Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen erityisopetuksen tulosteet

  Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle tulostetaan seuraavat todistukset. Tulosteet löytyvät tulostepankista.

  Tutkintotodistus

  Kun opiskelija on saavuttanut tutkinnon tavoitteet oleellisilta osin, todistus on samanlainen kuin muillakin. Niihin tutkinnon osiin, jotka on suoritettu mukautetusti, merkitään alaviitteet sen mukaan, mitä ja miten on mukautettu. Viitteet löytyvät OPH:n todistusmalleista.

  Todistus suoritetuista tutkinnon osista/näytöistä

  Todistus on virallinen ja samanlainen kuin muidenkin opiskelijoiden, mutta mukautetuista opinnoista merkitään tarvittavat alaviitteet.

  Nämä todistukset annetaan, jos opiskelija eroaa kesken opintojen tai muuten opiskelijan pyynnöstä opintojen aikana. Lisäksi nämä todistukset annetaan muista tutkinnon osista, jos opiskelijalle ei voi kirjoittaa tutkintotodistusta sen takia, että keskeisiä ammattitaitovaatimuksia ei ole saavutettu kaikissa opinnoissa.

  Liitteeksi tulee antaa selvitys ammattipätevyydestä sekä opintosuoritusote.

  Todistus opiskelijan osaamisesta

  Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkinnon opinnot, mutta ei ole saavuttanut keskeisiä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita kaikissa tutkinnon osissa, hänelle ei voida antaa tutkintotodistusta. Sen sijaan hänelle annetaan Todistus opiskelijan osaamisesta. Tästäkin löytyy malli OPH:n todistusmalleista.

  Niistä tutkinnon osista, joissa ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet on saavutettu, annetaan Todistus suoritetuista tutkinnon osista/Todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä.

  Todistus suoritetusta koulutuksesta (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)

  Valmentavasta koulutuksesta, joka ei johda tutkintoon, annetaan Todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistuksen saaminen edellyttää, että minimilaajuus (60 osp) on suoritettu.

  Aikuiskoulutuksen todistukset

  Aikuiskoulutuksessa opiskelija saa myös Tutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Tarvittaessa hän saa todistukset ko. tutkintojen osien suorittamisesta. Opiskelija voi myös saada osallistumistodistuksen tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta (tai oppisopimuskoulutuksesta).


  Artikkeli on päivitetty 22.08.2016

  Aiheeseen liittyen: