Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhteenveto koulujen keskiarvojakaumista

  Katso kuva

  Tulosteella kouluvirasto saa yhteenvedon eri koulujen keskiarvojakaumista.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen sisältö

  Tulosteessa on ensin koulun nimi ja sen jälkeen omina sarakkeinaan oppilasmäärät: ensin niiden oppilaiden määrä, joiden keskiarvo on 4 - 4,99; sitten niiden määrä, joiden keskiarvo on 5 - 5,99 jne.

  Arviointi puuttuu -sarakkeessa on niiden oppilaiden määrä, joilla ei ole vielä yhtään arvosanaa, esim. aloittavat oppilaat, suunnitteluoppilaat tai muualta siirtyneet oppilaat.

  Rivin lopussa on koulun koko oppilasmäärä.

  Tulostuvat koulut ja niiden järjestys

  Oppilas tilastoituu sen koulun oppilaaksi, joka on merkitty hänen rekisterikorttinsa Koulu-kentän 1. riville.

  Koulut tulevat tulosteeseen aakkosjärjestyksessä. Järjestystä voi muuttaa valitsemalla tulostuseditorin yläpalkista Asetukset / Tulosteen ominaisuudet / Luettelojärjestys. Vaihda järjestyksen ensimmäiseksi tiedoksi esim. Oppilaitostyyppiluokitus tai Oppilaaksiottoalue, jolloin tiedot järjestyvät näiden mukaan.

  Oletuksena mukaan tulevat multiPrimuksen kaikki koulut, joissa on oppilaita. Jos haluat yhteenvedon esim. pelkistä peruskouluista, valitse tulostuseditorin yläpalkista Asetukset / Tulosteen ominaisuudet / Haettavat kortit ja laita hauksi esim. Koulu[1]->Oppilaitostyyppiluokitus->Koodi="11".

  Tulosteen muokkaus

  Tuloste aukeaa tulostuseditorissa "tyhjänä". Varsinainen sisältö on Viimeinen sivu -välilehdellä. Kuhunkin vihreään soluun on määritelty arvosanaväli: ensimmäiseen 4 - 4,99 eli lukumäärään tulevat mukaan ne oppilaat, joiden keskiarvo >=4 ja <5.

  Keskiarvoon laskettavat arvosanat lasketaan koulun omien määritysten mukaan. Keskiarvo voidaan laskea joko kurssitasolta tai ainetasolta, ja tietyt aineet voidaan jättää huomioimatta.

  • Keskiarvomääritykset-rekisterissä luodaan jokin nimi halutulle keskiarvoluvulle, esim. "Kaikkien aineiden keskiarvo" tai "Lukuaineiden keskiarvo".
  • Kurssit-rekisterissä haetaan ruudulle kaikki ne kurssit tai aineet, jotka vaikuttavat tähän keskiarvoon. Näille valitaan Sisältyy keskiarvoihin -kenttään äsken luotu keskiarvo.
  • Tulostepohjassa vaihdetaan kaikkien vihreiden solujen tulostusehtoon oman Primuksen mukainen keskiarvoluku: Määriteltävät keskiarvot(Kaikkien aineiden ka).
  • Arviointi puuttuu -sarakkeen vihreä solu tulostaa niiden määrän, joilla on 0 arvosanaa tai joiden keskiarvo on >10 tai <4. Käytännössä kyse on suunnitteluoppilaista tai oppilaista, joiden aiemmassa koulussa on ollut erilainen arvosana-asteikko.
  • Oppilaita-sarake tulostaa koulun kaikkien aktiivisten (ei arkistossa) oppilaiden yhteismäärän.

  Tuloste soveltuu myös ammatillisille koulutuskuntayhtymille yksikköjen vertailuun. Tällöin sarakeotsikoissa keskiarvoväleiksi vaihdetaan esim. 1,00 - 1,25; 1,25 - 1,50 jne. Samoihin vihreisiin soluihin muutetaan keskiarvot vastaamaan asteikkoa 1-3.


  Artikkeli on päivitetty 13.08.2015