Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroplan

  Se bild

  Denna utskrift används för att skriva ut studerandenas läroplaner.

  Om studeranden har en individualiserad läroplan (=läroplanfältet är tomt) så baseras utskriften på de uppgifter som finns i studerandens kort.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Överrubrik


  Mallen är indelad i 3 delar: 1. sidan, mellan sidor och sista sidan. På 1. sidan och sista sidan finns information som är gemensam för alla studeranden medan mellan sidorna hämtar information från studeranderegistret och skriver ut den där ifrågavarande tabell är placerade. Alla sidorna innehåller 2 olika typer av celler; text- och dataceller. Textceller innehåller och visar den text som användaren skrivit in. Dataceller söker uppgifter från olika register.

  Bilden visar överrubrikens definitioner.

  På 1. sidan finns två dataceller, med röd bakgrund, som skriver ut dagens datum och sidnummer. Vanliga textceller har vit bakgrund och svart text. Man kan ändra på innehållet i textcellerna genom att aktivera cellen (=klicka med musen på en cell), nu syns cellens innehåll till höger i Text -mellanbladet och du kan fritt ändra texten. Datacellens innehåll kan också ändras genom att aktivera cellen och välja Data -mellanbladet, och genom att klicka på det fält där det står "Datum" får man fram en sökruta som fungerar som alla andra sökrutor i Primus. Alla dataceller fungerar på samma sätt.

  Prestationstabell

  Den gula tabellens första cell "Uppgifter om kursen->förkortning" skriver ut kursens förkortning. Kursypen som skrivs ut är mellanrubrik. Följande kolumn "Uppgifter om kursen->namn" skriver ut kursens namn samt den tredje kolumnen "Uppgifter om kursen->typ->namn". Alla de röda cellerna på första raden är kurstyp som skrivs ut mellanrubrik.

  Andra och tredje radens dataceller innehåller följande (innehåll inom parentes): Kursens förkortning (Uppgifter om kursen->förkortning), Kursens namn (Uppgifter om kursen->namn), Kurstyp (Uppgifter om kursen->typ->namn), Beräknande av vitsord (Uppgifter om kursen->medeltalets räknesätt), Omfattning (Uppgifter om kursen->studieveckor), Timmar (Uppgifter om kursen->timantal), Årskurs (Uppgifter om kursen->årskurs->årskurs), Beskrivning (Uppgifter om kursen->beskrivning).

  På den andra raden skall kurstypen som skrivs ut vara ett ämne, t ex obligatoriskt ämne, valbart ämne osv. På den tredje raden skall alla cellers kurstyp som skrivs ut vara kurs, t ex obligatorisk kurs, tillämpad kurs och valbar kurs.

  Obs! Kontrollera att kurstyperna är rätt kryssade före utskriften tas ibruk.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011