Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Luokat ja luokka-asteet tiedonsiirrossa

  Kurre huomioi tiedonsiirrossa joko nykyisen tai tulevan luokan sen mukaan, tehdäänkö kuluvan vuoden työjärjestystä vai tulevaa vuotta (simuloidaan luokaltasiirtoa). Luokka-asteen voi täyttää joko luokalle tai opiskelijalle. Näistä opiskelijakohtainen on voimakkaampi.

  Kuluvan lukuvuoden tiedot

  Nykyinen luokka

  Opiskelijan luokaksi tulee Kurressa se tieto, joka on kirjattu Primuksen opiskelijarekisterin Ryhmä/luokka-kenttään. Tämä tieto tulee täyttää aina kaikille opiskelijoille, myös suunnitteluoppilaille. Suunnitteluoppilaat voi koota aluksi yhdelle suurelle luokalle, joka myöhemmin jaetaan oikeiksi luokiksi.

  Luokka-aste

  Luokka-aste katsotaan ensisijaisesti Primuksen opiskelijarekisterin Luokka-aste/vuositaso-kentästä. Jos tätä ei ole täytetty, katsotaan Primuksen Luokat-rekisterin samannimistä kenttää. Luokka-asteen voi siis täyttää joko luokalle tai opiskelijoille.

  • Luokattomissa lukioissa ym. oppilaitoksissa, joissa eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkaan, voi tämän tiedon jättää täyttämättä.

  Seuraavan lukuvuoden luokkatiedot

  Seuraavia tietoja tarvitaan simuloidussa luokaltasiirrossa, eli kun Kurre 7:aan halutaan seuraavan lukuvuoden mukainen tilanne: nykyisille 7. luokkalaisille 8. luokan aineet ja tuntimäärät jne. Näin Primuksessa säilyy nykyisen lukuvuoden tilanne, mutta Kurreen saadaan suunnittelua varten luotua seuraavan lukuvuoden tilanne.

  Seuraava luokka

  Primuksen Luokat-rekisterin Seuraava luokka -kenttään täytetään se nimi, joka luokalla on seuraavana lukuvuonna.

  • Peruskouluissa luokan nimen numero-osuus kasvaa yhdellä joka vuosi (nykyinen 1A on ensi syksynä 2A), jolloin Seuraava luokka -kenttään kirjataan luokan nimi sellaisena, kuin se on seuraavana lukuvuonna.
  • Jos 1A, 1B ja 1C yhdistetään vain kahdeksi kakkosluokaksi, merkitse 1C-luokan seuraavaksi luokaksi joko 2A tai 2B, ja tee todellinen luokkajako myöhemmin (Kurressa, kun tiedot on siirretty sinne, sekä Primuksessa lukuvuoden päätyttyä).
  • Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa luokan nimi pysyy yleensä samana läpi kouluajan, jolloin Seuraava luokka -kenttään kirjataan sama nimi kuin Nimi-kenttään.
  • Jos Seuraava luokka -kenttä jätetään tyhjäksi, näkyy tämän luokan opiskelijoiden luokkana Kurressa kolme kysymysmerkkiä, "???".
  • Jos opiskelijat jaetaan seuraavana vuonna eri luokille, kannattaa tuleva luokka täyttää Opiskelijarekisterissä kenttään Tuleva ryhmä/luokka. Näin luokkiin jaon voi tehdä jo etukäteen Primuksessa.

  Tuleva luokka-aste

  Tuleva luokka-aste/vuositaso täytetään lähinnä peruskouluissa. Kenttä löytyy opiskelijarekisteristä ja sitä käytetään myös lukuvuositodistuksissa: "Siirretään x. luokka-asteelle". Kenttä täytetään viimeistään siinä vaiheessa, kun tiedot siirretään Kurreen seuraavan lukuvuoden suunnittelua varten.

  • Jos tiedonsiirrossa jokin luokka tuli Kurreen kahdesti, on vika todennäköisesti Tuleva luokka-aste/vuositaso -kentän täytössä: jollekin oppilalle on jäänyt väärä tieto tähän kenttään. Yleensä tällaiset oppilaat ovat muista kouluista siirtyneitä tai luokalle jääneitä. Korjaa tuleva luokka-aste Primukseen ja vaihda sen jälkeen tälle oppilaalle Kurressakin oikea luokka.

  Täydentävät tiedonsiirrot

  Primukseen kirjatun luokkatiedon saa päivittymään Kurreen joko rastimalla tiedonsiirtoruudussa kohdan Päivitä opiskelijoiden luokkatiedot, tai tyhjäämällä Kurresta luokkatiedon (Opiskelijat-välilehden Lk-sarake). Luokkatieto päivittyy seuraavassa tiedonsiirrossa Primuksen mukaiseksi. Luokka päivittyy myös niille opiskelijoille, joiden luokkatietona on kolme kysymysmerkkiä, ???.


  Luokka-asteen käyttö Kurressa

  Luokka-asteen avulla voidaan rajata, mitä kursseja tai ryhmiä luokalle näytetään Kurren eri näkymissä.

  • Jos luokan luokka-aste on "8", näytetään luokan kohdalla oletuksena vain ne kurssit, joiden luokka-aste on sama "8" (esim. yläkoulussa yhteiskuntaoppi näkyy vain 9. luokan kohdalla, alakouluissa vieras kieli ei näy 1. ja 2. luokkien kohdilla) Kaikkien luokka-asteiden kurssit saat esiin ottamalla esiin enemmän luokkia, esim. sekä 8. että 9. luokat.
  • Luokka-astetta voi hyödyntää myös ryhmien teossa silloin, kun Kurressa ei ole lainkaan valintoja. Opeta luokittain -toiminto tekee luokittaiset ryhmät niille luokille, joiden luokka-aste on sama kuin kurssin.

  Luokkarajaus kurssitarjottimissa

  Luokkatiedon avulla voidaan rajata, mitä kursseja opiskelijat voivat valita Wilmassa.

  • Kurssitarjottimen luokkarajaus vaikuttaa siihen, kuka näkee kyseisen tarjottimen Wilmassa. Jos rajaukseksi merkitään 8*, näkyy tarjotin vain 8. luokilla.
  • Kurssitarjottimen luokkarajaus katsoo opiskelijan luokan nimen Primuksesta: jos teet ensi vuodelle tarjottimen, johon saavat ilmoittautua ensi vuoden 8. luokat (nykyiset 7. luokat), laitetaan luokkarajaukseksi 7*. Rajaus ei huomioi millään tavalla sitä, millä luokalla opiskelija on Kurressa.