Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valintatulosteet

  Kurre 7:sta saa yhteenvedot ja opiskelijakohtaiset tulosteet valinnoista. Tulosteet löytyvät valintaikkunasta.

  Valintayhteenveto

  Opiskelijoiden kurssi- ja ryhmävalinnat tulostetaan valintaikkunassa: valitse Tulosteet / Valinnat. Tulosteeseen tulee opiskelijalista, valintataulukko sekä summat valintamääristä ryhmittäin ja opiskelijoittain.

  Ryhmävalinnat esitetään tummina soluina ja kurssivalinnat vaaleammilla. Jos värit eivät erotu tulosteessa riittävän selvästi toisistaan, voidaan ryhmä- ja/tai kurssivalinnoille antaa jokin merkki, esim. R ryhmävalinnoille. Merkki syötetään tulostusruudun oikean yläkulman kenttään.

  Opiskelijakohtaiset valinnat

  Opiskelijoille tulostetaan yhteenvedot kunkin jakson valinnoista valintaikkunan Opiskelijan valinnat -tulosteella.

  Tulosteesta näkyy, mitä kursseja/opintojaksoja opiskelijalla on missäkin jaksossa, ryhmäkoot ja opetustilat. Kurssitarjotinkursseista kerrotaan myös palkin numero.

  Tulosteeseen voi tulostaa yhdeltä tai useammalta jaksolta, ja siihen voi ottaa mukaan myös opiskelijan muista kouluista valitsemat ryhmät.

  Opiskelijan kurssitarjotinvalinnat

  Tulosteessa näkyy koulun tarjotinpalkit ja tummennettuna ne ryhmät, jotka opiskelija on valinnut. Tulosteen avulla esim. opinto-ohjaajan on helppo etsiä jokin muu sopiva ryhmä samasta palkista.

  Opiskelijoiden kurssitarjotinryhmät

  Tulosteessa näkyy luettelona, missä ryhmässä kukin opiskelija on missäkin palkissa. Asetuksissa voi valita luokat tai opiskelijat, jotka tulosteeseen halutaan mukaan. Jos rastit asetuksista kohdan Korosta opiskelijoiden tuplavalinnat, näkyy tulosteessa oranssilla värillä ne sarakesolut, joissa opiskelijalla on samasta palkista useampi ryhmä. Tulosteen avulla on helppo tarkastaa mahdolliset päällekkäiset kurssitarjotinvalinnat.

  Luettelo valinnoista

  Perustietoikkunan kautta voi tulostaa yksinkertaisen luettelon opiskelijoiden valinnoista. Voit valita tulosteeseen haluamasi sarakkeet. Kuvassa on jätetty pois mm. sarakkeet Sijoittamatta ja Kurssivalinnat. Luettelotulosteet tehdään maalaamalla halutut rivit (opiskelijat) ja klikkaamalla sitten jotain maalattua riviä hiiren 2. painikkeella. Valitse Tulosta valitut.