Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus opiskelijan osaamisesta

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tämä todistus annetaan opiskelijalle niistä tutkinnon osista, joissa hän ei ole saavuttanut keskeisiä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Tällöin hänelle ei voida antaa tutkintotodistusta.

  Tulostepohja Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Huomioitavaa

  Jos opiskelija on osassa opintojaan saavuttanut ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet tarpeellisella tasolla, hänelle voidaan antaa niistä Todistus suoritetuista tutkinnon osista. Niistä tutkinnon osista, joissa keskeisiä tavoitteita ei ole saavutettu, annetaan vain tämä "Todistus opiskelijan osaamisesta". Opetussuunnitelmasta tulee erotella jollakin tavalla molempiin todistuksiin tulostuvat tutkinnon osat.

  Esimerkkinä olemme käyttäneet tässä todistuksessa omaa arvosanaa E (Ei ole saavuttanut tavoitteita). Ne tutkinnon osat, joista tämän ohjeen todistus annetaan, arvioidaan E-arvosanalla Arvosana-kenttään. Sanallinen arviointi kirjataan sille tarkoitettuun kenttään. E-arvosana ei tulostu todistukseen, se on vain apuna.

  Muut tutkinnon osat, joista voidaan kirjoittaa "Todistus suoritetuista tutkinnon osista", arvioidaan normaalisti. Tällöin tulostusehtoihin tulee lisätä E-arvosanan huomiointi siten, ettei E-arvosanalla arvioidut tutkinnon osat tulostu. Tulostusehtoihin lisätään esim. JA Arvosana->Arvosana<>"E".

  Tämän ohjeen tulostuspohjassa puolestaan on JA Arvosana->Arvosana="E", jotta tähän todistukseen saadaan vain ne opinnot, joissa ei ole tavoitteita saavutettu tarpeellisella tasolla.

  Jos haluatte käyttää jotain muuta tapaa erotteluun, tulee tulostuspohjaa muokata sen mukaan.

  Ylätunniste

  • Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos tulostuvat Koulun tiedoista.
  • Asiakirjan nimi on kirjoitettu tekstinä suoraan todistuspohjaan.
  • Opiskelijan nimi ja henkilötunnus tulostetaan Opiskelijarekisterin kentistä.
  • Tekstiin "on opiskellut..." -kohdassa tutkinnon nimi haetaan Tutkinnot-rekisterin kentästä Todistusnimi suomeksi 1. Osaamisalan taivutettu muoto tulostetaan lauseeseen Osaamisalat-rekisterin kentästä Todistusnimi 1.
  • Samaan lauseeseen opiskeluaika tulostetaan kentistä Aloituspäivä ja Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm.

  Suoritustaulukko

  Keltaisen suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan isot otsikot ja toiselle tutkinnon osat, joita opiskelija on opiskellut, mutta ei ole saavuttanut keskeisiä tavoitteita. Kolmannelle riville tulostuu sanallinen arviointi ko. opinnoista.

  • Ensimmäinen rivi: Isot otsikot tulostuvat, jos opiskelija on opiskellut niihin kuuluvia tutkinnon osia ja jotka on arvioitu E-arvosanalla. Tulostusehtona on Arvosanalukumäärä.Arvosana(Perustutkinnot E)>0, jossa "Perustutkinnot E" tarkoittaa arvosana-asteikon E-arvosanaa.
  • Toinen rivi: Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arviointi E-arvosanalla. Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin Nimi-kentän mukaisena tai kurssisuorituksen Kurssin nimi -kentän mukaisena, jos nimeä on muutettu.
  • Kolmas rivi: Sanallinen arviointi tulostuu kurssisuorituksen samannimisestä kentästä.
  • Todistukseen ei tulosteta laajuuksia.

  Alatunniste

  • Lisätietoja-kohtaan tulostuu lause "Opiskelija on saanut muista...", jos Todistusten päiväykset-kentässä on päiväys ja samalla rivillä Todistuslajit-kentässä on vaihtoehto "6 todistus suoritetuista opinnoista". Tämän voi yhtä hyvin tulostaa myös Lisätietoja todistukseen -kentästä.
  • Tarkista, ettei Lisätietoja-kohtaan tule ko. lausetta, jos opiskelija ei ole saanut "Todistusta suoritetuista tutkinnon osista".
  • Todistuksen päivämäärä haetaan opiskelijarekisterin Todistuksen päiväykset -kentästä. Samalla rivillä tulee olla Todistuslajit-kentässä vaihtoehto 16 Muu todistus. Jos näitä kenttiä ei ole täytetty, tulostetaan päiväykseksi joko eropäivä tai nykyinen päivämäärä. Voit vaihtaa myös jonkun muun päivämäärä-kentän tiedon tähän kohtaan.
  • Rehtorin nimenselvennys haetaan Koulun tiedot -rekisterin kentästä Rehtori/Koulun johtaja.
  • Ryhmänohjaajan nimenselvennys haetaan Opiskelijarekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kentästä.

  Artikkeli on päivitetty 29.09.2015