Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Aine- ja kurssitietojen lisääminen

  Kaikki opetussuunnitelmissa ja todistuksissa näkyvät nimikkeet luodaan Kurssit-rekisterissä ja ne kaikki ovat teknisesti ajateltuna kursseja. Ero nimikkeiden välille tehdään merkitsemällä rekisterikorteille eri asioita riippuen siitä onko nimike aine, kurssi, väliotsikko vai opetussuunnitelma.

  Oppiaineet

  Aineille täytetään yleensä vähintään

  • Nimi (virallinen, näkyy todistuksessa)
  • Lyhenne
  • Tyyppi (yhteinen, valinnainen, syventävä...) Huom! Ole tarkkana, että valitset tyypiksi nimenomaan "-aine"-päätteisen version, ei "-kurssi".
  • Arvosanan laskeminen -kenttään valitaan tapa, jolla aineen arvosana lasketaan: viimeisin arvosana tässä aineessa, keskiarvo kursseista, painotettu keskiarvo tms. Huom! Jos vaihdat laskentatapaa, päivitä myös ops. Silloin Primus laskee arvosanat uudelleen uuden laskentatavan mukaisesti. Opetussuunnitelmat / Lisätoiminnot / Päivitä ops.
  • Asteikko täytetään, mikäli halutaan jossain tilanteessa lisätä/vaihtaa suoraan ainetasolle arvosana. Asteikko tulee Arvosana-asteikot-rekisteristä.
  • Oppimäärä ja YTL:n oppiaine täytetään lukioissa, ja rastitaan tarvittaessa Toinen kotimainen kieli.
  • Yhteishaun aine ja Yhteishaun rivi täytetään peruskouluissa. Huom! Kaikilla kieliaineilla, myös valinnaisilla, yhteishaun riviksi merkitään "yhteinen".
  • Aineelle EI syötetä opintoviikkoja (viikkotuntimäärä), ne merkitään vain kursseille.


  Kurssille

  Kursseille (peruskoulussa jakson tai lukukauden arviointi) täytetään vähintään:

  • Nimi
  • Lyhenne-kentässä olevan lyhenteen on oltava sama kuin oppiaineella, ja lisäksi perässä on oltava jokin seuraavista:
   • järjestysnumero, esim. ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4 jne.
   • luokka-aste + syksyn ja kevään kirjaimet s ja k, eli ÄI1s, ÄI1k, ÄI2s, ÄI2k jne. (tätä voi käyttää, kun arviointikertoja on 2 lukuvuodessa)
   • luokka-aste + järjestysnumero, esim. ÄI11, ÄI12, ÄI21, ÄI22 jne.
  • Tyyppi Huom! Käytä "-kurssi" -päätteisiä tyyppejä.
  • Asteikko (tulee Arvosana-asteikot-rekisteristä)
  • Opintoviikkoja on lukiossa "1" ja peruskoulussa vuosiviikkotuntimäärä. Vuosiviikkotuntimäärä annetaan siten, että tietylle luokka-asteelle kuuluva tuntimäärä jaetaan kyseisen vuosiluokan kurssien kesken. Jos esim. äidinkieltä on 1. luokalla 7 tuntia viikossa ja kursseja on 2 (syksy ja kevät), syötetään sekä syksyn että kevään kurssin opintoviikkomääräksi "3,5". BI/GE, FY/KE -tyyppisissä pareissa voi joko tuntimäärän syöttää joko 1+1 tai 0+2.
  • Luokka-aste täytetään peruskouluissa. Tätä tietoa tarvitaan tiedonsiirrossa Kurreen.

  Jos Primus-kannassa on useita koulutasoja, esimerkiksi ala- ja yläaste, voidaan Koulutaso-kenttään merkitä kurssin koulutaso. Vaihtoehdot tulevat Koulutasot-rekisteristä.

  Jos käytössä on multiPrimus, merkitään Koulu-kenttään kaikki ne koulut, joissa aine/kurssi on käytössä. Aineiden ja kurssien rekisterikortit voivat olla koulukohtaisia, jolloin samassa Primuksessa voi olla vaikkapa 10 "Äidinkieli"-aineen rekisterikorttia, tai kaikille yhteisiä, jolloin "Äidinkieli" on vain yhden kerran, ja Koulu-kenttään on merkitty kaikki 10 koulua.