Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yli luokka-asteiden koottavat ryhmät

  Esimerkissä tehdään luokka-asteittaiset ryhmät harvinaisempiin katsomusaineisiin ja yhdistetään sen jälkeen 7.-9. luokkien oppilaat samaan ryhmään.

  Yli luokka-asteiden koottavat ryhmät

  1) Tee UE-aineeseen luokittaiset ryhmät perustietoikkunan Kurssit-välilehdellä, Opeta luokittain -toiminnolla.

  2) Tee muihin katsomusaineisiin tarvittava määrä opetusryhmiä. Joka luokka-asteelle tehdään vähintään yksi ryhmä. Esimerkissä tehdään xx aineeseen 1 ryhmä 7. luokalle, 1 ryhmä 8. luokalle ja 1 ryhmä 9. luokalle. Luokka-asteittaiset ryhmät tarvitaan, jotta saadaan erilliset arviointikirjat eri luokka-asteille.

  3) Maalaa muut katsomusaineet ja klikkaa jotain niistä hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Opiskelijat ryhmiin.

  4) Siirry ryhmittelyikkunaan ja hae esiin kaikki luokat kirjoittamalla luokkahauksi pelkkä tähti, *.

  5) Ruudulla näkyy nyt kaikkien luokkien kaikki aineet. Voit rajata muut aineet pois kirjoittamalla Näytä ryhmät -kenttään katsomusaineiden lyhenteet, esim. ET,UO,UI,UE (ilman välilyöntejä)

  6) Ruudulle jää näkymään pelkät katsomusaineiden ryhmät. Ruudulla näkyy luokittaiset ryhmät UE:stä (9 ryhmää) ja muista aineista luokka-asteittaiset ryhmät (3 ryhmää per aine). Vedä hiirellä UI-aineen 7. luokan rivi UI:n 8. luokan rivin päälle. Ryhmät yhdistyvät yhdeksi UI-riviksi. Vedä lopuksi myös 9. luokan UI-ryhmä mukaan.