Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Stöd för lärande och skolgång

  I Wilma finns en funktion som kan användas för att dokumentera elevernas stöd för lärande och skolgång. Det finns färdiga utskriftsmallar för pedagogisk bedömning, plan för lärande, pedagogisk utredning, IP och stödåtgärder. Utskriftsmallarna finns i registret Pedagogiska dokument och du kan använda dessa mallar enligt egen önskan. Det finns också färdiga blankettmallar som du kan ladda ner på våra webbsidor. Blankettmallarna kan du använda som de är eller komplettera dem så att de passar ert behov.

  Dokumenten sparas i skoladministrationssystemet Primus. Där sparas varje elevs dokument under hela skoltiden. Även vårdnadshavare kan se och printa ut dokumenten.

  På elevens Stöd-sida kan lärare och personal granska, göra nya och kopiera elevens pedagogiska dokument och åtgärder inom ramen för sina användarrättigheter. Skolan kan också göra egna dokument i registret Pedagogiska dokument.

  Funktionen i ett nötskal

  • Allt som berör stöd finns på samma sida i Wilma.
  • Färdiga blankett- och utskriftsmallar: pedagogisk bedömning, plan för lärande, pedagogisk utredning, IP och blankett för stödverksamhet
  • Elevens alla pedagogiska dokument kan läsas så att stödhistorik och inverkan lättare kan följas upp och jämföras från år till år.
  • Dokumentens läs- och skrivrätt kan ställas in enligt datasekretesskraven.
  • Dokumentens uppgifter kan kopieras, dvs. uppgifter för ett tidigare dokument kan användas som mall för nästa version och det går att göra nödvändiga ändringar i mallen.
  • De stödåtgärder som har getts och antecknats för en elev kan granskas i Primus och Wilma.
  • Åtgärder kan printas ut i Wilma.
  • Wilma kan visa dokument som har gjorts i den gamla skolan vid skolbyten som sker i multiPrimus.
  • Dokument som gjorts för en elev syns direkt i Wilmas grupplistor. När ett bestämt ämne eller flera ämnen kopplats till dokumentet följer dokumenten automatiskt eleven till de undervisningsgrupper eleven deltar i i dessa ämnen. Om eleven har pedagogiska dokument som är kopplade till ett bestämt ämne visas en infoikon efter elevens namn i Wilmas grupplistor. Då du för muskursorn på infoikonen visas antalet pedagogiska dokument och genom att klicka på ikonen kan du förflytta dig till elevens Stöd-sida. Funktionen förutsätter att följande tre fält är ifyllda:
   • 1) Fältet Läroämne i registret Ämneskoder. I detta register anges alla de ämnen i skolan som stödet omfattar. Ange en ämneskod för alla ämnen i fältet Läroämne.
   • 2) Fältet Ämneskod i Kursregistret. För ett ämnes alla kurser (t.ex. MA1, MA2, MA3 osv.) ifylls ovan nämnda ämneskod i fältet Ämneskod. För t.ex. MA1, MA2 osv. anges "Matematik". Koden används för att sammanlänka ämnet i det pedagogiska dokumentet med kursen i läroplanen.
   • 3) Fältet Läroämnen i det pedagogiska dokumentet i Wilma. När man vill sammanlänka ett bestämt läroämne med ett pedagogiskt dokument, väljer man ämnet i fråga i dokumentets Läroämnen-fält. Då visas alltid infoikonen som anger att det finns ett pedagogiskt dokument efter elevens namn på gruppsidan för ifrågavarande kurs.

  Vad krävs?

  • I registret Information om skolan ska fältet Stöd för skolgång i användning kryssas i.
  • Närmare instruktioner om rättigheter och användargrupper för blanketter, utskrifter och lärare finns här.
  • Närmare information om grunduppgifterna i registren finns här.
  • Viktigt: För att man ska kunna använda funktionen stöd för lärande och skolgång krävs att Wilma är krypterat. Anteckningarna är konfidentiella och det går inte att använda funktionerna om Wilmas trafik inte är krypterad.

  Pedagogiska dokument

  Skolan kan använda våra färdiga elektroniska blanketter och utskrifter eller ändra dem enligt eget önskemål. Skolan kan också utarbeta andra dokument enligt eget behov.

  Varje dokument får ett registerkort i Primus register Pedagogiska dokument. I registret sparas dokumentets olika versioner, t.ex. plan för lärande för 1:a och 3:e klassen. Det går att bläddra i, söka och printa ut dokumenten i Primus och i Wilma.

  De elektroniska blanketterna syns i Wilma på elevens Stöd-sida. Här kan användaren granska dokumenten, uppdatera och skriva ut dem samt skapa nya.

  Nya dokument kan skapas på basis av gamla. Det gör du genom att kopiera ett gammalt dokument (utan att göra ändringar i det). Gör ändringarna i det kopierade dokumentet och spara det. Både det gamla och det nya dokumentet kan läsas och skrivas ut i Wilma. Du behöver alltså inte skriva in samma uppgifter på nytt eller kopiera och bifoga dem, utan uppgifterna placeras automatiskt på dokumentet.

  Stödåtgärder

  Även för stödåtgärderna finns det ett eget register i Primus: Stödåtgärder. Skolan kan utforma egna alternativ för stödåtgärder i registret på samma sätt som för Wilmas klassificeringar av lektionsanteckningar.

  De stödåtgärder som har getts åt en elev skrivs in i Wilma med hjälp av en elektronisk blankett. Stödåtgärder som har skrivits in för en enskild elev kan lätt sökas och printas ut t.ex. som bilaga till ett dokument.

  Skolans personal kan granska och bearbeta anteckningar både via Wilma och Primus, inom gränsen för deras användarrättigheter.

  Stöd syns även för vårdnadshavare

  Vårdnadshavaren ser i Wilmas funktionsmeny en direktlänk till elevens stödsida. På denna sida ser vårdnadshavarna de dokument som berör deras egna barn och en sammanfattning över de stödåtgärder som har getts. Uppgifterna kan vid behov printas ut.

  Relaterade sidor: