Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmänohjaustuokiot kurssina

  Lukion ryhmänohjauksen voi kirjata työjärjestykseen joko varauksina (yksinkertaisempi tapa, vähemmän toiminnallisuutta) tai kursseina/opetusryhminä, jolloin saadaan käyttöön samat toiminnot kuin varsinaisella opetuksella. Kummassakin tavassa ryhmänohjaus saadaan merkittyä myös välituntien kohdalle, sen poissaolomääriä saadaan seurattua ja poissaoloista saadaan lähetettyä ilmoitus huoltajalle. Tässä ohjeessa kerrotaan ryhmänohjauksen merkitsemistä kurssina työjärjestykseen.

  Kursseina, edut ja haitat:

  • + Ryhmänohjaustuokioille voi tehdä samat kirjaukset ja niistä saa samat yhteenvedot kuin opetusryhmistä: arviointikirja, tuntipäiväkirja, kokeet/tapahtumat, istumajärjestys jne.
  • + Poissaolot saadaan merkittyä täsmällisesti ja poissaolomäärää voidaan seurata minuuttitarkkuudella.
  • - Ryhmänohjausta varten tulee tehdä oma kurssinsa ja arviointikirja.
  • - Ryhmänohjauksen merkintä työjärjestyksiin on hieman työläämpi kuin varauksina merkitessä.

  Ryhmänohjauksen kirjaus kurssina

  Tämä vaihtoehto sopii lukioille, jotka haluavat ryhmänohjaustuokioille käyttöön samat toiminnot kuin opetusryhmillä, esim. tuntipäiväkirjan tai istumajärjestyksen. Ryhmänohjauksesta tehdään oma kurssi Primukseen ja Kurreen, jolloin poissaolot voidaan kirjata samalla tavalla kuin opetusryhmille. Käytössä ovat samat luokitukset kuin opetusryhmillä.

  Ryhmänohjauskurssia ei tarvitse viedä mukaan opetussuunnitelmaan vaan riittää, että kurssi on olemassa Primuksen Kurssit-rekisterissä.

  Ryhmänohjaus työjärjestykseen

  Primuksessa

  1) Luo Kurssit-rekisterissä ryhmänohjaukselle oma kurssi. Kurssille täytetään Nimi, Lyhenne ja Opintoviikkoja.

  • Opintoviikkomääräksi voi merkitä esim. "1" tai "1/5", jos halutaan päästä lähelle todellista kestoa. (Määrällä ei ole merkityssä Primuksen puolella).
  • Kurssityyppi jätetään tyhjäksi tai käytetään eri tyyppiä kuin opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla.
  2) Valitse tämä kurssi aktiiviseksi ja siirrä se Kurreen: Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen.
  3) Siirry Tuntimerkintöjen luokitukset -rekisteriin ja luo ryhmänohjauksen poissaoloja varten oma luokitus - jos nämä poissaolot halutaan pitää erillään kurssien poissaoloista. Luokitus kannattaa tehdä kopioimalla esim. "selvitettävä"-luokitus ja nimeämällä se vaikkapa "RO poissaolo".

  Kurressa


  RO-kurssi ilmestyy Kurren perustietoikkunan Kurssit-välilehdelle ilman valintoja.

  1) Klikkaa kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Opeta luokittain. Vastaa Kurren "Haluatko luoda..." -kysymykseen "Kyllä". Ryhmiä-sarakkeeseen pitäisi ilmestyä ohjausryhmien määrää vastaava määrä opetetusryhmiä ja Luokat-sarakkeeseen kaikkien ohjausryhmien nimet.
  2) Siirry Ryhmät-välilehdelle ja rajaa ruudulle pelkät äsken luodut RO-ryhmät. Kirjaa Opettaja-sarakkeeseen ryhmien ryhmänohjaajat ja Opetustila-sarakkeeseen se tila, jossa kyseisen ryhmän RO-tuokio pidetään.


  3) Siirry sijoitteluikkunaan. Avaa ensimmäisen luokan (ohjausryhmän) työjärjestys 1. jaksolta.
  4) Valitse Asetukset-valikosta minuuttisijoituksen tarkkuudeksi esim. 15 minuuttia.
  5) Valitse ikkunan alareunasta Jaksottamatta-välilehti ja sieltä tämän ryhmänohjauksen kurssi.
  6) Sijoita ryhmänohjaus siihen kohtaan, jossa se järjestetään. Ryhmänohjauksen voi sijoittaa miten vain: kokonaan välitunnille, kokonaan oppitunnille, oppitunnin alkuun/loppuun/keskelle tai osaksi oppitunnille ja osaksi välitunnille. Sijoita ryhmänohjaus samalla tavalla muiden ohjausryhmien työjärjestyksiin.

  Katso myös vinkit sijoitusten kopiointiin


  7) Siirry perustietoikkunaan ja muodosta RO-ryhmille arviointikirjat. Arviointikirjat muodostetaan siten, että käytössä on yksi arviointikirja koko lukuvuoden, jolloin poissaolosumma kertyy koko lukuvuodelta.

  • Valitse Kurren Ryhmät-välilehdeltä pelkät RO-ryhmät. Klikkaa jotain valittua ryhmää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muodosta arviointikirjat.
  • Jaksoa ei tarvitse valita. Alkamis- ja päättymispäivät -kohtaan valitaan "Jaksotuksen mukaan" tai "Anna päivämäärät". Arviointikirjan alkamispäiväksi tulee lukuvuoden alkamispäivä, ja päättymispäiväksi päättymispäivä.
  • Kurssin tunnistaminen -kohdasta valitaan "Lyhenteen perusteella" tai muu ylimmän kohdan vaihtoehdoista, tai "Korttinumeron perusteella".

  Wilmassa


  Ryhmänohjaus näkyy Wilman työjärjeestyksissä samalla tavalla kuin varsinainen opetus. Kurssilyhenne toimii linkkinä ryhmän omalle sivulle, jossa näkyy opiskelijoilla ja huoltajilla mm. tuntipäiväkirja, opettajalla myös arviointiin ja poissaoloseurantaan liittyvät toiminnot.

  Koska arviointikirjan kestoksi merkittiin koko lukuvuosi, näkyy ryhmänohjaus opettajalla koko vuoden Nykyiset ryhmät -välilehdellä, opiskelijalla ja huoltajalla Wilman etusivun Opinnot tässä jaksossa -laatikossa.

  Katso vinkit RO-ryhmien piilotukseen opiskelija- ja huoltajaliittymästä

  Ryhmänohjauksen poissaoloseuranta

  Poissaolojen kirjaaminen

  Poissaolot voi kirjata joko ryhmän kautta tai luokkanäkymän (ohjausryhmän) kautta. Kummassakin ryhmänohjaus erottuu tuntimerkintöjen taulukossa omana kohtanaan. Luokitukseksi valitaan joko tätä varten luotu "RO poissaolo" tai käytetään samoja luokituksia kuin kurssien poissaoloissa.

  Merkinnän kestoksi tulee Kurressa tehdyn sijoituksen kesto, esim. 15 minuuttia.

  Poissaolojen yhteenvedot

  Ryhmät-sivun kautta saa yhteenvedon pelkistä ryhmänohjauksen poissaoloista, ohjausryhmän omalla sivulla taas ne laskettuvat mukaan poissaolojen kokonaismäärään.

  Jos poissaolot kirjattiin omalla "RO poissaolo" -luokituksella, näkyvät ne yhteenvedossa omassa sarakkeessaan. Jos taas luokituksina käytettiin normaaleja "selvitettävä", "myöhässä" jne. luokituksia, ovat ryhmänohjauksen poissaolot mukana näissä sarakkeissa.

  Poissaolojen kesto

  Oletuksena Primus/Wilma laskee poissaolojen kappalemääriä. Kolme 15 minuutin poissaoloa on siis "3". Yleensä tämä riittää, ja tärkeintä on saada poissaolot huoltajan tietoon. Jos ryhmänohjaustuokiot kestävät esim. 15 minuuttia ja niiden halutaan laskettuvan suhteessa kestoonsa, otetaan käyttöön poissaoloseuranta minuuttitarkkuudella.

  Vuosiluokkakohtaiset ryhmänohjauskurssit

  Tässä esimerkissä ryhmänohjauksen poissaololaskenta nollataan lukuvuosittain, jolloin riittää, että Primukseen tehdään yksi ryhmänohjauskurssi. Poissaoloja ei tarvitse hakea Primukseen eikä toimeenpanna, joten laskenta nollautuu automaattisesti, kun edellisvuoden arviointikirjat arkistoidaan ja tehdään uudet seuraavaa lukuvuotta varten.

  Jos historian halutaan säilyvän, ts. halutaan nähdä ryhmänohjauksen poissaolot koko kouluajalta, tehdään joka vuosiluokalle oma kurssi, esim. RO1, RO2 ja RO3. Ryhmänohjauksen arviointikirjat säilytetään aktiivisena 3-4 vuoden ajan.