Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin