Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Examensbetygets avgångsbetyg

  Se bild

  Avgångsbetyg

  Denna betygsmodell är uppgjord i enlighet med Utbildningsstyrelsens föreskrifter 3/012/2015 om betyg och gäller från 1.8.2015. Examensbetyget består av avgångsbetyg och yrkesprovsbetyg. Den här anvisningen gäller avgångsbetyget, instruktionen om yrkesprovsbetyget finns i en separat anvisning.

  De fotnotstexter som finns i betygsmodellerna kan laddas ner från vår webbplats till
  Tilläggsuppgifter till bedömning-registret
  i Primus.

  Modellernas betygsreferenser är långa. Referenserna kan bearbetas ännu i bedömningsskedet. Du kan med hjälp av knappen F3 på ditt tangentbord öppna referenserna i ett eget editeringsfönster där du får fram hela referenstexten genom att välja önskad referens i fönstret.

  Utskriftsbottnen till Primus

  Spara .tul-filen på din dator eller en minnessticka.

  Öppna Primus och sedan Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Ett annat sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn och där söka fram den katalog dit du sparade och sedan dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet (överrubriken) hämtas uppgifterna om examen från fält i Studeranderegistret. Om examen omfattar två kompetensområden eller två examensbenämningar kommer de efter varandra på samma rad. Om examensbenämningen däremot täcker hela examen, kommer den att stå efter examensnamnet. Examensbenämningen ska finnas i Primus Examina-register i fältet Gemensam examensbenämning för att beaktas i utskriftsbottnen, t.ex.: Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom.

  I Studeranderegistret finns också ett par andra fält för examensbenämning och kompetensområde, som kan användas i de fall att en studerande har två examensbenämningar eller kompetensområden i sin examen (Examensbenämning 2, Kompetensområde 2).

  Utbildningsanordnaren och läroanstalten tas från Information om skolan. Dokumentets namn och kolumnrubrikerna är alla inskrivna som text direkt i utskriftsbottnen.

  Prestationstabellen

  Till den gula prestationstabellen hämtas alla bedömda examensdelar från studerandens läroplan. Om studeranden har avlagt andra studier kommer dessa att stå under en separat rubrik längst ner på avgångsbetyget. För avlagda examensdelar hämtas även omfattningarna i kompetenspoäng samt vitsorden.

  • De examensdelar som har ett vitsord hämtas till utskriften.
  • Examensdelens namn står i den form som finns i Kursregistret såvida ingen studerandespecifik ändring har gjorts.
  • Det namn som ändrats studerandespecifikt kommer från Studeranderegistrets kursprestationsruta, fältet Kursens namn.
  • De kurstyper som ska skrivas ut är kurstyperna för nivå 1, t.ex. 1 obligatorisk, 1 valbar, 1 erk.kunn_tutke2.

  Referenserna om anpassning

  Ta i Kurstyper-registret fram fältet Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning. Skriv i fältet in A för de kurstyper som innebär anpassning. I fältet Vitsordsreferens får det stå A) precis som förr. Primus numrerar A-referenserna automatiskt, om det finns referensinformation i Tilläggsuppgifter-fältet och kurstypen har anpassad tilläggsreferens (A). Den onumrerade A-referensen kommer in på utskriften då Tilläggsuppgifter-fältet är tomt men kurstypen har A) i fältet Vitsordsreferens. Förklaringstexten för M) utan siffra är inskriven som text direkt i utskriftsbottnen, medan texten för de numrerade A-referenserna utskrivs med hjälp av funktionen Referensernas förklaringar.

  Sidfoten

  Omfattningen av de avlagda examensdelarna hämtas till utskriften med den färdiga funktionen Omfattning.Kurs.Omfattningstyp (Primus, Kompetenspoäng) - Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 yrkesprov). Dra även bort andra kurstyper som avser yrkesprov om ni använder sådana på er läroanstalt. Annars inräknas också kompetenspoängen för yrkesproven och det blir för mycket kompetenspoäng.

  Det går att få omfattningen också genom att addera de kurstyper för vilka kompetenspoängen ska medräknas, dvs. alla kurstyper på nivå 1. Då kan man använda funktionerna t.ex. på följande sätt: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1obligatorisk) + Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1valbar) + Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1erk.kunn)

  Kompetens som erhållits genom inlärning i arbete kan skrivas ut med hjälp av funktionen Omfattning av inlärning i arbete.Kurs.Omfattningstyp (Primus, Kompetenspoäng). Uppgifterna kan skrivas ut, förutsatt att inlärningen i arbete har bedömts, dvs. vitsordet "Godkänd" finns inmatat i fältet Bedömning av inlärning i arbete på alla registerkort som ska inkluderas i utskriften. Programmet kontrollerar dessutom skilt varje rad gällande inlärning i arbete som angetts för en kurs för att se om inlärningen i fråga är godkänd, dvs. om raden innehåller ett vitsord som räknas som prestation.

  I punkten Tilläggsuppgifter kommer referenserna och annan tilläggsinfo.

  Datumet för examen hämtas från Studeranderegistrets fält Betygens datum, om det på samma rad i Betygstyper-fältet står "1 Examensbetyg".

  Rektorns namn och tjänsteställning tas från Information om skolan medan grupphandledarens namn hämtas från Studeranderegistrets fält Grupphandledare/klassföreståndare.

  All annan info står som text i utskriftsbottnen.

  Uppdaterad: 17.12.2015 (utskriften: 2 nya villkor för kompetensområde och examensbenämning)


  Artikeln har updaterats 09.06.2016