Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sanallisten arviointien tulostaminen Arviointi-rekisterissä

  Katso kuva

  Tämä on Arviointi-rekisterin tuloste.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöösi Primus W4-ohjelmassa valitsemalla Arviointi-rekisterin tulostuseditorissa Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tulosteen tiedot


  Sanallisten arviointien tulostamista varten on kaksi eri tulostetta, joilla voidaan tulostaa joko pysty- tai vaakasuoraan. Riippuen kuinka monta aihetta on käytössä kannattaa harkita kummalla tulostaa.
  Kumpikin tulostepohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunnisteeseen, keltapohjaiseen suoritustaulukkoon ja alatunnisteeseen. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty tulostumaan tietosoluista kurssin tiedot ja otsikot muiden arvosanojen aiheista. Keltapohjainen suoritustaulukko tulostaa kurssin opiskelijat ja kyseisen kurssin muiden arvosanojen suoritukset.

  Ylätunniste

  Punaisiin soluihin tulostetaan kurssin tiedot Arviointi-rekisteristä ja lukuvuosi Koulun tiedot -rekisteristä.
  Solun sisältöä voit muuttaa klikkaamalla Tieto-välilehteä ja valita sitä kautta uuden kentän.
  Ylätunnisteeseen on myös laitettu muiden arvosanojen aiheet tulostumaan järjestyksessä siten, että ensimmäinen solu tulostaa monirivisen kentän ensimmäisen rivin, toinen solu tulostaa monirivisen kentän toisen rivin jne. Vaakatulosteessa muiden arvosanojen aiheita mahtuu tulostumaan kahdeksan, kun vastaavaan pystytulosteeseen vain viisi.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäiseen sarakkeeseen haetaan opiskelijan sukunimi ja etunimet. Tämän solun sisältöä voidaan halutessa muuttaa, esimerkiksi jos halutaankin etunimien sijasta vain kutsumanimi. Valitse solu, johon opiskelijan nimet tulostuvat ja vaihda Tieto-välilehdelle tulostettava kenttä. Opiskelijan nimen viereen tulostetaan yläpuolella olevan aiheen arvosana.

  Alatunniste

  Alatunniste on kummassakin tulosteessa täysin samanlainen.
  Alatunnisteeseen tulostuu ko. kurssin arvosteltujen opiskelijoiden lukumäärä. Opiskelijat, joiden kurssisuorituksia ei ole arvioitu, eivät sisälly lukumäärään vaikka heidän nimensä näkyvät listassa.
  Koulun tiedot->Kunta&Nykyinen päivämäärä -solu tulostaa Koulun tiedot -rekisteristä kunnan nimen ja vakioista nykyisen päivämäärän.
  Kurssin opettajan etu- ja sukunimi tulostuvat nimenselvennykseksi.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011