Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurssitarjottimen julkaisu Wilmassa

  Kurrella tehty kurssitarjotin voidaan viedä Wilmaan, jolloin opiskelijat voivat syöttää valintansa itse vaikkapa kotoaan. Valintatilanne ryhmäkokoineen näkyy reaaliaikaisena Kurren puolella. Opiskelijat näkevät Wilmassa myös kurssitarjotinvalintoihinsa perustuvan työjärjestyksen.

  Valmis tarjotin Wilmaan

  Kurssitarjottimen Ominaisuudet-painikkeen kautta päästään määrittelemään, mitkä tarjottimet näkyvät Wilmassa, keille tarjotin näkyy ja millä aikavälillä opiskelijat saavat syöttää ja muokata valintojaan. Jos aikaraja on umpeutunut, opiskelija näkee kyllä tarjottimen Wilmassa, mutta ei pysty tallentamaan valintojaan.

  Tarjottimen nimi

  Tarjottimen nimi näkyy opiskelijoilla Wilman etusivun tarjotinlistauksessa sekä varsinaisella valintojen kirjaamisen sivulla. Jos kyseessä seudullinen tarjotin (muutkin kuin oman koulun opiskelijat saavat valita kursseja), kannattaa tarjotin nimetä siten, että koulun nimi käy ilmi tarjottimen nimestä, esim. Mallilan lukion 1. jakso.

  Luokkahaku - valintojen teko ja lukuoikeus

  Kurssitarjottimen ominaisuuksissa on kaksi erilaista luokkahakua, Valintojen teko (luokkahaku) ja Vain lukuoikeus (luokkahaku). Niiden avulla määritellään, mitkä luokat voivat tehdä kurssitarjotinvalintoja ja mitkä luokat voivat vain nähdä kurssitarjottimen. Luokkahakua käytetään lähinnä peruskoulun yläluokilla ja ammatillisessa koulutuksessa. Lukioissa luokkarajausta ei yleensä käytetä.

  Klikkaa Valintojen teko (luokkahaku) -kenttää hiiren 2. painikkeella, ja valitse Valitse listasta. Valitse sitten apuruudusta ne luokat, joiden oppilaat saavat tehdä kurssitarjotinvalintoja Wilmassa. Valintalistassa näytetään Kurren perustietoikkunan Luokat-välilehden mukaiset luokat. Jos luokkajako on erilainen Primuksessa ja Kurressa, annetaan luokkahaku Primuksen tietojen mukaan. Tällöin luokkien nimet voi kirjoittaa Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään käsin, pilkulla erotettuna (ilman välilyöntiä). Jos haluat lisäksi joidenkin luokkien oppilaiden näkevän tarjottimen ilman mahdollisuutta tehdä valintoja, valitse nämä luokat Vain lukuoikeus (luokkahaku) -kenttään.

  Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään voi laittaa esim. 9*, jolloin valintoja voivat tehdä vain 9. luokkalaiset, tai Data*, jolloin valintoja voivat tehdä luokat Data16, Data15 jne.

  Esimerkki: Opiskelijat ovat Primuksessa "Auto15"-luokalla. Seuraavaa lukuvuotta varten laaditussa Kurre-tiedostossa opiskelijat on jaettu koulutusohjelman mukaan luokille "Automyyjät15" ja "Automaalarit15". Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään täytetään Auto15, jos valintoja saavat tehdä kummankin koulutusohjelman opiskelijat.

  Esimerkkejä luokkahakukenttien käytöstä:

  • Valintojen teko (luokkahaku) ja Vain lukuoikeus (luokkahaku) tyhjinä: Kaikki luokat näkevät tarjottimet ja voivat tehdä valintoja.
  • Valintojen teko (luokkahaku) täytetty ja Vain lukuoikeus (luokkahaku) tyhjänä: Vain ne luokat voivat nähdä tarjottimen ja tehdä valintoja, jotka on valittu Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään.
  • Valintojen teko (luokkahaku) tyhjänä ja Vain lukuoikeus (luokkahaku) täytetty -> Kaikki muut luokat näkevät tarjottimen ja voivat tehdä valintoja, paitsi Vain lukuoikeus (luokkahaku) -kenttään valitut luokat.
  • Valintojen teko (luokkahaku) täytetty ja Vain lukuoikeus (luokkahaku) täytetty -> Vain ne luokat voivat tehdä valintoja, jotka on valittu Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään, ja vain ne luokat voivat nähdä tarjottimen, jotka on valittu Vain lukuoikeus (luokkahaku) -kenttään.

  Asetukset

  Salli monta valintaa samasta palkista tarkoittaa, että opiskelija voi valita samanaikaisesti opetettavia kursseja. Lukiossa tämä yleensä sallitaan, jos opiskelijat saavat esim. itseopiskella osan kursseista. Peruskouluissa päällekkäisyyksiä ei yleensä sallita.

  Salli monta ryhmävalintaa samasta kurssista tarkoittaa, että opiskelija saa ilmoittautua kahteen tai useampaan rinnakkaiseen ryhmään, esim. MAA1.1 ja MAA1.2.

  Näytä ryhmän opettaja Wilmassa rastitaan, jos opiskelijat saavat nähdä, kuka mitäkin ryhmää opettaa. Opettajan lyhenne ja nimi näkyy, kun hiirikursorin vie ryhmän päälle. Opettajat ja henkilökunta näkevät ryhmien opettajatiedot aina.

  Näytä ryhmän opiskelijamäärä Wilmassa rastitaan, jos opiskelijat saavat nähdä ryhmän maksimikoon ja senhetkisen ilmoittautujamäärän. Jos kenttää ei rastita, ei näytetä myöskään ryhmän maksimikokoa. Opettajat ja henkilökunta näkevät ryhmien maksimikoot ja ilmoittautujamäärät aina. Opiskelijamäärä näkyy, kun hiirikursori viedään ryhmän päälle. Maksimikoko taas näkyy kurssin inforuudussa, joka aukeaa klikkaamalla ryhmää hiiren 2. painikkeella. Maksimiko määritellään Kurren perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.

  Valintamäärien rajoittaminen

  • Valintoja enintään (kpl) -kohdan avulla voit rajoittaa, kuinka monta ryhmää opiskelijat saavat valita tarjottimesta yhteensä. Lukiossa rajoitus voi olla esim. 10 ryhmää.
  • Valintoja enintään (h tai ov) -kohdan avulla voit rajoittaa, kuinka monta tuntia tai opintoviikkoa opiskelijat saavat tarjottimesta valita. Peruskoulun valinnaisainetarjottimessa rajoitus voi olla esim. 6, jolloin oppilas voi valita kolme kahden tunnin valinnaista, yhden neljän tunnin valinnaisen ja kaksi yhden tunnin valinnaista tms.
  • Jos opiskelija yrittää valita Wilmassa liikaa kursseja, ilmoittaa Wilma enimmäismäärän ylittyneen ja estää valinnan tekemisen.

  Tarjottimen näkyminen Wilmassa

  Tarjotin voi olla näkyvissä joko pelkillä oman koulun opiskelijoilla, vain muiden koulujen opiskelijoilla tai molemmilla. Muut koulut -välilehdellä merkitään, milloin ja miten ulkopuoliset opiskelijat saavat tehdä valintojaan. Katso Aiheeseen liittyen -kohdasta tarkemmat ohjeet tällaisen seudullisen tarjottimen tekemiseen.

  Tarjotin näkyy Wilmassa heti, kun Tarjotin näkyy Wilmassa on rastittu - vaikka ilmoittautumisaika ei olisi vielä alkanutkaan. Tämän vuoksi tarjotin kannattaa tehdä täysin valmiiksi ennen kentän rastimista. Huom. Tarjottimen näkyminen edellyttää, että Kurren Yleiset asetukset -ikkunassa on rastittu Julkinen Wilmassa.

  Mikäli tarjotin halutaan opiskelijoille ja huoltajille Wilman etusivulle näkyviin, vaikka sen ryhmiin ei voisi vielä ilmoittautua tai ilmoittautuminen olisi jo päättynyt, rastitaan tarjottimen ominaisuuksista Näytä tarjotin Wilman etusivulla myös ilmoittautumisajan ulkopuolella. Tarjottimen nimen perässä lukee, milloin ilmoittautuminen alkaa tai milloin se on päättynyt.

  Wilman kurssitarjottimessa näkyvät tiedot

  Kun kurssitarjottimessa olevaa kurssia klikkaa hiiren 2. painikkeella, avautuu kurssin infoikkuna, jossa näkyy erilaisia tietoja kurssista. Nämä tiedot tulevat Kurssit-rekisterin kentistä. Alla luetellut kentät näytetään infoikkunassa, jos niissä on tietoa täytettynä:

  Kurssin tietoihin liittyvät kentät:

  • Nimi, Tyyppi, Tuntimäärä, Luokka-aste, Suositeltava luokka-aste, Opintoviikkoja, Osaamispisteet, OPS huomautus, Opettaja, Huone

  Kuvaukseen liittyvät kentät:

  • Tavoitteet, Kuvaus, Lähtötaso, Sisältö, Toteutus, Kohderyhmä, Oppimateriaali, Pohjatiedot, Opetusmenetelmät, Oppimisympäristö, Opetusjärjestelyt, Arvioinnin perusteet, Arviointimenetelmät, Kotisivu

  Ammatilliseen koulutukseen liittyvät kentät:

  • Ammattitaitovaatimus, Ammattitaidon osoittamistavat, ECTS opintopisteet

  Jos opiskelijalle tehdään Primuksessa tai Wilmassa opspuun kautta opiskelijakohtaisia muutoksia kenttiin, muutokset näkyvät kurssitarjottimesta avattavassa kurssin infossa.

  Näkymä Wilmassa

  Opiskelija näkee kaikki aktiiviset tarjottimet Wilman etusivulla. Opiskelija ei näe tarjottimessa aiemmin tekemiään kurssivalintoja (esivalintoja) vaan pelkät ryhmävalinnat.

  • Suorittamattomat ja kesken jääneet kurssit esitetään kurssityyppinsä mukaisella värillä. Suoritetut kurssit esitetään harmaana, mutta suoritetun kurssin voi silti valita uudelleen.
  • Harmaana esitetään myös sellaiset kurssityypit, joita koulu ei salli valittavan Wilman kautta. Sallitut kurssityypit valitaan Primuksen Kurssityypit-rekisterissä.
  • Tummemmalla taustavärillä, mustalla kehystettynä esitetään ne ryhmät, jotka opiskelija on valinnut.

  Kurssitarjotin näkyviin huoltajille

  Myös huoltajille voi antaa mahdollisuuden nähdä huollettaviensa kurssitarjottimet Wilmassa ja tehdä kurssivalintoja. Oikeus annetaan Primuksessa rastimalla Opiskelijat-rekisterissä kenttä Huoltaja saa muokata kurssitarjotinvalintoja Wilmassa niille opiskelijoille, joiden huoltajille halutaan antaa oikeus valintojen tekoon.

  Kurssitarjotinvalintojen yhteenveto

  Opiskelija voi avata Wilman Tulosteet- ja Kurssitarjotin-sivulta Yhteenveto kurssitarjotinvalinnoista -tulosteen, jossa näkyy kootusti opiskelijan kurssitarjotinvalinnat kaikilta jaksoilta. Tuloste on käytettävissä myös huoltajalla, mikäli Opiskelijat-rekisterissä on rastittu opiskelijan kortille kenttä Huoltaja saa muokata kurssitarjotinvalintoja Wilmassa.

  Wilmassa tehdyt valinnat

  Wilman kurssitarjottimen kautta merkityt valinnat näkyvät Kurressa saman tien ilman tallennusta. Jos arviointikirjat on jo tehty, ilmestyy opiskelijan nimi opettajan arviointikirjaan Wilmassa.

  • Reaaliaikaiset ryhmäkohtaiset valintamäärät selviävät Kurren perustieto-, valinta- ja kurssitarjotinikkunoista.
  • Opiskelijakohtaiset valinnat näkyvät Valinnat-ikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä.
  • Luokanvalvojat, opot tms. voivat muokata opiskelijoiden valintoja myös varsinaisen valinta-ajan ulkopuolella, ja he voivat tarvittaessa myös ylittää ryhmille annetun maksimikoon, ellei sitä ei ole erikseen estetty Kurren Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdellä Estä maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa -sarakkeen rastilla.

  Kun valinta-aika on päättynyt, voi Kurren kautta seurata, ovatko kaikki opiskelijat valinneet jotain niistä palkeista, joista heidän halutaan jotain valitsevan. Klikkaa palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitse Näytä puuttuvat opiskelijat.

  Valinta-ajan päätyttyä kannattaa myös tarkistaa, ovatko opettajat valintoja muokkaillessaan ylittäneet ryhmille asetetut maksimikoot. Avaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehti, valitse yläreunasta Rajaava sarake -kohtaan "Maksimikoko" ja anna Näytä-kenttään etsittäväksi merkiksi sulkumerkki, joko ( tai ). Ruudulle jäävät ne ryhmät, joiden ryhmäkoko on sallittua suurempi. 25 (27) tarkoittaa, että ryhmän maksimikooksi on annettu 25, mutta ryhmässä on nyt 27 opiskelijaa.

  Primuksella tehty kurssitarjotin ja Kurre 7:lla tehty kurssitarjotin

  Wilmaan voidaan viedä sekä Primuksen että Kurren kurssitarjottimia. Tarjottimet löytyvät Wilmassa saman toiminnon alta ja ne näkyvät opiskelijalle kutakuinkin samalla tavalla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri toimintoa: Primus-tarjottimet näkyvät vain Primuksessa, Kurre-tarjottimet Kurressa. Kurreen tallentuvat vain Kurre-tarjottimien kautta tehdyt valinnat.