Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestysten julkaisu ja piilottaminen Wilmasta

  Wilmasta voi piilottaa yksittäisten henkilöiden, luokkien ja opetustilojen työjärjestyksiä tai vaikkapa kaikkien työjärjestykset niiltä jaksoilta, joiden suunnittelu on kesken.

  Työjärjestykset eivät oletuksena näy Wilmassa eivätkä myöskään muille Kurre-käyttäjille tai muille kouluille. Kun työjärjestykset ovat valmiita, julkaistaan ne Wilmassa sekä muille kouluille.

  Katso ohjevideo työjärjestysten julkaisusta ja piilottamisesta Wilmasta.

  Työjärjestykset julkaistaan Wilmassa rastimalla Kurren Yleiset asetukset -ruudussa kenttä Julkinen Wilmassa.

  • Jos kaikkea ei haluta julkaista heti kaikille, tehdään halutut piilotukset ja rajaukset ennen Wilmassa julkaisua.

  Niin kauan kuin työjärjestys ei ole julkinen Wilmassa, näkyy Wilman etusivulla vain tieto "Päivän työjärjestys on tyhjä" ja työjärjestyslinkin klikkaaminen avaa vain tyhjän työjärjestyksen.

  Huom! Wilman työjärjestysten muokkaustila vastaa Kurre-ohjelmaa. Ne käyttäjät, joilla on oikeus muokata työjärjestyksiä Wilmassa, näkevät muokkaustilassa myös ei-julkaistut työjärjestystiedostot.

  Piilotusesimerkkejä

  Kaikissa esimerkeissä huoltajia koskevat samat asetukset kuin opiskelijoita. Jos siis jokin piilotetaan opiskelijoilta, on se piilossa myös heidän huoltajiltaan.


  Primuksen kautta (Työjärjestys salainen -kenttä) piilotetut työjärjestykset tunnistaa Wilman opettajaluetteloissa pienestä lukkosymbolista. Kurre 7:n kautta piilotetut työjärjestykset taas aukeavat täysin tyhjänä.

  Primuksen opettajarekisterin kautta tehty piilotus koskee vain opiskelijaliittymää. Kurren puolella tehtävissä piilotuksissa voi valita, piilotetaanko työjärjestys vain opiskelijoilta (ja huoltajilta) vai myös opettajilta.

  Näytetään nykyinen jakso,
  piilotetaan tulevat jaksot


  Esimerkki: Ensimmäinen jakso päättyy 10.10.20xx ja loppuvuoden työjärjestykset halutaan piilottaa kaikilta käyttäjiltä. Piilotus tehdään Yleiset asetukset -ruudussa.

  • Piilota työjärjestykset opettajilta alkaen -kenttään merkitään 2. jakson alkamispäivä, 11.10.20xx, samoin Piilota työjärjestykset opiskelijoilta alkaen. "Opettajilta"-asetus koskee myös muuta henkilökuntaa sekä niitä henkilöitä, joilla on oikeus käyttää Wilman ylläpitotoimintoja.
  • Wilma näyttää työjärjestykset 10.10. asti, mutta 11.10. alkaen näkyy vain tyhjä työjärjestys.

  Näytetään opiskelijoille vain nykyinen jakso, opettajille kaikki jaksot

  Piilotus tehdään Yleiset asetukset -ruudussa.

  • Piilota työjärjestykset opettajilta alkaen -kenttä jätetään tyhjäksi. Opettajat näkevät koko vuoden osalta niin omansa, opiskelijoiden kuin opetustilojenkin työjärjestykset.
  • Piilota työjärjestykset opiskelijoilta alkaen -kenttään merkitään seuraavan jakson alkamispäivä. Opiskelijat näkevät Wilmassa kuluvan jakson osalta oman työjärjestyksensä sekä opettajien ja opetustilojen työjärjestykset, mutta eivät mitään työjärjestyksiä loppuvuoden osalta.

  Näytetään varsinaiset jaksot, piilotetaan koeviikot

  Jos lukuvuoden keskeltä halutaan piilottaa yksittäisiä jaksoja, tehdään piilotus perustietoikkunan Jaksojärjestelmät-välilehdellä. Piilotettaville jaksoille valitaan Piilota työjärjestys Wilmassa -sarakkeeseen "Kaikilta", tai "Opiskelijoilta", jos opettajat saavat nähdä koeviikkojenkin työjärjestykset etukäteen. "Opiskelijat"-vaihtoehto piilottaa työjärjestykset myös huoltajilta.

  Muista poistaa piilotus, kun haluat julkaista myös koeviikot Wilmassa!

  Piilotetaan opettajien työjärjestykset opiskelijoilta

  Piilotuksen voi tehdä Primuksen tai Kurren kautta:

  • Kurren perustiedot, Opettajat-välilehti: Piilota työjärjestykset Wilmassa -kohtaan valitaan "Opiskelijoilta" TAI
  • Primuksen Opettajat-rekisteri, rastitaan Työjärjestys salainen.

  Piilotetaan erityisopettajan työjärjestys kaikilta Wilma-käyttäjiltä

  • Kurren perustietoikkunan Opettajat-välilehdellä

  erityisopettajan riville valitaan Piilota työjärjestys Wilmassa -kohtaan "Kaikilta". Piilotus koskee myös henkilökuntaa ja Wilman ylläpitäjää.

  Piilotetaan suunnitteluoppilaiden, erityisoppilaiden tai -luokkien työjärjestykset kaikilta Wilma-käyttäjiltä

  • Yksittäisten opiskelijoiden työjärjestykset piilotetaan Kurren perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdellä. Piilota työjärjestys Wilmassa -kohtaan valitaan "Kaikilta" niille opiskelijoille, joiden työjärjestys halutaan piilottaa. Piilotus koskee myös opiskelijaa itseään, hänen huoltajiaan, henkilökuntaa ja Wilman ylläpitäjää.
  • Koko luokan työjärjestykset piilotetaan Kurren perustietoikkunan Luokat-välilehdellä samalla periaatteella.

  Piilotetaan opetustilojen työjärjestykset kaikilta Wilma-käyttäjiltä

  • Kurren perustietoikkunan Opetustilat-välilehdellä Piilota työjärjestykset Wilmassa -kohtaan valitaan "Kaikilta"

  Piilotus lukujärjestyksiä muokatessa

  Opettajille ja henkilökunnalle voi antaa oikeuden muokata työjärjestyksiä Wilman kautta. Muokkaustilaa koskee samat piilotukset kuin normaalia, lukutilaista työjärjestystä. Niille käyttäjäryhmille, jotka saavat nähdä Wilmassa myös piilotetut työjärjestykset, annetaan Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä Oikeus nähdä piilotetut työjärjestykset.