Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Aikuislukion erotodistus

  Katso kuva

  Tämä on aikuislukion erotodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäinen kuva näyttää ylätunnisten paperitulosteena. Toinen kuva näyttää ylätunnisten kun avaa ko. tulosteen Primuksen tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen ja opiskelijan tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Tekstisolut esim. EROTODISTUS näkyvät pohjalla tekstinä.

  Jos solun sisällössä olevaa tekstiä halutaan muuttaa, valitaan solu aktiiviseksi niin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstivälilehdelle ja tekstiä voidaan muokata. Tieto -solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Solu valitaan aktiiviseksi, painetaan Tieto -välilehdellä olevaa solun sisältöä niin saadaan hakuruutu esiin. Kentän sisältö tyhjätään ja valitaan kenttäluettelosta haluttu kenttä.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäinen rivi

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäisen rivin ensimmäinen solu Kurssin tiedot()->Nimi, tulostaa väliotsikon nimen. Solun ehdoksi on määritelty Arvosanalukumäärä>0 eli väliotsikon nimi tulostuu vain silloin, kun väliotsikon 'alaisissa' aineissa on arvosanoja.

  Toinen rivi, ensimmäinen sarake

  Seuraavalla rivillä on solu kurssin tiedot()-> Nimi aineiden nimien tulostamista varten. Solulla on kaksi sisältöä.

  Ensimmäinen solusisältö tulostetaan, jos aineella on arvosana ja muun suorituksen nimi on [tyhjä]. Tällöin tulostetaan Kurssin tiedot()-> Nimi.

  Toinen solusisältö tulostuu, jos aineella on arvosana ja muun suorituksen nimi on täytetty. Tällöin tulostetaan Muun suorituksen nimi().
  Tämä Muun suorituksen nimi kirjataan opiskelijalle Opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset -ikkunassa Kurssin nimi -kenttään. Muualla suoritetun kurssin voi opiskelijalle lisätä Opiskelijarekisterissä toiminnolla: Lisätoiminnot -> Lisää muu suoritus.

  Toinen rivi, toinen sarake

  Toisen rivin toinen solu Arvosana()-> Arvosana on aineen kurssien arvosanojen tulostamista varten.

  Ensimmäinen solusisältö tulostetaan, jos kurssille on annettu arvosana. Kenttään tulostetaan kurssin arvosana.

  Solun toiselle sisällölle ei ole asetettu ehtoa. Kenttään tulostetaan teksti - [viiva]. Eli, jos ensimmäinen solusisältö ei toteudu (kurssilla ei arvosanaa), tulostetaan kurssin kohdalle -.

  Tulostuviksi kurssityypeiksi asetetaan kaikki ne kurssityypit, joita opetussuunnitelmaan kuuluvissa kursseissa esiintyy. Esimerkkipohjassa on valittu tyypit: pakollinen, soveltava ja syventävä kurssi.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Otsikot (tekstisolut) näkyvät tekstinä. Tietosolut: Lisätietoja todistukseen, suoritettujen kurssien kokonaismäärät, paikka ja päiväys sekä rehtorin nimenselvennys näkyvät punapohjaisina. Nämä tiedot haetaan siis Primuksen kentistä.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 29.04.2016