Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammattiosaajan työkykypassi, opiskelijan tuloste

  Katso kuva

  Työkykypassiopinnoista opiskelija tekee ensin itsearvioinnin omalla lomakkeellaan. Opettaja tarkistaa opiskelijan kirjaukset ja antaa omat kommenttinsa ja arvioinnin koko osa-alueesta.

  Opiskelijalle voidaan tulosteella näyttää Wilmassa, mitä opettaja on kirjannut ja näin opiskelija saa palautteen vielä itselleen. Hän voi seurata, missä vaiheessa kaikki työkykypassisuoritukset on hyväksytty tai puuttuuko vielä jotain.

  Tuloste

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan tiedot opiskelijarekisterin kentistä. Muut tiedot ovat tekstinä.

  Suoritustaulukko

  • Ensimmäisen rivin ensimmäinen solu tulostaa työkykypassin osa-alueen nimen ja laajuuden.
  • Jos osa-alue on kokonaan arvioitu, rivin toinen solu tulostaa myös "Hyväksytty"-merkinnän.
  • Sen alapuolelle tulostetaan arviointikohteet riveittäin ja opettajan arviointi jokaisesta aihealueesta.
  • Esimerkkitulosteelle on laitettu 10 riviä muiden arvosanojen aiheita. Jos teillä on niitä enemmän, rivejä voi lisätä tulosteelle tarpeellisen määrän.

  Wilmaan näkyviin


  Lisää Koulun tiedot -rekisterissä kenttään Opiskelijan tulosteet tämän ohjeen tuloste. Opiskelijalle tuloste näkyy silloin Tulosteet-kohdasta Wilmassa.

  Tulosteen voi lisätä toki myös Opettajan tulosteet-kenttään, jolloin opettaja näkee sen Wilmassa kunkin opiskelijan omalta Yhteenveto-sivulta.


  Tulosteen lisäksi Wilman Suoritukset-sivulla opiskelija näkee muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit, jos Koulun tiedot -rekisterissä on täytetty kenttä Muiden arvosanojen aiheiden näkyminen Wilmassa ja rastittu Suoritustaulukon kentät -kenttäkokonaisuudesta kohta Muut arvosanat.


  Artikkeli on päivitetty 03.03.2017