Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jaksotodistus, kaikki arvosanat ja valinnat

  Katso kuva

  Tämä on yläasteen 7.-9. luokan jaksotodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori,valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Tässä tulosteessa tuoreimmat arvosanat tulostuvat lihavoituna ja kurssissa oleva valinta tulostuu x-merkillä. Yksilöllistettyjen aineiden kurssien arvosanojen ja loppuarvosanojen eteen tulostuu *-merkki.

  Ensimmäisessä kuvassa on ylätunniste paperille tulostettuna, toisessa kuvassa tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen, opiskelijan nimen, luokan, lukuvuoden ja jakson tulostamista varten. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Tekstisolut, esim. JAKSOARVIOINTI ja jakson alkamis- ja päättymispäivä, näkyvät pohjalla tekstinä.

  Jos haluat muuttaa solun sisällössä olevaa tekstiä, valitse solu aktiiviseksi niin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstivälilehdelle ja voit muuttaa tekstin haluamaksesi. Tieto-solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi ja paina Tieto-välilehdellä olevaa solun sisältöä, niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää kentän sisältö ja valitse kenttäluettelosta haluamasi kenttä.

  Suoritustaulukko

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi, tulostaa aineen nimen. Solun ehdoksi on määritelty Arvosanalukumäärä>0 TAI Valintoja()>"0", eli nimi tulostuu vain silloin, kun aineessa on arvosanoja tai valintoja.

  Väliotsikko tulostuu silloin, kun sen alla olevissa aineissa on arvosanoja. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine, valinnainen aine ja väliotsikko.

  Seuraavana rivillä on solu kurssien arvosanojen tulostamista varten. Solulla on neljä sisältöä:

  Ensimmäinen sisältö on Arvosana->Arvosana, muotoilu lihavoitu. Ehto: Nykyinen päivämäärä- Suorituspäivämäärä()<20 Ehdon mukaan arvosana tulostuu lihavoituna silloin, kun suorituspäivämäärästä on kulunut alle 20 päivää.

  Solun toinen sisältö on lihavoimaton Arvosana()->Arvosana, joka tulostuu ehdon mukaisesti silloin, kun kurssissa on arvosana.


  Solun kolmas sisältö eli x tulostuu ehdon Valinta()=Kyllä mukaan silloin, kun oppilaalla on kurssissa valinta.

  Solun neljäs sisältö eli viiva (-) tulostuu, kun muut edelliset sisällöt eivät tulostu.

  Tulostuviksi kurssityypeiksi tälle solulle valitaan kaikki ne tyypit, joita aineiden alla olevissa kursseissa esiintyy. Kurssityypit ovat samat kaikilla solun sisällöillä, ne tarvitsee valita vain yhdelle sisällölle. Esimerkkipohjassa on valittu tyypit: käyttäytymisen kurssi, yksilöllistetty kurssi, yhteinen kurssi ja valinnainen kurssi. Kaikkien solun sisältöjen asettelu on oikeaan reunaan.

  Rivin kolmas solu Arvosana()->Arvosana tulostaa aineen loppuarvosanan lihavoituna. Yksilöllistettyjen kurssien ja aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten otetaan Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä "Arvosanaviite". Kurssityyppien yksilöllistetty aine ja yksilöllistetty kurssi arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Rivin neljäs solu Keskiarvo() tulostaa aineen keskiarvon. Valitut kurssityypit käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine ja valinnainen aine. Ehdoksi on asetettu Keskiarvo()>0 eli tulostetaan silloin, kun keskiarvo on suurempi kuin 0. Tämän kentän kohdalla on myös määritys Tulosta 2 merkkiä, joka numerokentässä tarkoittaa, että keskiarvo halutaan tulostaa kahden desimaalin tarkkuudella.

  Rivin viimeinen solu Poissaoloja() tulostaa viimeisimmän kurssin poissaolot. Ehto Nykyinen päivämäärä - Suorituspäivämäärä()<"20" JA Poissaoloja()<>0 rajaa tulostumaan vain ne poissaolot, joiden suorituspäivästä on kulunut alle 20 päivää.

  Huom. Tarkista kaikkien solujen tulostuvat kurssityypit. Koulunne käyttämät kurssityypit saat helpoimmin selville Kurssit-rekisterissä ottamalla jakauman käytetyistä kurssityypeistä. Valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Valitse tilastoitavaksi kentäksi Tyyppi->Nimi, klikkaa Laske ja tulosta esikatseluun. Tuloksesta näet käytössä olevat kurssityypit ja niiden määrät.

  Alatunniste ja kurssien määrä


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia tietoja varten. Tekstisolut näkyvät tekstinä.

  Alatunnisteessa on myös kurssimäärät tulostavat punaiset solut. Tulostepohjaan tulee korjata kurssityyppiviittaukset vastaamaan koulun omia kurssityyppejä. Kaikki suoritukset tulostava solu on valmiiksi oikein, kaksi muuta asetetaan seuraavasti:

  • Pakolliset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,ya yhteinen kurssi)
  • Valinnaiset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,ya valinnainen kurssi)

  Jos koululla on käytössä enemmän kuin 15 kurssia, voit lisätä puuttuvat kurssien numero-otsikot ylätunnisteeseen tekstinä. Suoritukset-taulukkoon ei tarvitse tehdä muutoksia, koska kaikki oppimäärän arvosanat tulostuvat samasta solusta. Jos käytössä on vähemmän kursseja, ylimääräisten kurssien otsikot voit halutessasi poistaa valitsemalla poistettavan solun hiirellä ja painamalla sen jälkeen Poista-painiketta. Tarvittaessa voit joko suurentaa tai pienentää Arvosana()->Arvosana-solun pituutta tulostuvien kurssien määrästä riippuen.


  Artikkeli on päivitetty 31.08.2015