Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - opiskeluoikeuksien linkitys

  Opiskeluoikeuksien linkitys toisen kouluksen järjestäjän opiskeluoikeuteen

  Jos opiskelija opiskelee yhdessä oppilaitoksessa, mutta suorittaa jotain myös toisessa oppilaitoksessa, täytyy opiskeluoikeudet linkittää Koskessa toisiinsa. Esimerkkinä tästä ovat oppisopimustoimistot ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjät.

  Ota Primuksessa esille jäljempänä mainitut uudet kentät opiskelija- ja Oppilaitokset-rekisterissä.

  Vaiheet:

  1. Esim. oppisopimustoimisto (= vastuullinen järjestäjä) luo aluksi Koskeen opiskeluoikeuden eli siirtää opiskelijoiden tiedot.

  2. Koski palauttaa luodun opiskeluoikeuden ID:n Primukseen, ja se tallentuu opiskelijarekisterin kenttään Opiskeluoikeuden tunniste (KOSKI).

  3. Oppisopimustoimisto välittää sopimuskumppaneille (tutkinto-oppilaitos, tietopuolisen koulutuksen järjestäjät) opiskeluoikeuden ID:n.

  4. Sopimuskumppani tallentaa ID:n opiskelijarekisterin kenttään Sisältyy opiskeluoikeuteen (KOSKI) ja toisen oppilaitoksen tiedon kenttään Alkuperäisen opiskeluoikeuden oppilaitos (KOSKI). Tämä kenttä viittaa Oppilaitokset-rekisteriin, jonne tallennetaan siis toisen oppilaitoksen (esim. oppisopimustoimiston) tiedot ja Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun -kenttä.

  5. Sopimuskumppanien välittäessä Koskeen suorituksia välittävät ne myös viittauksen oppisopimustoimistoon JA viittauksen oppisopimustoimiston luomaan opiskeluoikeuden ID:hen. Nämä tiedot siirtyvät automaattisesti Koski-siirron yhteydessä.

  6. Näiden tietojen perusteella Koski tunnistaa, että välitetyt suoritukset liittyvät oppisopimustoimiston aiemmin luomaan opiskeluoikeuteen, ja osaa näyttää tiedot yhdistettynä oikein.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI