Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lomakkeen näkymisehdot

  Lomakkeiden näkymistä Wilmassa voi säädellä kolmesta näkökulmasta:

  • keillä lomake näkyy
  • kenen tai minkä resurssin tietoja lomakkeella voi muokata
  • milloin tai missä tilanteessa lomake ylipäänsä näkyy

  Lisäksi lomakkeelle voi antaa tallennusehtoja, joiden avulla voidaan estää puutteellisten tai ristiriitaisten tietojen tallennus.

  Lomakkeen näkymisehdot

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä voidaan määritellä käyttäjäryhmää tarkemmin, keille lomake näkyy Wilmassa sekä keiden tai minkä resurssien tietoja lomakkeella voi tarkastella tai muokata.

  • Ehto lomakkeen näkymiselle: Keillä tai keiden kohdalla lomake näkyy Wilmassa. Lomake, jonka näkymisehto on Ryhmä/Luokka=7A, näkyy vain tämän luokan oppilailla ja heidän huoltajillaan, jos kyse on omat tiedot -tyyppisestä lomakkeesta. Jos lomake on profiililomake tai rekisterin tiedot -tyyppinen, näkee esim. opettaja lomakkeen vain 7A-luokan oppilaiden kohdalla.
  • Ehto lomakkeen näkymiselle uutta korttia luodessa: Uusi kortti tarkoittaa tilannetta, jossa esim. huoltaja luo Wilmassa uuden hakemuksen tai opettaja uuden kasvatuskeskustelun. Lomakelinkin näkymisehtona voi olla esim. että oppilas on tietyllä luokka-asteella.

  Näkyvissä alkaen/asti -ehdot

  Lomakkeet voi määrittää näkymään vain tietyllä aikavälillä. Tällaisia lomakkeita ovat tyypillisesti erilaiset ilmoittautumislomakkeet. Esimerkkejä:

  • Nykyinen päivämäärä<31.05.2017: Lomake näkyy Wilmassa vielä 30.5., mutta katoaa näkyvistä vuorokauden vaihtuessa.
  • Nykyinen päivämäärä>=31.05.2017 JA Nykyinen päivämäärä<01.08.2017: Lomake ilmestyy Wilmaan 31.5. ja säilyy näkyvissä 31.7. asti.

  Tarkistus- eli tallennussäännöt

  Lomakkeen tarkistussäännöt -kohdassa määritellään, mitkä kentät on täytettävä, ennen kuin lomakkeen pystyy lähettämään eli tallentamaan.

  Esimerkki: Perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeella kysytään oppilaan katsomusainevalintaa. Kyseessä on valikkokenttä, jossa on kolme vaihtoehtoa. Halutaan, että huoltaja valitsee näistä jonkin eikä siis jätä kenttää tyhjäksi.

  • Klikkaa Lisää-painiketta
  • Valitse kentäksi Katsomusaine ja ehdoksi Katsomusaine->Nimi="" eli estetään tallennus, jos katsomusaineen nimi on tyhjä.
  • Tarkistussäännön ohjeeksi annetaan jokin käyttäjälle Wilmassa näkyvä huomautus, esim. "Valitse katsomusaine" tai "Katsomusainetta ei voi jättää tyhjäksi".
  • Joillain kentillä, kuten sähköpostiosoitteiden kentillä, on sisäisiä tarkastuksia. Wilma ei esim. anna tallentaa sähköpostiosoitetta, josta puuttuu @-merkki tai piste.

  Tarkistussääntöjä voi olla useita, mieluummin monta lyhyttä ja selkeää kuin yksi pitkä, jossa on yhdistetty monta ehtoa. Säännöt poistetaan Poista-painikkeella, Muuta-painikkeella taas muokataan sääntöä tai sen ohjetta.

  Tallennuksen esto lukutilan vuoksi

  Tietty rekisterikortti missä tahansa rekisterissä voi olla Primuksessa lukutilassa, jolloin sitä ei voi muokata Wilmankaan kautta. Tällaiselle rekisterikortille (esimerkiksi Kirjasto-rekisterissä) on rastittu kenttä Muuttaminen estetty. Tällöin lomakkeet, joilla henkilön/resurssin tietoja muokataan, avautuvat vain lukutilassa, ja Wilma antaa ilmoituksen "Miksi lomake on lukutilassa? Et voi tehdä muutoksia lomakkeeseen, koska muutokset on estetty".