Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 todistuksista ja ne ovat voimassa 1.8.2015 alkaen.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteelle.

  Osallistumistodistus

  Osallistumistodistus koostuu etu- ja takasivusta. Etusivulle tulostetaan koulutuksen sisällöt, joihin opiskelija on osallistunut sekä allekirjoitustiedot. Takasivulle tulostetaan tutkinnon säädösperusta ym. lisätiedot.

  Varsinainen osallistumistodistus-pohja koostuu ylätunnisteesta, suoritustaulukosta (keltainen) ja alatunnisteesta. Takasivun tulostuspohjan tekstit ovat kaikki samassa tavallisessa taulukossa (valkoinen).

  Etusivu, ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan opiskelijan nimi ja henkilötunnus Opiskelijarekisterin kentistä. Asiakirjan nimi ja sarakeotsikko "Koulutuksen sisällöt" on kirjoitettu pohjaan tekstinä. Lause "on osallistunut xx perustutkinnon, osaamisala, tutkintonimike, valmistavaan koulutukseen xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx seuraavilta osin:" tulostetaan yhdistettynä tekstinä ja tietona ylätunnisteeseen. Todistusmääräyksessä sanotaan lisäksi, että jos tutkinto kattaa kaksi osaamisalaa tai kaksi tutkintonimikettä, ne tulostetaan allekkain. Näistä tapauksista ei ole valmista mallia todistusmääräyksissä, mutta eri vaihtoehdot on pyritty huomioimaan tulostuspohjassa.

  Tutkintonimikettä ja osaamisalaa varten on opiskelijarekisterissä toiset kentät, joita voi käyttää silloin, kun opiskelijan tutkinto kattaa kaksi tutkintonimikettä tai kaksi osaamisalaa (Tutkintonimike 2, Osaamisala 2).

  Jos yksi tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike kirjataan Primuksessa Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike-kenttään, jolloin tulostuspohja huomioi tämän (esim. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi).

  Valmistavan koulutuksen päivämäärät tulostetaan lauseeseen kentistä Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aloituspäivä, Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäivä.

  HUOM: Jos "Koulutuksen sisällöt" -otsikon ja tulostuvien koulutusten väliin jää liikaa tyhjää tilaa, sen saa korjattua vetämällä ylätunnisteen alareunaa ylemmäs ja samalla keltaisen suoritustaulukon yläreunaa ylemmäs.

  Etusivu, suoritustaulukko

  Mallissa on koulutuksen sisällöksi laitettu tulostumaan valmistavan koulutuksen osat. Koulutuksen nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti. Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.

  Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan valmistavaa koulutusta vastaavat kurssityypit, esim. 1 pakollinen, 1 valinnainen.
  Mitään arvosanoja tai laajuuksia tähän ei tulosteta.

  Etusivu, alatunniste

  Todistuksen päiväys tulostetaan opiskelijarekisterin monirivisestä kentästä Todistusten päiväykset, tulostusehtona on Todistuslajit=20 osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Päiväyksen voi tulostaa myös esim. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäivä -kentästä.

  Rehtorin tiedot tulostuvat Koulun tiedoista ja kouluttajan nimi esim. Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-kentästä.

  Takasivu


  Ensimmäinen punainen solu tulostaa sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa ("tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon").
  • Tutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2. Tarkista tutkintokohtaisesti, että takasivulle tulostuu oikean tutkinnon tiedot.

  Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Oppisopimusopiskelijoiden osallistumistodistukseen tulostuu teksti "Valmistava koulutus on toteutettu oppisopimuskoulutuksena", jos opiskelijarekisterin kenttä Oppisopimuskoulutus=Kyllä.

  Teksti "Opetushallituksen hyväksymä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.


  Artikkeli on päivitetty 01.10.2015