Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakorttien luominen

  Opiskelijatiedot siirretään yleensä aiemmasta hallinto-ohjelmasta, mutta ne voidaan myös syöttää käsin tai tuoda esim. csv-tiedonsiirtona. Koulutulokkaiden tiedot saadaan haettua Väestörekisteristä väestörekisteriohjelman avulla, yläkoulut taas saavat uusien oppilaiden tiedot yleensä aiemmasta koulusta joko tiedostona tai rekisterikortit kopioimalla (multiPrimus). Keskiasteella uusien opiskelijoiden tiedot saadaan luettua yhteishaun Opintopolku-järjestelmästä.

  Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma opiskelijakortti, rekisterikortti. Opiskelijalla säilyy sama kortti koko tässä koulussa opiskelun ajan. Kun opiskelija siirtyy kouluasteelta toiselle tai muuten koulusta toiseen, tekee uusi koulu hänelle uuden kortin. Uudelle kortille saadaan kopioitua aiemman tiedot, mutta alkuperäinen kortti jää aina sille oppilaitokselle, josta opiskelija lähti pois.

  Jos uudet opiskelijat tuodaan Primukseen tiedonsiirrolla, syntyy jokaiselle automaattisesti uusi opiskelijakortti. Sen sijaan tilanteissa, joissa opiskelijatiedot syötetään käsin opiskelija kerrallaan, on myös rekisterikortit tehtävä itse:

  • Valitse Opiskelijat-rekisterissä ylävalikosta Toiminnot / Uusi rekisterikortti.
  • Primus pyytää ensimmäisenä henkilötunnuksen. Hetun perusteella tarkistetaan, ettei samalle henkilölle tehdä vahingossa useita rekisterikortteja. Jos hetu ei ole tiedossa, voidaan syntymäajan jälkeen hetun loppuosaksi laittaa -00XÄ tai A00XÄ, jossa X on miehillä pariton (001Ä) ja naisilla parillinen (002Ä) luku. Jos useammalla oppilaalla on sama syntymäpäivä, kasvatetaan hetun loppuosan numero-osaa: miehillä siis 001Ä, 003Ä jne. Numerot 001-999 ovat sallittuja. Hetun loppuosaksi käy myös -XXXX.
  • Täytä seuraavaksi kaikki kentät, joiden nimi on alleviivattu. Nämä ovat pakollisia kenttiä, eikä Primus anna tallentaa, ennen kuin kaikki pakolliset tiedot on tallennettu. Yleensä pakollisia ovat vähintään Sukunimi ja Etunimet.
  • Täytä seuraavaksi opiskelijan yhteystiedot: osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostit ym.
  • Valitse opiskelijalle oikea luokka Ryhmä/Luokka-kenttään ja täytä Luokka-aste/Vuositaso.
  • Alakoulun luokanopettajaa ja muiden kouluasteiden ryhmänohjaajaa/luokanvalvojaa ei tarvitse kirjata opiskelijakorteille, vaan se tulee automaattisesti Luokat-rekisterin tiedoista. Opiskelijat-rekisterin kenttä Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja täytetään vain, jos opiskelijalla on eri ohjaaja kuin muulla luokalla. Jos ohjaajia on useampia, voi loput täyttää moniriviseen kenttään Muut ryhmänohjaajat. Primuksen pääkäyttäjä voi valita tähän myös muiden koulujen opettajia.
  • Siirry Huoltajat-välilehdelle ja täytä huoltajien tiedot.
  • Siirry Opiskelu-välilehdelle ja täytä vähintään kentät Koulu, Kouluuntulopäivä ja joko Tulokoulu tai Koulunkäyntitaulukko, johon merkitään kaikki koulunvaihdot.
  • Täytä Läsnäolotaulukkoon kohdat Lukuvuosi, Syksy 20.9. ja Kevät 20.1. Lukuvuosi merkitään muodossa 2008-2009. Merkitse tiedoksi "Läsnä", "Poissa" tai "Ei kirjoilla".
  • Täytä lopuksi opintoihin liittyvät tiedot. Valitse Opetussuunnitelma-kenttään oikea opetussuunnitelma ja merkitse ops-puuhun opiskelijan valinnat.
  • Täytä muut kentät sen mukaan, mitä oppilaitoksen muille oppilaille on täytetty: koulukuljetusten tiedot, päätökset, Wilma-tunnukset jne.

  Opiskelutiedot, kuten luokka, opetussuunnitelma, tulokoulu, A1-kieli ym. voidaan syöttää monivalinnalla useammalle opiskelijalle kerralla. Monivalinta tehdään maalaamalla halutut kortit listasta ja syöttämällä tiedot kenttiin.

  Aiheeseen liittyen: