StuderandeBetygsbegäran har inlämnatsDatum
  StuderandeRegistreringsansökan sänd till Valvira, datumDatum
  StuderandeDatum för examensfestenDatum
  KurserMeningsbankskategori för övrig bedömning i WilmaLink -> Meningsbankens kategorier

  Ändrade fältnamn och registernamn, för att öka tydligheten och undvika missförstånd:
  Kurser-registrets fält "Meningsbankens ämne" heter nu Kategori i meningsbanken
  Registret "Meningsbankens ämnen" har också ändrats till "Meningsbankens kategorier".

  Primus 4.54.7

  Publicerade 7.11.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  ExaminaUtbildningsinspektörerMultiLink -> Utbildningsinspektörer
  Inlärning i arbeteUtbildningsinspektörerMultiLink -> Utbildningsinspektörer
  StuderandeSysselsättningVal
  StuderandeArbetsförhållandets fortsättningVal
  KlasserLänkade objekt i utbildningskalendern (huvudnivå)MultiLink -> Klasser
  BedömningLänkade objekt i utbildningskalendern (huvudnivå)MultiLink -> Klasser
  ExaminaKostnadsgruppLink -> Prisgrupper
  UtbildningsområdenKostnadsgruppLink -> Prisgrupper
  Inlärning i arbeteU.Matpenningen godkänd för betalningMultiDatum
  StuderandeUtrustningMultiLink -> Utrustning
  StuderandePersonalutbildningKryss
  StuderandeFängelseundervisning börjarMultiDatum
  StuderandeFängelseundervisning slutarMultiDatum
  StuderandeStudier som förbättrar studiefärdigheterna börjarMultiDatum
  StuderandeStudier som förbättrar studiefärdigheterna slutarMultiDatum
  StuderandeStudier som förbättrar studiefärdigheterna, beskrivningMultiMemo
  ExaminaExamenstypens viktningsfaktorNummer
  UtbildningsområdenGäller frånDatum
  UtbildningsområdenGäller tillDatum
  Inlärning i arbeteSysselsättningVal
  Inlärning i arbeteArbetsförhållandets fortsättningVal

  Primus 4.54.5

  Publicerade: 5.10.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Information om skolanUtbetalningsperioden börjarMultiDatum
  Information om skolanUtbetalningsperioden slutarMultiDatum
  Inlärning i arbeteLäroavtalets arbetstidskrav förverkligades huvudsakligenKryss
  Inlärning i arbeteUtredning av läroavtalets oförverkligade arbetstidskravMemo
  Inlärning i arbeteStuderandens lärande på arbetsplatsen framskrider som planeratKryss
  Inlärning i arbeteStuderandens teoretiska utbildning framskrider som planeratKryss
  Inlärning i arbeteDen studerande avlägger examen planenligtKryss
  Inlärning i arbeteUtbildning som sker på arbetsplats, typVal
  StuderandeBetyg har skickats till studerandenMultiDatum

  Primus 4.54.4

  Publicerade 18.9

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  BudgetkontonFakturatypLink -> Fakturatyper
  Kostnadsställe-områdenUtbildningsområdeLink -> Utbildningsområden
  Kostnadsställe-områdenFakturatyperMultiLink -> Fakturatyper
  Kalkyl-identifierareGrundexamenKryss
  Kalkyl-identifierareYrkesexamenKryss
  Kalkyl-identifierareSpecialyrkesexamenKryss
  Kalkyl-identifierareIcke-examensinriktad utbildningKryss
  StuderandeTest i finskaKryss
  StuderandeTest i svenskaKryss
  StuderandeTest i engelskaKryss
  Ändringssökande för beslutGrunder för ändringssökandeMemo
  SökandePSP valens statusVal
  StuderandeIndividuella planen för undervisning gjord, datumDatum
  SökandeDatum 1-20Datum
  SökandeTillstånd att publicera namn, foto och video på internet och i massmedierKryss
  StuderandeHandledande företagets FO-nummerText
  SökandeHandledande företagets FO-nummerText
  StuderandeHandledande företagets IBAN-kontonummerText
  SökandeHandledande företagets IBAN-kontonummerText
  StuderandeEgna företagets FO-nummerText
  SökandeEgna företagets FO-nummerText

  Primus 4.54.3

  Publicerade 4.9.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  StuderandeLämplighet för studerandeutbyteMemo
  StuderandeTilläggsinfo om företaget för IA utomlandsMemo
  StuderandeUtbytets genomförandeLink -> Svarsalternativ
  StuderandeStuderandens hälsotillstånd medger utbyteKryss
  StuderandeLäkarutlåtande behövsKryss
  StuderandeUtbytesansökans statusVal
  StuderandeUnderstöd för utbytet (€)Nummer
  StuderandeIBAN-kontonummer för understödetText
  StuderandeUtlåtande över studerandens utbyteslämplighet, kriteriumMultiLink -> Svarsalternativ
  StuderandeUtlåtande över studerandens utbyteslämplighet, bedömningMultiLink -> Svarsalternativ
  ExaminaUtbildningsområde 2Link -> Utbildningsområden
  UtbildningsområdenKod 1Text
  StuderandeSpecialarrangemang i st-skrivningarna beviljat, datumDatum
  Pedagogiska dokumentBeskrivning av hur barnets perspektiv och åsikter har beaktatsMemo
  Pedagogiska dokumentBeskrivning av hur målen uppnåttsMemo
  Pedagogiska dokumentÖvriga kommentarer om barnets tidigare planMemo
  Pedagogiska dokumentBarnets styrkor, intresseområden och behov samt hur de beaktasMemo
  Pedagogiska dokumentMål för den pedagogiska verksamhetenMemo
  Pedagogiska dokumentÅtgärder och metoder för att uppnå målenMemo
  Pedagogiska dokumentEventuella andra behov av stöd för barnets utveckling och lärande samt mål för stödet och överenskomna stödåtgärderMemo
  Pedagogiska dokumentAndra omständigheter som ska beaktas för att stödja barnets välbefinnandeMemo
  Pedagogiska dokumentEventuella andra dokument och planer som använts vid uppgörandet av planenMemo
  Pedagogiska dokumentDatum för uppföljning och utvärdering av planenMemo

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  StuderandeTyp av kontaktValNytt alternativ i listan: Skype

  Primus 4.54

  Publicerade 18.8.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
   
  LärareUndervisningsskyldighet, timunderv. (gymn)Nummer
  LärareTimundervisningstimmar (gymn)Nummer
   
  LärareTimundervisningsarvode (gymn)Nummer
   
  LärareÖvertidsersättning (gymn)Nummer
   
  LärareAutomatmåltidKryss
   
  SökandeArbetserfarenhet före ankomst till FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  SökandeArbetserfarenhet i FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  SökandeFöretagare före ankomst till FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  StuderandeArbetserfarenhet före ankomst till FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  StuderandeArbetserfarenhet i FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  StuderandeFöretagare före ankomst till FinlandLink -> Svarsalternativ
   
  Platser för praktik och inlärning i arbeteFörskottsuppbördsregistreringen gäller tillDatum
   
  Platser för praktik och inlärning i arbeteKontaktperson för läroavtal, näradressMultiText
   
  Platser för praktik och inlärning i arbeteKontaktperson för läroavtal, postadressMultiText
   
  Platser för praktik och inlärning i arbeteKontaktperson för läroavtal, mobilMultiText
   
  StuderandeExamensansvarig personLink -> Lärare
   
  StuderandeAvlöning för teoritidenText
   
  StuderandeOrsak till ändrad läroavtalstidText
   
  StuderandeMånadslön €/månNummer
   
  StuderandeTimlön €/timmeNummer
   
  StuderandeAnsvarig lärare vid annan läroanstaltText
   
  StuderandeStudiesociala förmåner, tilläggsinfoMemo
   
  StuderandePrövotidens längdNummer
   
  StuderandeTillämpad arbetstidText
   
  StuderandeAdministrationskostnader per månadText
   
  StuderandeBudgetens datumDatum
   
  StuderandeBudgeten godkändDatum
   
  StuderandeBudgeten ändradDatum
   
  StuderandeExamensarrangörLink -> Läroanstalter
   
  StuderandeUtbildningsanordnarens uppgifterMemo
   
  StuderandeArbetsgivarens uppgifterMemo
   
  StuderandeMeddelande till betalningsmottagarenMemo
   
  StuderandeÖvriga överenskommelser i avtaletMemo
   
  StuderandeArbetsgivarens ersättning för inkvartering under teoriundervisningenKryss
   
  SökandeArbetsgivarens ersättning för inkvartering under teoriundervisningenKryss
   
  ExamenskommissionerOptima stängerMultiDatum
   
  Inlärning i arbeteHandledningsbesök, tilläggsinfoMultiMemo
   
  StuderandePlatsMultiText
   
  StuderandeProgramMemo
   

  Primus 4.53.6

  Utgivningsdatum: 20.6.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Information om skolanBasenhetText
  LärareVägd lönKryss
  LärareVägd lön, timmarMultiNummer
  LärareVägd lön, euroMultiNummer
  LärareVägd lön, lönesättningskodMultiText
  LärareTjänstledigheten börjarDatum
  LärareTjänstledigheten slutarDatum
  LärareSkolformVal
  StuderandeGrundutbildningarMultiText
  StuderandeKod XX (XX = 26-50)Text
  StuderandeTilläggsinfo om ensemblemusicerandeMultiMemo
  Pedagogiska dokumentMemo XX (XX = 41-70)Memo
  Platser för praktik och inlärning i arbeteAnsvarigaMultiLink -> Personal
  Platser för praktik och inlärning i arbeteÖvrig kontaktpersons rollMultiText
  Platser för praktik och inlärning i arbeteKontaktlärare 3MultiLink -> Lärare
  Lediga jobbUppdragstyperMultiLink -> Svarsalternativ
  DiariumEnhetMultiLink -> Enheter

  Ändrade fält

  RegisterFältFälttypÄndring
  LärareArbetstidsformValNytt alternativ i listan: Allmän arbetstid

  Primus 4.53.5

  Utgivningsdatum: 1.6.2017

  Nya fält

  RegisterFältFälttyp
  Arbetsplatshandledare och -bedömareArbetsplatserMultilink -> Platser för praktik och inlärning i arbete
  LärareO365-användarnamn görsKryss
  StuderandeO365-användarnamn görsKryss
  PersonalO365-användarnamn görsKryss