Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen päiväkirja Wilmassa

  Päivitetty 5.3.2019

  Päiväkirja Wilmassa

  • Wilmassa voi täyttää työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvää päiväkirjaa.
  • Opiskelija kirjoittaa päiväkirjaan omat lyhyet kommenttinsa siitä, mitä hän on tehnyt harjoittelupaikassa. Hän voi tehdä merkintöjä vaikka päivittäin.
  • Opettaja ja työpaikkaohjaaja(t) voivat lisätä mukaan omat kommenttinsa.
  • Päiväkirja toimii samaan tyyliin kuin viestien kirjoitus eli kommentit kootaan viestiketjuksi. Päiväkirjatoiminnossa toimii samat muotoilut kuin Wilman pikaviestien kirjoituksessakin.
  • Yksi päiväkirja on sidottu yhteen koulutus- tai oppisopimukseen. Jos sopimus koskee useampaa kurssia, syntyy niille kuitenkin yksi yhteinen päiväkirja.
  • Päiväkirja näkyy oletuksena myös huoltajalle.

  Päiväkirjan merkintöjen tarkastelu

  • Päiväkirjan voi tulostaa Wilmassa. Ikkunan oikeassa yläreunassa on tulostusikoni kaikkien kirjausten ja pelkkien opiskelijan merkintöjen tulostamiseen.
  • Päiväkirja näkyy vain Wilmassa, ts. merkinnät eivät tallennu Primuksen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin.
  • Primuksen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä voi kuitenkin etsiä ne rekisterikortit, joihin on täytetty päiväkirjaa Wilman kautta.
   • Paina Hae-painiketta, valitse hakuruudun vasemmasta reunasta funktio Suoritustiedot ja sen alta Päiväkirjamerkintöjä, jolloin saat esille ne rekisterikortit, joihin päiväkirjaa on täytetty. Haku on siis Päiväkirjamerkintöjä()<>0.

  Päiväkirjan piilottaminen

  • Päiväkirjan voi piilottaa huoltajilta, jos esimerkiksi kirjaukset voivat sisältää salassapidettäviä asioita (esim sosiaali- ja terveysala).
  • Koulutus- tai oppisopimuslomakkeelle kannattaa lisätä kenttä TOP-päiväkirja piilotettu huoltajilta, jonka opettaja (tai opiskelija) voi rastia, jos päiväkirjan kirjauksia ei saa näyttää huoltajalle.
  • Piilotus on työssäoppimis-kohtainen eli koskee aina yhtä työpaikalla järjestettävää koulutusta (= yhtä rekisterikorttia).
  • Piilotuksen voi tehdä myös Primuksen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä. (Opiskelijan iällä ei ole merkitystä.)

  Päiväkirjan lukitseminen

  • Päiväkirja lukittuu opiskelijalta, kun harjoittelujakso päättyy tai keskeytyy.
  • Opiskelijalle voi kuitenkin antaa päättymisen jälkeen mahdollisuuden täyttää päiväkirjaa.
  • Ota Koulun tiedot -rekisterissä esiin kenttä Top-päiväkirja opiskelijan muokattavissa päättymispäivän jälkeen (päiviä). Tähän kirjataan, montako päivää päiväkirja on vielä muokattavissa harjoittelujakson päättymispäivän jälkeen.
  • Jos kenttä on tyhjä, silloin päiväkirja lukittuu jakson päättymispäivänä.
  • Opiskelijan keskeyttäessä harjoittelujakson päiväkirja lukittuu samana päivänä (Keskeyttämispäivä Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä).
  • Ohjaaja ja opettaja voivat antaa kommentteja vielä myöhemminkin, ja ne tulevat opiskelijalle edelleen näkyviin. Rajoitus ei siis koske opettajan eikä työpaikkaohjaajan kirjauksia.


  Päiväkirja opiskelijan Wilmassa

  • Opiskelija valitsee Työpaikalla järjestettävä koulutus -linkin Wilman yläreunasta (tai valikosta).
  • Avautuu lista opiskelijan omista työpaikalla järjestettävistä koulutuksista ja opiskelija valitsee jonkin niistä. Avautuu profiilisivu, jonka yläreunassa on välilehti Päiväkirja.
  • Päiväkirja rakentuu ikäänkuin viestiketjusta: opiskelija kirjoittaa viestin, jossa hän kertoo, mitä on päivän aikana tehnyt. Kirjaukset näkyvät opettajalle ja työpaikkaohjaajille heidän Wilmassaan.
  • Opiskelija voi tehdä kirjauksia myöhemminkin tietylle päiväykselle, jos hän ei ehdi täyttää päiväkirjaa joka päivä. Hän voi tallentaa omaan kommenttiinsa tuntimäärän ja päivämäärän. Wilma laskee yhden päivän tunnit yhteen, mikäli samalle päiväykselle on useampi kirjaus.
  • Opettaja ja ohjaaja voivat kommentoida omalla viestillään opiskelijan kirjoituksia.
  • Opiskelija voi muokata/poistaa lähettämäänsä viestiä tai lähettää useamman viestin samalta päivältä, mutta laskuri laskee työpäiviksi vain yhden merkinnän per sama päivämäärä. Tästä voi tarkistaa työpäivien määrän esim. ruokarahan laskemista varten - edellyttäen, että opiskelijat kirjaavat joka päivä jotakin. Laskuri huomioi myös viikonlopun merkinnät.
  • Opiskelijan kirjoittama viesti lukittuu, kun työpaikkaohjaaja on kuitannut opiskelijan merkinnän omalla kommentillaan.
  • Wilman etusivulla näkyy ilmoitus uusista, lukemattomista päiväkirjamerkinnöistä. Päiväkirjasivulla lukemattomat kommentit tunnistaa pienestä puhekuplaikonista kommenttien oikeassa yläkulmassa.


  Päiväkirja opettajan Wilmassa

  • Kun opiskelija tekee uuden merkinnän päiväkirjaansa, tulee opettajan Wilman etusivulle siitä ilmoitus. Ilmoituksessa näkyy, kenestä opiskelijasta ja mistä kurssista on kyse. Linkistä pääsee kommentoimaan kyseistä päiväkirjaa.

  • Opettaja voi joko kommentoida opiskelijan merkintää tai kirjoittaa itse uuden merkinnän sivun ylälaidan Uusi viesti -kenttään.
  • Opettaja voi tarvittaessa poistaa opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kommentteja, jos niiden alle ei ole lisätty muita kommentteja.

  Päiväkirja työpaikkaohjaajan Wilmassa

  • Työpaikkaohjaajalla on samat toiminnot kuin opettajalla.
  • Hän voi kuitata opiskelijan merkinnät paikkansapitäviksi. Sen jälkeen opiskelijan kirjoittama teksti lukittuu, eikä opiskelija voi sitä enää muuttaa tai poistaa. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa uuden kommentin.
  • Jos ohjaajia on useampia, voivat molemmat tehdä merkintöjä ja he näkevät toistensa kommentit.
  • Työpaikkaohjaajat voivat myös lähettää pikaviestejä omille opiskelijoilleen sekä oppilaitoksen opettajille ja muulle henkilökunnalle. Työpaikkaohjaajat voivat lisäksi selata oppilaitoksen opettaja- ja henkilökuntalistoja.

  Ryhmänohjaajan/muiden opettajien oikeus päiväkirjoihin

  • Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä on Vastuuopettaja ja Muut opettajat -kentät. Niihin kirjatut opettajat saavat samat oikeudet työssäoppimisiin ja voivat tehdä merkintöjä päiväkirjaan. Kaikista merkinnöistä tulee ilmoitukset sekä vastuuopettajan että muiden opettajien Wilman etusivulle.
  • Ryhmänohjaaja näkee oman ryhmänsä päiväkirjat ja voi kommentoida niitä tarvittaessa.
  • Lisäksi ne opettajat, jotka eivät ole vastuuopettajia eikä lisätty Muut opettajat -kenttään, näkevät päiväkirjan, jos he opettavat opiskelijaa jossakin ko. työssäoppimisen kurssissa.
  • Opettajille, jotka eivät ole vastuuopettajia tai Muut opettajat -kentässä, voidaan antaa Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia, jolloin hekin pääsevät muokkaamaan näiden tietoja. Oikeus annetaan Opettajarekisterissä ja käyttäjäryhmälle.

  Kootut ilmoitukset TOP-päiväkirjan merkinnöistä

  • Päiväkirjan uusista merkinnöistä voi tilata kootun ilmoituksen sähköpostiin tai tekstiviestinä.
  • Ilmoitukset päiväkirjan merkinnöistä voi tilata opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja.
  • Tekstiviesti-ilmoituksia varten rastitaan Koulun tiedot -rekisterissä kentästä Koottujen ilmoitusten tekstiviestiasetukset ne käyttäjäryhmät, joille oppilaitos sallii ilmoitusten tilaamisen tekstiviestinä.
  • Jos työssäoppimisen kirjaus ei ole käyttäjän koululla käytössä, ei ilmoituksiakaan voi tilata.

  Avainsanat: työssäoppimispäiväkirja