Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion jaksotodistus: valintalyhenteet (pak/syv/sov), poissaolot OPS 2016

  Muutoksia tulosteessa 10.10.2016:

  • Keltapohjaisen suoritustaulukon ensimmäisen punaisen solun tulostusehtoa muutettu Arvosanalukumäärä()>"0" TAI Valintoja.Laajuustyyppi(Opintoviikot)>"0"

  Tuloste on lukion jaksotodistus, jossa viimeisimmät arvosanat tulostetaan lihavoituna ja suorittamatta olevat valitut kurssit näkyvät kurssityypin mukaisina lyhenteinä (esim. pa, sy, so). Todistuksesta käy ilmi myös edellisen jakson kurssikohtaiset poissaolot sekä opiskelijan kurssimäärät kurssityypeittäin jaoteltuna.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja ryhmä, oppilaitoksen nimi ja kunta, lukuvuosi ja jakso. Nämä tiedot haetaan opiskelijarekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä.

  Pohjassa on valmiiksi sarake 15 kurssiarvosanan tulostamiseen per aine. Jos missään oppiaineessa ei ole näin monta kurssia, voit poistaa ylimääräiset kurssinumerot numerot tulostavasta solusta. Numeroiden väleissä on välimerkkejä, joita lisäämällä tai poistamalla voit kohdistaa numeroita. Jos lisäät numeroita, levennä solua riittävästi ja siirrä keltapohjaisen taulukon arvosanasolu oikeaan kohtaan.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen punainen solu tulostaa aineiden nimet ja väliotsikot (käytännössä Teemaopinnot ja Muut suoritukset). Rasti soluun oppimäärätasoa tarkoittava kurssityyppi (esim. "lu oppimäärä"), "muu kurssi" ja "väliotsikko". Solulla on kaksi sisältöä.

  Solun ensimmäinen tulostusehto on Arvosanalukumäärä()>"0" TAI Valintoja.Laajuustyyppi(Opintoviikot)>"0" ja tieto Kurssin tiedot()->Nimi. Solu tulostaa aineen nimen, jos siinä on suorituksia tai valintoja.

  Solun toinen tulostusehto on Muun suorituksen nimi()<>"" ja tieto " "&Muun suorituksen nimi(). Solu tulostaa sisennettynä suorituksen nimen, kun se on täytetty Kurssisuoritukset-ikkunan Kurssin nimi -kenttään.

  Teemaopintokurssien nimiä ei tulosteta ollenkaan, niiden osalta tulostuu vain otsikko "Teemaopinnot".

  Toinen punainen solu tulostaa aineen kurssien arvosanat ja valinnat. Tähän soluun rastitaan kaikki kurssitason tyypit, eli "lu pakollinen kurssi", "lu syventävä kurssi", "teemaopintojen syventävä kurssi" jne. Solulla on kahdeksan sisältöä, joiden avulla määritellään alla kuvattujen tietojen tulostuminen:

  Alle 20 päivää vanhat arvosanat tulostetaan lihavoituna, vanhemmat suoritukset ilman lihavointia.

  Kurssit, joissa on valinta mutta ei vielä suoritusta, tulostuvat kurssityypin mukaisina lyhenteinä:

  • pa = "lu pakollinen kurssi"
  • sy = "lu syventävä kurssi"
  • so = "lu soveltava kurssi"
  • sok = "lu soveltava koulukohtainen kurssi"
  • syk = "lu syventävä koulukohtainen kurssi"

  Jos kurssissa ei ole valintaa, tulostuu pelkkä viiva (-). Solun tulostusehdoissa on määritelty kurssien tyypit, joiden perusteella kurssilyhenteet (pa, sy, so jne.) tulostuvat todistukseen. Jos Primuksessa olevat kurssityypit eivät vastaa näitä tulostusehdoissa olevia tyyppejä, täytyy tulostusehtoja muokata.

  Kolmas punainen solu tulostaa aineen loppuarvosanan. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan "lu oppimäärä", "muu kurssi" ja "teemaopintojen syventävä kurssi". Aineen arvosana tulostuu, jos aineelle on muodostunut päättöarvosana. Teemaopintojen osalta päättöarvosanaksi tulostuu "S" ja muille kursseille päättöarvosanat tulevat kursseittain.

  Neljäs punainen solu tulostaa aineen kurssien keskiarvon. Kurssityypiksi rastitaan "lu oppimäärä". Oletuksena keskiarvo tulostetaan 1 desimaalin tarkkuudella. Voit vaihtaa tarkkuutta Tulosta _ merkkiä -kohdassa.

  Viimeinen punainen solu tulostaa poissaolomäärän, jos tätä ainetta on opiskeltu viime jaksossa. Poissaolomäärä tulostetaan samalla ehdolla kuin lihavoitu arvosana, eli niiden kurssien osalta, joiden suorituksesta on alle 20 päivää. Jos opiskelija on suorittanut samassa jaksossa 2 kurssia samaa ainetta, tulee soluun 2 eri poissaolomäärää. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki kurssitason kurssityypit.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteeseen tulostuu päiväys, kunta, ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi, opiskelijan kokonaiskurssimäärä sekä kunkin kurssityypin kurssimäärät. Tulostepohjaan tulee korjata kurssityyppiviittaukset vastaamaan lukion omia kurssityyppejä. Klikkaa yksi kerrallaan punaisia Laajuus.Kurssi.Laajuu... -soluja, ja valitse tilalle oikeat tyypit.

  • Suoritukset-solun summa on valmiiksi oikein. Tyhjää muiden viiden solun sisältö. Kaikissa kurssiksi valitaan Primus-kurssi.
  • Pakolliset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  • Syventävät-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)+Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu teemaopintojen syventävä kurssi)
  • Syventävät koulukoht. -soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu koulukohtaiset syventävä kurssi)
  • Soveltavat-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  • Muut-soluun valitaan esim. muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien tyyppi ja diplomikurssien tyyppi, jos nämä ovat Primuksessa omalla kurssityypillään eli eivät sisälly mihinkään edellä mainittuun kurssityyppiin. Solun tiedoksi valitaan esim.: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Opintoviikot, lu muu kurssi+Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Opintoviikot, lu diplomi kurssi).

  Jos kurssityyppikohtaiset summat eivät täsmää kurssien yhteismäärän kanssa, jää jokin kurssityyppi tulostumatta tai jokin tulostuu useampaan soluun. Tarkista, mitä kurssityyppejä on käytössä esim. ottamalla jakauma Kurssit-rekisterin Tyyppi-kentästä. Jollain toisesta koulusta siirtyneellä opiskelijalla voi myös olla sellaisia kurssityyppejä, joita oma koulu ei käytä.


  Artikkeli on päivitetty 19.10.2016