Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Påminnelse om bedömningar

  Ibland händer det att lärarna inte kommer ihåg att lägga in bedömningarna i tid i Wilma. För att förebygga sådana situationer kan man ställa in en PrimusQuery-påminnelse åt lärarna. Nedan går vi steg för steg igenom hur man gör en sådan inställning.

  1. För att timerinställningen ska funka, måste slutdatumen vara angivna på bedömningslistorna. Kontrollera också att alla lärare har en e-postadress i fältet E-postadress i Lärarregistret. I det här exemplet används adressen som mottagaradress, men det går också att använda något annat fält (t.ex. ett textfält i Bedömnings- eller Klasser-registret) därifrån mottagaradressen för påminnelserna ska hämtas.

  2. Spara PrimusQuery-definitionen (arviointimuistutus_generointi.txt) på din dator. Läs in filen i registret PrimusQuery-överföringar genom att välja Dataöverföringar/ Dataöverföring till Primus. Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa i "Överför alla som nya".

  3. I den definitionen du nyss importerade, byt ut värdet för #OUTPUT mot en plats dit filen kan sparas. Du kan även göra andra ändringar om PrimusQuery är ett bekant redskap för dig. Såsom definitionen är nu hämtas de bedömningslistor där det passerat mer än 14 dagar sedan slutdatumet och där bedömningar saknas.

  OBS! Om ni på bedömningslistorna brukar lämna kvar studerande som i slutändan inte deltog i undervisningen och som därför inte fått någon bedömning, kommer denna definition att ge påminnelser även för deras del. Arkiverade bedömningslistor beaktas dock inte.

  4. Spara även den andra PrimusQuery-definitionen (muistutusviesti_lahetys.txt) på din dator.

  • Läs in den i Primusregistret PrimusQuery-överföringar genom att gå via Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.
  • Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa för "Överför alla som nya".

  5. Nu kan du ställa in följande kommandon t.ex. via kommandotolken i Windows:

  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord arviointimuistutus_generointi
  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord muistutusviesti_lahetys -i arviointimuistutus.xml

  Byt ut Primus-serverns adress och port mot de riktiga och ställ in användarnamnet för PrimusQuery.

  Se till att det blir några minuter tid mellan kommandona, så att det första kommandot hinner bilda den XML-fil som hämtas tillbaka med det senare kommandot. Om du kör dem via samma kommandotolksfil borde det inte förekomma några problem.

  Du kan också vidareutveckla definitionen ovan så att det inte kommer en e-postpåminnelse över varje bedömningslista som innehåller en obedömd studerande. Men då krävs externa scripts, och de hör inte till denna anvisning.

  Uppdaterad: 6.10.2017

  BilagaStorlek
  arviointimuistutus_generointi.txt969 byte
  muistutusviesti_lahetys.txt346 byte